JVLMA.lv
Projekti » Publikācijas » Pētniecība » Baltijas - Vācijas Augstskolu biroja atbalstīts projekts

Baltijas - Vācijas Augstskolu biroja atbalstīts projekts

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija no 2011. gada 15. jūlija līdz 30. septembrim īsteno starptautisku projektu Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles senās nošu kolekcijas pirmreizēja inventarizācija un kataloģizācija, kuru atbalsta Baltijas – Vācijas Augstskolu birojs ar Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta līdzekļiem. Projekts ir izstrādāts sadarbībā ar Leipcigas Universitātes Muzikoloģijas institūtu. Projekta mērķis ir aktualizēt Eiropas mūzikā līdz šim bibliogrāfiski neapzinātu, bet vērtīgu 18.–19. gs. mūzikas rokrakstu un iespieddarbu krājumu, kas kopš daudziem gadiem glabājas Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē.

Projekts paredz izveidot datu bāzi par unikālo kolekciju, iekļaujoties starptautiskajā mūzikas avotu leksikonā RISM (Répertoir international des sources musicales), kas nodrošinātu sabiedrības informētību par šo nozīmīgo kultūras mantojumu, kā arī veicinātu vērtīgā vēsturiskā mantojuma padziļinātu zinātnisko izpēti nākotnē. Saiknē ar iepriekšējo ir definēti vairāki svarīgi primāri veicami uzdevumi, un vispirms – Liepājas krājuma pilnīga inventarizācija.

Projektā ir iesaistīti gan latviešu, gan vācu zinātnieki. Ņemot vērā krājuma stāvokli (nošu līdzšinējās uzglabāšanas apstākļus) un tajā pārstāvētās mūzikas „profilu” (ar īpaši daudz 18.gs. Saksijas mūzikas autoru manuskriptiem), projektā iesaistīti attiecīgo nozaru eksperti. Viņu vidū ir Dr. art. profesore Lolita Fūrmane, kura nodrošinās projekta zinātnisko uzraudzību un izpētes darbu korelāciju, Dr. chem. Rudīte Kalniņa, kuras vadībā nodota seno nošu papīru korekta apstrāde tālākai saglabāšanai, un Dr. Ūve Volfs (Uwe Wolf) no Leipcigas Baha arhīva. Projektā piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mūzikas nodaļas vadītāja Daina Gauja, postdoktorante ērģelniece Rudīte Līvmane-Lindenbeka, kuras zinātniskās intereses saistītas ar ērģeļmūziku Latvijas teritorijā 18. gadsimtā. Projektā iesaistīti arī JVLMA un Leipcigas Universitātes studenti, kuriem šī līdzdalība nozīmē neaizstājamu zinātnisko praksi.

Projekta gaitā paredzēts rosināt diskusiju par Liepājas krājuma turpmāku valstisko aizsardzību.

Projekta vadītāja Lolita Fūrmane 
Tel.: +371 67228684, e-pasts: lolita-fm@inbox.lv

aktualizēts: 12.10.2012 13:54