JVLMA.lv
Projekti » Publikācijas » Pētniecība » ERAF infrastruktūras projekts

Būvniecības foto dokumentācija

Aktualitātes un īstenošanas gaita

ERAF infrastruktūras projekts

JVLMA TELPU, BIBLIOTĒKAS UN APRĪKOJUMA MODERNIZĒŠANA STUDIJU PROGRAMMU KVALITĀTES UZLABOŠANAI UN STUDIJU PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA PERSONĀM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM

Vienošanās Nr. 2010/0100/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/002

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija ir izstrādājusi un īstenos projektu „JVLMA telpu, bibliotēkas un aprīkojuma modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai un studiju pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem” Eiropas Reģionālā attīstības fonda ietvaros. Projekta ietvaros ir plānots pilnveidot studiju programmu kvalitāti un paaugstināt to efektivitāti uz esošās JVLMA infrastruktūras bāzes un padarīt JVLMA telpas pieejamas personām ar funkcionāliem traucējumiem, īstenojot sekojošus mērķus:

  1. Nodrošināt ātru un ērtu informācijas par studiju procesu pieejamību studentiem;
  2. Attīstīt bibliotēkas infrastruktūru, modernizējot JVLMA fonotēku – klausītavu un nošu bibliotēku;
  3. Nodrošināt pietiekamu skaitu vingrināšanās klases studentiem;
  4. Izveidot modernu un mūsdienu prasībām atbilstošu mūzikas studiju;
  5. Nodrošināt aprīkojumu kvalitatīva studiju procesa nodrošināšanai.

Projektā plānotās aktivitātes: tehniskās dokumentācijas sagatavošana; ārējās fasādes un vestibila renovācija; 3. stāva (bēniņu) izbūve mācību telpu izveidei, mūzikas studijas un džeza klases izveidei; inženiertehnisko tīklu izbūve un rekonstrukcija; telpu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem; mūzikas instrumentu un aprīkojuma iegāde; mūzikas studijas aprīkošana; fonotēkas un nošu bibliotēkas modernizēšana; studiju procesa organizēšanas optimizācija; mācību telpu aprīkojuma iegāde un uzstādīšana; publicitāte.

Projekta kopējās izmaksas, kas ir arī projekta attiecināmās izmaksas ir 1 149 869 LVL, no kurām 977 388 LVL ir ERAF finansējums, 82 446 LVL  - valsts budžeta līdzfinansējums un 90 035 LVL  JVLMA līdzfinansējums.

Pilna ERAF infrastruktūras projekta gaita.

 

Projekta vadītājs Armands Lapiņš Tel.: +371 67221834

E-pasts: armands.lapins@jvlma.lv

  

 

Ieguldījums tavā nākotnē!

aktualizēts: 12.10.2012 13:54