JVLMA.lv
Studijas » 2017./2018. akadēmiskā gada studiju kalendārs

2017./2018.akadēmiskā gada I pusgada studiju kalendārs


Rudens semestris
*) Studijas (studiju darba formas - kontaktstundas,konsultācijas, pārbaudījumi, prakse, radošie projekti, meistarklases, patstāvīgais darbs)
*) Studiju kalendārās nedēļas ilgums ir 7 dienas, no tām: 5 dienas – ir darba dienas, 2 dienas – atpūtas dienas.
Studējošo nedēļas darba slodze ir 5 darba dienas, t.i. 40 akadēmiskās darba stundas, jeb LV 1 kredītpunkts (KP), kas ir līdzvērtīgs ECTS 1,5 KP.

Nedēļa Datumi Studiju darba formas
1. 28.08.2017.–03.09.2017. (1.septembris (piektdiena) – Zinību diena)
Patstāvīgais darbs/ pārbaudījumi par iepriekšējo semestri
2. 04.09.2017.–10.09.2017. Patstāvīgais darbs/konsultācijas, individuālās nodarbības
3. 11.09.2017.–17.09.2017. Studijas
4. 18.09.2017.–24.09.2017. Studijas
5. 25.09.2017.–01.10.2017. Studijas
6. 02.10.2017.–08.10.2017. Studijas
7. 09.10.2017.–15.10.2017. Studijas
8. 16.10.2017.–22.10.2017. Studijas
9. 23.10.2017.–29.10.2017. Studijas
10. 30.10.2017.–05.11.2017. Studijas
11. 06.11.2017.–12.11.2017. Studijas
12. 13.11.2017.–19.11.2017. 18.novembris (sestdiena) Valsts svētku diena,
Studijas
13. 20.11.2017.–26.11.2017.
*)20.11.2017.
21.11.–24.11., (4 d.d.)
*) brīvdiena
Studijas
14. 27.11.2017.–03.12.2017. Studijas
15. 04.12.2017.–10.12.2017. Studijas
16. 11.12.2017.–17.12.2017. Studijas
17. 18.12.2016.–24.12.2017.
24.12.2017.
Studijas
Ziemassvētki
18. 25.12.2017.–31.12.2017.
25., 26.12.
27.-29.12. (3 d.d.)
31.12
 
Ziemassvētki
Patstāvīgais darbs/pārbaudījumi
Svētku diena – Vecgada diena
19. 01.01.2018.–07.01.2018.
1.01.
02.01.2018.–07.01.2018.
(4 d.d.)
Svētku diena – Jaungada diena
Patstāvīgais darbs/pārbaudījumi
20. 08.01.2018.–14.01.2018. Patstāvīgais darbs/pārbaudījumi
21. 15.01.2018.–21.01.2018. Patstāvīgais darbs/pārbaudījumi
22. 22.01.2018.–28.01.2018. Brīvlaiks

Lekciju un grupu nodarbības (kontaktstundas, t.sk. ieskaites) tiek plānotas no 11.septembra līdz 22.decembrim, ieskaitot, kopā 15 studiju pilnas darba nedēļas.
Individuālo studiju kursu nodarbības notiek pēc docētāja un studējošā individuālā plāna.
No 2017.gada 28.augusta līdz 2018.gada 21.janvārim ir 20 studiju nedēļas, t.i. LV 20 KP (kredītpunkti) jeb ECTS 30 KP.

2017./2018. akadēmiskā gada II pusgada studiju kalendārs

Pavasara semestris
*) Studijas (studiju darba formas - kontaktstundas, konsultācijas, pārbaudījumi, prakse, radošie projekti, meistarklases, patstāvīgais darbs)
*) Studiju kalendārās nedēļas ilgums ir 7 dienas, no tām: 5 dienas – ir darbadienas, 2 dienas – atpūtas dienas.
Studējošo nedēļas darba slodze ir 5 darbadienas, t.i. 40 akadēmiskā darba stundas, jeb LV 1 kredītpunkts (KP), kas ir līdzvērtīgs ECTS 1,5 KP.

Nedēļa Datumi Studiju darba formas
1. 29.01.2018.–04.02.2018. Studijas
2. 05.02.2018.–11.02.2018. Studijas
3. 12.02.2018.–18.02.2018. Studijas
4. 19.02.2018.–25.02.2018. Studijas
5. 26.02.2018.–04.03.2018. Studijas
6. 05.03.2018.–11.03.2018. Studijas
7. 12.03.2018.–18.03.2018. Studijas
8. 19.03.2018.–25.03.2018. Studijas
9. 26.03.2018.–01.04.2018.
26.03.–29.03., (4 d.d.)
30.03.
31.03
01.04.
 
Patstāvīgais darbs
Lielā piektdiena
Brīvā diena
Pirmās Lieldienas
10. 02.04.2018.–08.04.2018.
02.04.2018.
03.04. – 06.04. (4 d.d.)
Otrās Lieldienas
Studijas
11. 09.04.2018.–15.04.2018. Studijas
12. 16.04.2018.–22.04.2018. Studijas
13. 23.04.2018.–29.04.2018. Studijas
14. 30.04.2018.–06.05.2018.
30.04.,2.-3.05.,(3 d.d.)
1.05.
4.05.
 
Patstāvīgais darbs
Valsts Svētku diena
Valsts Svētku diena
15. 07.05.2018.–13.05.2018. Studijas
16. 14.05.2018.–20.05.2010. Studijas
17. 21.05.2018.–27.05.2018. Studijas
18. 28.05.2018.–03.06.2018. Patstāvīgais darbs/ pārbaudījumi
19. 04.06.2018.–10.06.2018. Patstāvīgais darbs/ pārbaudījumi
20. 11.06.2018.–17.06.2018. Patstāvīgais darbs
21. 18.06.2018.-22.06.2018.
(5 d.d.)
Patstāvīgais darbs

Lekciju un grupu nodarbības (kontaktstundas, t.sk. ieskaites) tiek plānotas no 29. jānvāra līdz 27.maijam, ieskaitot, kopā 15 studiju darba nedēļas.
Individuālo studiju kursu nodarbības notiek pēc docētāja un studējošā individuālā plāna.
No 2018.gada 29.janvāra līdz 2018.gada 22.jūnijam ir 20 studiju nedēļas, t.i. LV 20 KP (kredītpunkti)/ ECTS 30 KP.
Doktorantu studiju ilgums akadēmiskajā gadā ir 48 studiju nedēļas, akadēmiskā gada rudens semestris – 20 nedēļas; akadēmiskā gada pavasara semestris 20 nedēļas (līdz 22.jūnijam ieskaitot) un 8 nedēļas studiju turpinājums patstāvīgajā darba formā, t.i. no 25.jūnija līdz 19.augustam.

aktualizēts: 21.04.2017 15:52