JVLMA.lv
Radošie konkursi » V Jāzepa Vītola bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkurss „Lai skan!”

Konkurss veltīts Jāzepa Vītola (1863-1948) daiļradei

09.03. – 10.03. 2018.

 

 

2018. GADA KONKURSA REZULTĀTI

Konkursa nolikums

 

Mērķis

 Nodrošināt skolu koru un ansambļu darbības procesa nepārtrauktību, veicināt koru māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu attīstību.

 

Norises laiks

2018. gada 9. un 10. marts

 

Norises vieta

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Kr. Barona -1, Rīga

 

Rīkotāji un organizatori

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija,  Mūzikas skolotāju katedra

 

Dalībnieki

 Bērnu un jauniešu kori un vokālie ansambļi

 

Kategorijas

 

Vokālie ansambļi

 

Kora kolektīvi

Uzstāšanās ilgums

Daudzbalsība

Jaunākā grupa - dziedātāji līdz 12 gadu vecumam

A1

K1

līdz 10 min

 ne mazāk kā

2 balsīgi

Vidējā grupa - viendabīgie kolektīvi līdz 16 gadu vecumam

A2

K2

līdz 10 min

ne mazāk kā

3 balsīgi

Vecākā grupā - jauniešu kolektīvi līdz 19 gadu vecumam

A3

K3

līdz 15 min

ne mazāk kā

4 balsīgi

 

 

Balvas

      Lielā balva – 500 Eur, kategorijām A2, K2, A3, K3

      Mazā balva – 300 Eur,kategorijām A1, K1

      Diriģenta balva par izteiksmīgāko Jāzepa Vītola skaņdarba interpretāciju

      Alternatīvās žūrijas balva


Konkursa kārtība:

      Konkurss notiek divās kārtās – I kārta un fināls (II kārta).

      I kārtā kolektīvs piedalās izvēlētajā kategorijā, ievērojot repertuāra un vecuma noteikumus.

      Pēc I kārtas rezultātiem un žūrijas lēmuma labākie kolektīvi tiek izvirzīti uz Mazās balvas (kategorijas A1, K1) vai Lielās Balvas (kategorijas A2, A3, K2, K3)  izcīņai finālā. (skat sadaļu „Balvas”).

      Kolektīviem, kas izvirzīti uz finālu (II kārtu), uzstāšanās tajā tiek uzskatīta par obligātu.

      Kolektīvs, kurš finālā ir ieguvis Lielo Balvu vai Mazo Balvu, nākamajā (VI) konkursā balvu izcīņā nestartē, bet piedalās kā viesis konkursa koncertos.

 

Repertuārs konkursa I kārtai – kategorijas A1, A2, A3, K1, K2, K3,

  1. skaņdarbs:  brīvas izvēles Jāzepa Vītola oriģinālkompozīcija vai latviešu tautas dziesmas apdare a cappella
  2. skaņdarbs:  brīvas izvēles kompozīcija a cappella
  3. skaņdarbs:  brīvas izvēles kompozīcija ar mūsdienu kompozīcijas tehnikas elementiem, var būt ar pavadījumu.

 

Repertuārs konkursa finālam – Mazās balvas un Lielās balvas izcīņa

  1. skaņdarbs: brīvas izvēles skaņdarbs a cappella
  2. skaņdarbs: brīvas izvēles latviešu komponista oriģinālkompozīcija vai tautasdziesmas apdare a cappella, kas nav izpildīta konkursa I kārtā.

 

Repertuāra un uzstāšaās noteikumi

      Uzstāšanās ilgums katgorijās A1, A2, K1, K2 nedrīkst pārsniegt 10 minūtes, uzstāšanās ilgums kategorijās A3, K3 nedrīkst pārsniegt 15 minūtes.

      Dziesmās a cappella drīkst izmantot mūzikas instrumentus bez noteikta skaņu augstuma.

      Dziesmas ar pavadījumu izpildāmas akustiski, bez apskaņošanas. Konkursa organizētājs nodrošina konkursa norises vietā klavieres.

      Konkursā atļauts izmantot dažādus sitaminstrumentus (bez noteikta skaņas augstuma). Instrumenti ar absolūto skaņas augstumu tiek uzskatīti par pavadījumu un tiem jābūt atspoguļotiem skaņdarba partitūrā.

      Konkursa skaņdarbus drīkst izpildīt pustoni augstāk vai zemāk kā tas norādīts partitūrā, par to informējot konkursa pieteikumā.

      Konkursa laikā vokālā ansambļa vadītājs nedrīkst diriģēt un dziedāt ansamblī. Ansambļa vadītājs drīkst spēlēt pavadījumu.

      Konkursa repertuārs jādzied no galvas, neizmantojot nošu partitūras.

      Katram kolektīvam paredzēts zāles akustiskais mēģinājums konkursa dienā. Tā ilgums ir 5 minūtes, kura laikā iekļauta kolektīva uziešana un noiešana no skatuves.

 

Atļautais dalībnieku skaits

1) Ansamblī – no 6 līdz 15 dziedātājiem,

2) Korī – sākot no 16 dziedātājiem,

*20% no kora dziedātāju skaita ir pieļaujama atkāpe no norādītā vecuma.

