JVLMA.lv
Studijas » Lekciju un eksāmenu saraksti (pavasaris)

Lekciju saraksti (2. pusgads)

Lekciju saraksts (Google Spreadsheet)

Eksāmenu saraksts - maģistranti, doktoranti (Excel)

Eksāmenu saraksts - bakalauri (Excel)

aktualizēts: 27.04.2018 14:10