JVLMA.lv
Iepirkumi » Plānotie iepirkumi zem 4000 EUR (līdz 28.02.2017.)

2016. gads

2013. gads

2012. gads

2011. gads

2010. gads

Plānotie iepirkumi zem 4000 EUR

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk - likums) uz šajā sadaļā publicētajiem iepirkumiem neattiecas likuma regulējums un tiem ir tikai informatīvs raksturs. Šajā sadaļā tiek publicēti tikai atsevišķi specifiski iepirkumi, lai noskaidrotu tirgus tendences un iespējamās piedāvājumu cenas šajā jomā. Saņemot piedāvājumus par šajā sadaļā publicētiem iepirkumiem, tiem ir tikai informatīvs raksturs un Pasūtītājam to saņemšana neuzliek nekādus pienākumus vai saistības attiecībā uz piedāvājuma iesniedzēju.

 

  

 

aktualizēts: 10.03.2017 09:10