JVLMA.lv
Akadēmiskās struktūrvienības » Instrumenta spēles skolotāju katedra

Instrumentu spēles skolotāju katedra

Specializācija Klavierspēles skolotājs

Profesors Juris Kalnciems
Profesors Normunds Vīksne
Profesors Ventis Zilberts
Docents Toms Ostrovskis
Docents Juris Žvikovs
Lektore Lelde Tīrele
Lektore Antra Vīksne
Lektore Diāna Zandberga
Pieaicinātā docētāja Silvija Ludmila Audre
Pieaicinātā docētāja Dzintra Erliha
Pieaicinātais docētājs Andrejs Osokins
Pieaicinātais docētājs Māris Švinka

Specializācija Akordeona spēles skolotājs

Docents Jurijs Rižovs
Lektors Artūrs Noviks
Pieaicinātā docētāja Līga Catlaka

Specializācija Stīgu instrumentu spēles skolotājs

Profesors Arigo Štrāls
Asociētā profesore Ligita Zemberga
Docente Terēze Zīberte-Ijaba
Pieaicinātā docētāja Gunta Jankovska
Pieaicinātā docētāja Tatjana Ostrovska

Specializācija Kokles spēles skolotājs

Docente Teiksma Jansone-Henkuzene
Lektore Anda Eglīte

Specializācija Ģitāras spēles skolotājs

Lektors Kaspars Zemītis

Specializācija Pūšaminstrumentu spēles skolotājs

Profesors Artis Sīmanis
Emeritētais profesors Imants Sneibis
Docente Ilze Urbāne
Docents Gatis Evelons
Docents Jānis Porietis
Lektors Uldis Zilberts

Specializācija Sitaminstrumentu spēles skolotājs

Asociētais profesors Edgars Saksons
Lektors Rihards Zaļupe
Pieaicinātais docētājs Atis Vintuks

aktualizēts: 07.04.2014 16:08