JVLMA.lv
Studijas » Studiju plāni

2018. gada aktualizētie bakalaura programmu studiju plāni

- Profesionālā bakalaura studiju programmas

 

Akreditētie studiju plāni

- Profesionālā bakalaura studiju programmas

- Profesionālā maģistra studiju programma

- Akadēmiskā maģistra studiju programma

- Doktora studiju programma

aktualizēts: 28.11.2018 01:18