JVLMA.lv
Pētniecība » 34. Eiropas seminārs etnomuzikoloģijā

34. Eiropas seminārs etnomuzikoloģijā (ESEM) notiks 2018. gada 3. – 7. septembrī Rīgā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Eiropas seminārs etnomuzikoloģijā (European Seminar in Ethnomusicology, ESEM) ir starptautiska pētnieku platforma, ko 1981. gadā Belfāstā nodibināja Džons Blekings (John Blacking) kā Eiropas etnomuzikologu tīklu, kas atvērts kolēģiem un studentiem no visas pasaules. ESEM funkcionē arī kā komunikācijas platforma ziņām, pasākumiem, publikācijām u.tml. Aptuveni 250 pētnieku no visas pasaules ir reģistrējušies ESEM. Starptautiskas konferences katru gadu tiek organizētas kādā no Eiropas pilsētām.

Šī gada konferences tēma ir “Experience and Expectation”.

Konferences programma ir pieejama šeit. Infromācija par konferences saturu un referentiem atrodama tēžu grāmatas elektroniskajā versijā.

Reģistrācija konferencei ir sākusies. Informācija par reģistrācijas maksu ir pieejama šeit.

Visi dalībnieki ir laipni aicināti veikt ESEM biedra naudas iemaksu.

Eiropas semināram etnomuzikoloģijā ir iespējams pievienoties un/ vai samaksāt Jūsu biedra naudu tiešsaistē ESEM mājas lapā:
http://esem-music.eu/

Lai iegūtu sīkāku informāciju par iespējām piedalīties konferencē, lūdzam rakstīt Konferences programmas komitejas un organizācijas komitejas vadītājai Andai Beitānei: anda.beitane@jvlma.lv

aktualizēts: 24.08.2018 13:24