JVLMA.lv
Studijas » E-studiju vide

JVLMA e-studiju vide

E-studijas JVLMA ietver mūzikas vēstures un teorijas, mākslas vēstures un pedagoģijas studiju kursu saturu apguvi, nodrošinot lekciju materiālus, uzskates, video un audio materiālu datu bāzi, kā arī praktiskos vingrinājumus un testus kursu apguvē patstāvīgā darba vidē. Lai gan e-studiju pieejamība neaizstāj kontaktstundu skaitu un nozīmību, tomēr tai piemīt potenciāls ievērojami uzlabot informācijas sniegšanas kvalitāti un apguves efektivitāti. E-vides pieejamība atvieglo apjomīgo konspektēšanu un studentu iespējas uzzināt, diskutēt un praktiski pielietot zināšanas. Lai nodrošinātu kvalitatīvu, modernu un studentiem atraktīvu studiju vidi, optimizējot laika un resursu patēriņu, JVLMA izveidota e-studiju vide, kurā tiks piedāvāti vairāki studiju programmās paredzētie kursi e-studiju formātā.

JVLMA e-studiju vide pieejama šeit.

 

aktualizēts: 05.03.2018 12:12