JVLMA.lv

JVLMA Ārlietu daļas pārziņā ir augstskolas starptautiskā sadarbība - dalība tādās programmās, kā Erasmus+, Nordplus, Fulbright un citās, JVLMA staptautisko meistarklašu, dažādu intensīvo projektu un festivālu organizēšana.

Ārlietu darba prorektore prof. Maija Sīpola

Ārējo sakaru projektu vadītāja Anita Alksne

Ārējo sakaru koordinētāja Vita Šiliņa

Tālrunis: +371 67820271

E-pasts: anita.alksne@jvlma.lv; vita.silina@jvlma.lv

Ārlietu daļa mājo augstskolas pirmājā stāvā, 110. un 112. kabinetos.

Foto Jānis Porietis 

aktualizēts: 14.05.2018 13:15