JVLMA.lv
Vispārējās struktūrvienības » Studiju programmu direkcija

JVLMA Studiju programmu direkcija

Studiju programmu direkcija

Studiju programmu direkcija ir JVLMA struktūrvienība, kas plāno, koordinē un kontrolē studiju programmu īstenošanas gaitu. Tā izveido, uztur un analizē informatīvo bāzi par studējošajiem, studiju programmām, programmu apguves sasniegumiem, kā arī sadarbībā ar studējošajiem, katedru un nodaļu vadītājiem nodrošina pašnovērtējuma ziņojumu izstrādi, sekmē docētāju tālākizglītību un profesionālo pilnveidi.

Studiju programmu direkcija ir studējošo un mācībspēku lielākais palīgs daudzu ikdienas jautājumu risināšanā. Šeit var saņemt dažādas izziņas, kā arī iegūt jaunāko informāciju par studiju procesu, studiju programmu aktualitātēm u. tml.

 

Studiju virzienu vadītāja Irēna Baltābola

Izpildītājmākslas nodaļas vadītājs Toms Ostrovskis

Lietvede Kristīne Vecā

Muzikoloģijas, kompozīcijas un tehnoloģiju nodaļas vadītāja Elīna Selga

Mūzikas un dejas pedagoģijas nodaļas vadītāja Naira Mežgale

Lietvede Aleksandra Anohina

Studiju daļas vadītājs Ainars Šablovskis

Studiju daļas plānotāja Linda Tupiņa

Sekretāre Ance Vesa

 

Kontaktinformācija atrodama šeit.

 

aktualizēts: 17.09.2018 14:29