JVLMA.lv
Radošie konkursi » Mūzikas skolotājs 21.gs.

Konkursu Mūzikas skolotājs XXI gadsimtā.

Lai rosinātu topošo mūzikas skolotāju izpratni par teorijas un prakses vienotību, uzturētu mūzikas mācīšanas metodikas tradīcijas Latvijā un rosinātu studējošo interesi par mūzikas skolotāju profesijas nozīmīgumu, kopš 2012.gada JVLMA Mūzikas skolotāju katedra sadarbībā ar Latvijas vispārējās izglītības mūzikas skolotāju asociāciju organizē konkursu Mūzikas skolotājs XXI gadsimtā.

Konkursa pirmajā kārtā dalībniekiem bija jāvada atklātā nodarbība 30 minūšu garumā par brīvi izvēlētu tematu. Šajā kārtā topošās mūzikas skolotājas sadarbojas ar skolēniem no Rīgas vidusskolām.

Otrajā konkursa kārtā tā dalībniekiem ir jāsagatavo muzikāls priekšnesums ar brīvu temata un satura izvēli 10 minūšu garumā un jāiedalās interaktīvajā zināšanu un taktikas spēlē Garā pupa par aktuālākajiem jautājumiem mūzikas pedagoģijā un psiholoģijā.

Konkursa dalībniekus vērtē profesionāla žūrija, izvērtējot sniegumu novērtējot ar punktiem pēc tādiem kritērijiem kā stundas plāns, satura izklāsts un viengabalaina dramaturģija, izvirzītā mērķa skaidrība un tā sasniegšanas kvalitāte, metožu un metodisko paņēmienu daudzveidība un radošums, pedagoga runas kultūra, emocionalitāte un komunikatīvās prasmes, pedagoga vokālās un instrumenta spēles prasmes, kā arī skolēnu līdzdalība stundās un pedagoga teorētisko jautājumu atbilžu kvalitāte, spēja diskutēt un pamatot savu viedokli.

Konkursa laureāti:

Ieva Sproģe (JVLMA PBSP Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs studente, 2012.gads)

aktualizēts: 22.02.2013 12:20