 

 

Konkursa norise

 

Datums

Laiks

Norise

 

9.03. piektdiena

10.00

Konkursa atklāšana, preses konference Senāta zālē

11.00-17.00

Konkurss J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielā zālē – K1, Ērģeļzālē – A1, A2

19.00

Koncerts un „Mazās balvas” izcīņa, rezultātu paziņošana kategorijām -  A1, K1, koncertā piedalās iepriekšējā konkursa uzvarētāji un lūgtie viesi

 

10.03. sestdiena

11.00-16.00

Konkurss J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielā zālē – K2, K3  Ērģeļzālē – A3

18.00

Koncerts un „Lielās balvas” izcīņa J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē  rezultātu paziņošana kategorijām A2, A3, K2, K3

 

Pieteikšanās konkursam:

      Kolektīvs līdz 2017. gada 1. decembrim aizpilda elektronisku pieteikšanās anketu  www.muzikasskolotajiem.blogspot.com

Anketas noslēguma sadaļā kolektīva vadītājam jānorāda saite (links – piem. failiem.lv, youtube.com u.c. ), kurā konkursa organizatoriem iespējams apskatīt un lejupielādēt:

1) kolektīva CV;

2) kolektīva foto;

3) kolektīva audio vai video ierakstu (var būt arī koncerta ieraksts).

      Kolektīvs līdz 2018. gada 1. februārim pa pastu uz adresi Kr. Barona iela 1, Rīga, LV-1050, Mūzikas skolotāju katedras vadītājam Edgaram Vītolam atsūta precizētu un parakstītu pieteikuma veidlapu (šī nolikuma pielikums Nr.1).

      Kolektīvs ne vēlāk kā līdz līdz 2018. gada 1. februārim (skat. sadaļu Dalības maksa) pārskaita dalības maksu uz zemāk norādītajiem rekvizītiem. 

      Konkursa dienā reģistrācijas brīdī kolektīva vadītājs iesniedz konkursā izpildāmo nošu kopijas 5 eksemplāros uzstāšanās kārtībā.

 

Dalības maksa

      Korim 80 eiro, ansamblim 50 eiro (līdz 31.12. 2017.)

      Korim 100 eiro, ansamblim 70 eiro (līdz 01.02. 2018.)

 

Rekvizīti

      Kolektīvs ne vēlāk kā līdz līdz 2018. gada 1. februārim (skat. sadaļu Dalības maksa) pārskaita dalības maksu uz zemāk norādītajiem rekvizītiem.

 

Rekvizīti

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Rīga, Kr. Barona iela 1

Reģ. Nr. 90000028796

Dāvinājuma konts LV97TREL9220060000000

Valsts Kase

Kods TRELLV 21

Ar norādi: 21399 Vārds uzvārds, personas kods, dalības maksa J. Vītola bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkursā

 

Žūrija un vērtēšana

      Konkursu vērtē profesionāla žūrija.

      Kolektīvi tiek vērtēti pēc 100 punktu skalas, izdalot Zelta, Sudraba un Bronzas diplomus.

      Žūrijas komisijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams.

      Paralēli žūrijas komisijai, konkursu vērtē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katderas studentu komisija (alternatīvā žūrija).

 

Papildus noteikumi

      Koru un vokālo ansambļu uzstāšanās secību nosaka konkursa rīkotāji, tā tiek paziņota ne vēlāk kā divas nedēļas pirms konkursa. Dalībnieku un organizatoru saziņai tiek izmantots e-pasts konkurss.laiskan@inbox.lv

      Kora diriģents, parakstot kora pieteikuma anketu, akceptē nolikumu un apņemas izpildīt konkursa noteikumus.

      Uz kolektīva apbalvošanu obligāti jāierodas kolektīva vadītājam vai pārstāvim saņemt balvu, pretējā gadījumā balva tiek diskvalificēta.

      Kolektīva vadītājs ir atbildīgs par sava kora vai vokālā ansambļa uzvedību visās konkursa norises vietās.

      Parakstot pieteikumu, kolektīva vadītājs piekrīt, ka konkursa laikā dalībnieki var tikt fotografēti un filmēti, un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots.

      Izdevumus, kas saistīti ar uzturēšanos festivālā (naktsmītnes, ēdināšana), dalībnieki sedz paši. Organizatori palīdz ar ēdināšanas rezervēšanu.

      Nodrošinot konkursa kvalitātes kritērijus, konkursa organizatoriem ir tiesības atteikt kolektīva dalību konkursā.

      Ja kolektīvs konkursā nepiedalās, dalības maksa netiek atmaksāta, izņemot gadījumus, kad nepārprotami iespējams pierādīt nepārvaramas varas apstākļus.

      Konkurss notiek reizi divos gados Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

      Konkursā un koncertos ieeja ir bez maksas.

 

Rīkotāju koordinātes

Kr. Barona 1, LV – 1050, Rīga

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Mūzikas pedagoģijas katedra

Edgars Vītols, tel. 29447081, Liene Batņa tel. 26172271.

konkurss.laiskan@inbox.lv


aktualizēts: 28.03.2018 13:05