JVLMA.lv
Vispārējās struktūrvienības » Studiju programmu direkcija

JVLMA Studiju programmu direkcija

Studiju programmu direkcija

Studiju programmu direkcija ir JVLMA struktūrvienība, kas plāno, koordinē un kontrolē studiju programmu īstenošanas gaitu. Tā izveido, uztur un analizē informatīvo bāzi par studējošajiem, studiju programmām, programmu apguves sasniegumiem, kā arī sadarbībā ar studējošajiem, katedru un nodaļu vadītājiem nodrošina pašnovērtējuma ziņojumu izstrādi, sekmē docētāju tālākizglītību un profesionālo pilnveidi.

Studiju programmu direkcija ir studējošo un mācībspēku lielākais palīgs daudzu ikdienas jautājumu risināšanā. Šeit var saņemt dažādas izziņas, kā arī iegūt jaunāko informāciju par studiju procesu, studiju programmu aktualitātēm u. tml.

 

Studiju virzienu vadītāja Irēna Baltābola
Izpildītājmākslas nodaļas vadītājs Toms Ostrovskis
Lietvede Kristīne Vecā
Muzikoloģijas, kompozīcijas un tehnoloģiju nodaļas vadītāja p.i. Jana Janišauska
Mūzikas un dejas pedagoģijas nodaļas vadītāja Liene Batņa
Lietvede Aleksandra Anohina
Studiju daļas vadītājs Ainars Šablovskis
Studiju daļas plānotāja Linda Tupiņa
Sekretāre Ance Vesa

 

Kontaktinformācija atrodama šeit.

 

aktualizēts: 21.03.2019 11:18