JVLMA.lv
Erasmus

ERASMUS

Studenti, pasniedzēji un personāls var piedalīties ES Mūžizglītības programmas mobilitātes un apmaiņas programmā ERASMUS+. Studentiem ir tiesības izmantot Erasmus studiju un prakses stipendijas katrā studiju ciklā – bakalaura studijās, maģistrantūrā un doktorantūrā (no 3 mēnešiem studijām un no 2 mēnešiem praksei līdz 12 mēnešiem). Erasmus prakses stipendiju iespējams izmantot vēl gadu pēc augstskolas absolvēšanas. Pasniedzēji un personāls var izmantot mobilitātes un apmācības programmas, lai pilnveidotu savas zināšanas un celtu kvalifikāciju.

JVLMA ir noslēgusi divpusējos sadarbības līgumus ar 101 Eiropas mūzikas augstskolu. ERASMUS partneru augstskolu saraksts atrodams šeit.

Iegūt vispārīgu informāciju par erasmus programmas iespējām un konservatorijām Eiropā var Eiropas Mūzikas akadēmiju asociācijas (AEC) mājas lapā - www.aec-music.eu. Augstskolas attiecīgajā valstī var atrast, sadaļā Members ieliekot valsts nosaukumu meklētājā Find AEC members.

 

Pieteikšanās ERASMUS studijām katru gadu notiek konkursa kārtībā un tiek izsludināta oktobra sākumā. Pieteikšanās termiņš mācībām nākošajā akadēmiskajā studiju gadā – 15. decembris.

JA GRIBI KĻŪT PAR ERASMUS STUDENTU

 • pirms braukšanas iegūsti maksimāli daudz informācijas!
 • esi aktīvs, atvērts pret visu jauno!
 • laikus uzlabo savas svešvalodu zināšanas!
 • laikus nokārto nepieciešamos dokumentus!
 • aprunājies ar bijušajiem Erasmus studentiem!
 • rēķinies ar lielākiem izdevumiem, nekā mājās!
 • esi gatavs saskarties ar birokrātiju!
 • mācies ne tikai skolā, bet arī no situācijām dzīvē!
 • izmanto iespējas iegūt jaunus draugus, radošos kontaktus un paceļot!

Pirmajā posmā vajadzīga tikai Studējošo standarta iesnieguma veidlapa (atrodama JVLMA mājas lapā, sadaļā Dokumenti -> Veidlapas) - bez katedras vadītāja rezolūcijas.

NB! Piesakoties Erasmus studijām, iesniegumā obligāti norādiet to e-pasta adresi, ko lietojat ikdienā un lietosiet vismaz vēl nākamos 2 gadus! Visa saziņa ar Erasmus programmas koordinatoru notiks pa e-pastu.

Jūsu iesniegumi pēc 15. decembra tiks nodoti izskatīšanai katedrās. Katedru lēmumi tiks izskatīti rektorātā, un konkursa rezultāti būs zināmi  II semestra sākumā.

PIETEIKUMA SAGATAVOŠANA SŪTĪŠANAI UZ IZVĒLĒTAJĀM AUGSTSKOLĀM

Erasmus partneraugstskolu pieteikšanās termiņusun prasības atradīsiet šeit

Par semestru sākumu un beigu datumiem ārzemju augstskolās un citiem jautājumiem interesēties Ārlietu daļā - 112. kabinetā.

Pats svarīgākais uzdevums ir sagatavot kvalitatīvu ierakstu, jo tas ir kā iestājeksāmeni neklātienē, tam ir izšķirošā loma lēmumā par Erasmus studiju vietas piedāvāšanu Jums. Par ierakstu jāsāk domāt laicīgi, lai Jūs varētu parādīt sevi no vislabākās puses. Daudzas augstskolas mēdz noteikt specifiskas prasības ierakstam, piemērmam, garums (10 vai 30 min), repertuārs (cik skaņdarbi, kādu žanru un laikmetu), formāts (audio, video, CD/DVD/links uz youtube.com) u.t.t., u.t.m.l.dz. Par konkrētām ieraksta prasībām arī interesēties 112. kabinetā.

Daudzas augstskolas jau pārgājušas uz Online pieteikšanās sistēmu EASY (skatiet pieteikšanās prasību sarakstu).

Tomēr daudzas augstskolas vēl joprojām gaida dokumentus pa pastu vai skenētus.

Standarta dokumentu komplekts ietver:

 • AEC Erasmus Application form (šo dokumentu, laicīgi aizpildītu, jānosūta savai koordinatorei elektroniski uz e-pastu. 

 • AEC Erasmus Learning Agreement (arī šo dokumentu, laicīgi aizpildītu, jānosūta savai koordinatorei elektroniski uz e-pastu.
 • NB! Visur, kur tiek prasīta kontaktinformācija, norādiet e-pasta adresi, ko ikdienā lietojat un turpināsiet lietot vismaz vēl nākamos 2 gadus! Uz šo adresi nāks visa aktuālā informācija saistībā ar jūsu Erasmus studijām.

 • Sekmju lapas par visu iepriekšējo studiju periodu (palūdziet kopijas Studiju daļā)
 • Ja viesaugstskolas prasībās nav norādīts citādi, ieraksts  15 -20 minūtes, 3 dažādi skaņdarbi un stili. Ieraksta formātu (CD, DVD, soundcloud, youtube.com vai citu) sk. augstskolu prasību sarakstā.

Atcerieties, ka visi dokumenti ir jāiesniedz Ārlietu daļā laicīgi. Tie tiek sūtīti tikai no JVLMA, nevis no Jums personīgi!

Veiksmīgas pieteikuma pieņemšanas gadījumā studentam tiek piešķirta mobilitātes stipendija ERASMUS studiju periodam. Stipendijas apmērs atkarīgs no valsts, uz kuru dosieties, un no attiecīgā gada Akadēmijai piešķirtā finansējuma, kuru administrē Valsts Izglītības attīstības aģentūra.

Lai gatavošanās Erasmus apmaiņas studiju periodam noritētu veiksmīgi, šeit var iepazīties ar praktiskiem padomiem un norādījumiem, kas jāizpilda pirms aizbraukšanas. Šeit arī noderīgs saits dzīvesvietas meklēšanai ārzemēs.

Gaidīsim jūs Ārlietu daļā, 110. un 112. kabinetā.

aktualizēts: 27.01.2017 13:43