JVLMA.lv
Vox Musicae » Arhīvs. JVLMA 2017./2018. akadēmiskā gada publicistikas prakses virtuālā redakcija

Šajā akadēmiskajā gadā Vox Musicae virtuālo redakciju veidojam mēs (teksts jāritina lejup):

 

Gunda Miķelsone, muzikoloģijas bakalaura programmas 3. - 4. semestra studējošā:

"Pusdzīvi teorētiķis, veselu dzīvi korists ar visām no tā izrietošām sekām. Esmu atvērta visdažādākajiem akadēmiskās mūzikas stiliem, ar nosacījumu, ka sirdij nedaudz tuvākas būs latviešu un slāvu tautības personības, tomēr interešu lokā ir arī džeza un etnomūzika. Mana galvenā vēlme gan šajā platformā, gan viena no vēlmēm muzikoloģijā, ir piedāvāt savu redzējumu par Latvijā notiekošiem mūzikas procesiem un parādībām. Citas vēlmes pagaidām paturēšu pie sevis!"

 

Dženifera Pūliņa, muzikoloģijas bakalaura programmas 3. - 4. semestra studējošā:

"Jau kopš bērnības savu ikdienu saistu ar mūziku. Astoņus gadus apguvu klavierspēli, šobrīd esmu nonāksi līdz muzikoloģijas sfērai. Padziļināti interesējos par Latvijas mūzikas vēstures personībām. Paralēli studijām esmu pedagogs mūzikas skolā. Labprāt izmantoju iespēju piedalīties JVLMA rīkotajās konferencēs, pasākumos un koncertos. Brīvajā laikā ceļoju, apmeklēju teātra izrādes un sporta notikumus."

 

Baiba Santa Vanaga, muzikoloģijas bakalaura programmas 3. - 4. semestra studējošā: 

"Esmu absolvējusi Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolu saksofona spēles specialitātē. Šis laiks lielā mērā ir veidojis manu individuālo muzikālās estētikas izpratni, un, iestājoties Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, mērķis ir to izkopt, iegūstot jaunas zināšanas un prasmes. Uzskatu, ka mūziķa galvenais uzdevums pret sevi ir neaizmirst, kāpēc viņš atrodas šeit un tagad - mūzikā."

 

Laura Arāja, etnomuzikoloģijas bakalaura programmas 7. semestra studējošā:

 

"Šobrīd studēju etnomuzikoloģiju, bet kabatā ir bakalaura grāds dabaszinībās. Nez, kas sekos? Manas intereses ir plašas un mainīgas, nemainīgākā no tām - mūzika, jo īpaši tradicionālā mūzika. Esmu absolvējusi vijoļspēles klasi bērnu mūzikas skolā, bet man nav sveša arī citu instrumentu spēle, piemēram kokle, mandolīna, stabules. Studiju ietvaros esmu spēlējusi arī ermoņiku, caurspēlējamo cītaru. Mūzikas vidusskolu neesmu absolvējusi, tā vietā - eksakto zinātņu klasi. Lai arī mūzikas studijās tas ir sagādājis pāris grūtību, kopumā to uzskatu par privilēģiju - redzēt nozari no cita skatu punkta. Šobrīd aktīvi muzicēju grupā Tautumeitas, kā arī vadu folkloras kopu, labprāt iesaistos dažādos muzikālos projektos. Pētniecībā man interesē tas, kas notiek šeit un tagad: būt klāt, dokumentēt, saprast - kā tas sākās? un filozofēt - kas būs tālāk? Varbūt pēc pārdesmit gadiem mazbērniem varēšu teikt - es arī tur biju klāt! Garas stundas arhīvā nav domātas man."

 

Viktorija Prituļaka, etnomuzikoloģijas bakalaura programmas 7. semestra studējošā:

"Vēl mācoties mūzikas skolā, tolaik kora klasē, nebija citu domu kā iet pa mūzikas ceļu, turklāt man vienmēr ļoti patika solfedžo un mūzikas literatūra. Tāpēc šodien mācu šos priekšmetus J. Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā. Šobrīd, studējot etnomuzikoloģiju, uztveru mūziku ka neatņemamu dzīves daļu. Man patīk dziedāt tautasdziesmas un piedalīties radošos pasākumos. Studiju gaitā mani ieinteresējusi arī garīgā dziedāšana, ar ko arī saistīta mana topošā bakalaura darba tēma."

 

Vox Musicae virtuālās redakcijas studiju prakses darbu koordinē:

 

profesors, muzikoloģiju studējošo publicistikas prakses vadītājs

Dr. Jānis Kudiņš

 

docente, etnomuzikoloģiju studējošo publicistikas prakses vadītāja

Dr. Ieva Tihovska

 

 

 

aktualizēts: 12.09.2018 21:52