JVLMA.lv
ERAF projekti

Projekts "Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas īstenoto radošo industriju studiju programmu modernizācija" (nr. 8.1.1..0/17/I/004)

Projekta aktualitātes:

2018. gada janvārī pabeigta Pirmās pieturas punkta uzstādīšana JVLMA vestibilā. Pirmās pieturas punkta modernizācija paredzēta studiju organizēšanas un administrēšanas procesu uzlabošanai, īpaši individuālo nodarbību grafika plānošanā. (02.02.2018.)

2017. gada 15. decembrī JVLMA piegādāts “Stenway & SonsA-studio flīģelis. Instruments paredzēts izmantošanai izglītības iestādēs mācību procesā. Tā apstrādē izmantota īpaši noturīga metāla rāmju laka un matēta apdare. (15.12.2017.)

 

Projekta kopsavilkums:
Projekta ietvaros plānots modernizēt radošo industriju studiju programmas: profesionālās bakalaura studiju programmas Diriģēšana, Instrumentālā mūzika, Kompozīcija, Horeogrāfija, Mūzikas vēsture un teorija, Vokālā mūzika, Mūzika un skatuves māksla; akadēmiskā maģistra studiju programmu Mūzika; profesionālā maģistra studiju programmu Mūzikas un skatuves māksla; akadēmiskā doktora studiju programmu Muzikoloģija.

Projekta aktivitātes:

1. radošo industriju studiju programmu aprīkojuma un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana (mūzikas instrumentu iegāde, zinātniskās pētniecības centra aprīkojuma iegāde, sistematiskās muzikoloģijas un mūzikas psiholoģijas kabineta aprīkojuma iegāde, skaņu režijas telpas aprīkošana, datortehnikas un audiovizuālās tehnikas iegāde mācību telpu aprīkošanai, Lielās zāles aprīkojuma iegāde, pirmās pieturas punkta modernizācija, atjaunoto mācību telpu aprīkojuma iegāde);

2. mācību telpu atjaunošana un pielāgošana JVLMA īstenoto radošo industriju studiju programmām;

3. informācijas un publicitātes pasākumi;

4. projekta vadība un īstenošana.

 

Plānotais projekta īstenošanas laiks 2017. gada līdz 2019. gada februāris.

Projekta kopējas finansējums 495 473,00 eur, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 421 152,05 eur un valsts budžeta finansējums - 74 320,95 eur.  

aktualizēts: 02.02.2018 13:07