JVLMA.lv
Projekti » Publikācijas » Pētniecība » Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā

Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā

Jaunākās izpildījuma metodes mūsdienu flautas spēles izpildījumā

Felix Renggli

Bāzeles Mūzikas augstskola

05.12 - 09.12.2012

Lekciju kurss un meistarklases čellam kamermūzikā un baroka mūzikā

Denis Severin

Ženēvas Mūzikas augstskola

06.02 – 10.02.2013

Jaunākās pētījumu un analīzes metodes modernajā un vēsturiskajā pūtējorķestru spēles tehnikā un interpretācijā

Olivier Darbellay

Lozannas Mūzikas augstskola

26.02 – 03.03.2013

Jaunākās izpildījuma metodes mūsdienu klarnetes spēles izpildījumā

Francois Benda

Bāzeles Mūzikas augstskola

01.07 – 05.07.2013

Pirmais Starptautiskais koka pūšaminstrumentu simpozijs Rīgā, pieaicinot Giorgio Mandolesi

Giorgio Mandolesi

Cīrihes Mūzikas augstskola

06.10 – 11.10.2013

Pirmais Starptautiskais koka pūšaminstrumentu simpozijs Rīgā, pieaicinot Omar Zoboli

Omar Zoboli

Bāzeles Mūzikas augstskola

06.10 – 12.10.2013

Šveices-Baltijas-Skandināvijas saksofona dienas

Marcus Weiss

Bāzeles Mūzikas augstskola

09.02 – 16.02.2014

Haidns un Bokerini stīgu instrumentiem

Denis Severin

Ženēvas Mūzikas augstskola

17.02 – 24.02.2014

Pareiza stilistikas izpratne dažādu periodu mūzikas izpildījumā obojas spēlē

Louise Pellerin

Cīrihes Mūzikas augstskola

11.05.-16.05.2014.

Leila Schayegh un Baltijas baroks Rīgas Vēsturiskās mūzikas un dejas festivālā

Leila Schayegh

Schola Cantorum Basiliensis

01.09.-07.09.2014

Rīgas Starptautiskās Trompešu dienas ar Olivier Theurillat

Olivier Theurillat

Lozannas Mūzikas augstskola

21.09.-25.09.2014.

Fabio Di Casola Otrajā Starptautiskajā koka pūšaminstrumentu simpozijā Rīgā 

Fabio Di Casola

Cīrihes Mūzikas augstskola

06.10.-12.10.2014.

Mežragu ansambļi: repertuārs, metodika, elpošanas tehnika, izpildījuma prakse 

Olivier Darbellay

Lucernas Mūzikas augstskola

06.12.-10.12.2014.

VIVALDISSIMO

Denis Severin 

Ženēvas Mūzikas augstskola

02.02.-08.02.2015.

Darbs ar pūšaminstrumentu ansambļiem, teorija un metodiskā prakse

Omar Zoboli

Bāzeles Mūzikas augstskola

09.02.-15.02.2015.

Tehniskās prasības flautas izpildījumā, atveidojot dažādus mūzikas stilus ar mūsdienu instrumentu

Felix Renggli

Bāzeles Mūzikas augstskola

22.02.-26.02.2015.

Guy Michel 6. starptautiskajā Rīgas Brass Simpozijā

Guy Michel

Lozannas Mūzikas augstskola

13.04-19.04.2015

aktualizēts: 10.08.2015 12:03