JVLMA.lv
Bibliotēka » Elektroniskais katalogs

Elektroniskais katalogs

Elektroniskais katalogs

 Bibliotēkas elektroniskais katalogs satur informāciju par:

  • Grāmatām, nošu materiāliem, skaņu ierakstiem (CD), videomateriāliem (DVD), kas Bibliotēkas krājumā ir ienākuši sākot ar 2003. gada maiju;
  • Rekataloģizētajiem fondiem;
  • Latvijas mūziķu darbu arhīvu, kurā ir vairākkā 12000 vērtīgas kultūrvēsturiskas liecības - kompozīcijas, rokraksti, grāmatas, laikraksti un žurnāli. Arhīva materiāli atspoguļo ne tikai mūzikas dzīvi Latvijā, bet arī latviešu mūziķu dzīvi emigrācijā;
  • Bakalauru un maģistru darbiem, disertācijām, kas Bibliotēkas krājumā nonākuši no 2003. gada un vēl joprojām ir aktuāli;
  • Daļu no J. Vītola piemiņas istabas krājuma.

Elektroniskā kataloga lietošanas pamācība

 

 

aktualizēts: 02.05.2019 09:49