JVLMA.lv
Projekti » ERAF projekti

 

JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJAI PIEŠĶIRTS

ES STRUKTŪRFONDU FINANSĒJUMS

STARPTAUTISKĀS SADARBĪBAS PROJEKTU ATTĪSTĪBAI PĒTNIECĪBĀ UN INOVĀCIJĀS

 

Pirmdien, 28. maijā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja vienošanos par projekta ieviešanu, kas paredz atbalstīt un attīstīt starptautiskās sadarbības projektus pētniecībā un inovācijās.

 

Projekta "Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās" (nr. 1.1.1.5/18/I/001) ietvaros plānots veicināt JVLMA iesaisti daudzpusēju starptautiskās sadarbības pētniecības un inovāciju projektu izstrādē un īstenošanā mūzikas zinātnes un ar to sinerģisku zinātnes jomu attīstībā.

 

Līdz 2022. gadam JVLMA īstenos sekojošas aktivitātes:

1) atbalsta pasākumi starptautisku pētījumu projektu iespēju apzināšanai;

2) atbalsts starptautisku pētījumu projektu ideju attīstīšanai;

3) starptautisku pētījumu projektu pieteikumu izstrāde;

4) informācijas, komunikācijas un publicitātes pasākumi;

5) projekta vadība un īstenošana.

 

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2018. gada aprīlis līdz 2022. gada 31. decembris.

Projekta kopējas finansējums 86 760,00 EUR, t.sk. ERAF finansējums – 73 746,00 EUR un valsts budžeta finansējums – 13 014,00 EUR. 

 

 

 

Projekts "Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas īstenoto radošo industriju studiju programmu modernizācija" (nr. 8.1.1..0/17/I/004)

 

 

Projekta aktualitātes:

2018. gada jūlija noslēgts līgums  par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielās zāles koncertsarīkojumu papildapgaismojuma piegādi un uzstādīšanu. Lielās zāles koncertsarīkojumu papildapgaismojumu plānots uzstādīt līdz 2018. gada  28. septembrim. (26.07.2018.)

8. maijā plkst. 18.00 JVLMA LMT kamerzālē notika Excelsior akordeonu prezentācijas koncerts Caur ērkšķiem uz zvaigznēm, kurā klausītājiem tika piedāvāti priekšnesumi ar jaunākajiem instrumentiem,t.sk. projekta "JVLMA īstenoto radošo industriju studiju programmu modernizācija" ietvaros iegādāto akordeonu. Iegādātais Excelsior akordeons ir augstas kvalitātes roku darbs speciāli piemērots JVLMA vajadzībām, ko atzīst un iegādājas mūzikas akadēmijas visā Eiropā. Materiāli, kurus izmanto instrumentu ražošanā ir augstākās kvalitātes, piedāvājot niansētu skanējumu, izcilu pieskāriena jūtību un tembrālo skanējumu. Instrumenti jaunajiem studentiem - izpildītājiem ļauj pilnvērtīgi realizēt savas muzikālās ieceres. (10.05.2018)

2018. gada janvārī pabeigta Pirmās pieturas punkta uzstādīšana JVLMA vestibilā. Pirmās pieturas punkta modernizācija paredzēta studiju organizēšanas un administrēšanas procesu uzlabošanai, īpaši individuālo nodarbību grafika plānošanā. (02.02.2018.)

2017. gada 15. decembrī JVLMA piegādāts “Stenway & SonsA-studio flīģelis. Instruments paredzēts izmantošanai izglītības iestādēs mācību procesā. Tā apstrādē izmantota īpaši noturīga metāla rāmju laka un matēta apdare. (15.12.2017.)

 

Projekta kopsavilkums:
Projekta ietvaros plānots modernizēt radošo industriju studiju programmas: profesionālās bakalaura studiju programmas Diriģēšana, Instrumentālā mūzika, Kompozīcija, Horeogrāfija, Mūzikas vēsture un teorija, Vokālā mūzika, Mūzika un skatuves māksla; akadēmiskā maģistra studiju programmu Mūzika; profesionālā maģistra studiju programmu Mūzikas un skatuves māksla; akadēmiskā doktora studiju programmu Muzikoloģija.

Projekta aktivitātes:

1. radošo industriju studiju programmu aprīkojuma un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana (mūzikas instrumentu iegāde, zinātniskās pētniecības centra aprīkojuma iegāde, sistematiskās muzikoloģijas un mūzikas psiholoģijas kabineta aprīkojuma iegāde, skaņu režijas telpas aprīkošana, datortehnikas un audiovizuālās tehnikas iegāde mācību telpu aprīkošanai, Lielās zāles aprīkojuma iegāde, pirmās pieturas punkta modernizācija, atjaunoto mācību telpu aprīkojuma iegāde);

2. mācību telpu atjaunošana un pielāgošana JVLMA īstenoto radošo industriju studiju programmām;

3. informācijas un publicitātes pasākumi;

4. projekta vadība un īstenošana.

 

Plānotais projekta īstenošanas laiks 2017. gada līdz 2019. gada februāris.

Projekta kopējas finansējums 495 473,00 eur, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 421 152,05 eur un valsts budžeta finansējums - 74 320,95 eur. 

 

2018./2019. akadēmiskajam gadam sākoties, projekta ietvaros ir iegādāti jauni mūzikas instrumenti: flīgelhorns, trompete, picolo trompete, eifonijs, iegādāta deju grīda horeogrāfijas studiju programmu īstenošanai, ka arī uzstādīts koncertsarīkojumu papilapgaismojums JVLMA Lielajā zālē. Procesā ir citu mūzikas instrumentu, mēbeļu un IT aprīkojumu piegādes, kas tiks piegādātas līdz 2018. gada beigām. (29.10.2018.)

 

 

2019. gada 16. janvārī  ir noslēgts līgums ar ir Biomed Neurotechnologie Sp.z o.o. Sp.K  par elektroencefalogrāfijas iekārtas un programmatūras piegādi un uzstādīšanu, ko ir plānots piegādāt JVLMA līdz 2019. gada martam. (25.01.2019.)

 

2019. gada 22. februārī JVLMA tika piegādātas elektroencefalogrāfijas iekārtas un programmatūra, kā arī veiktas iesaistīto pētnieku apmācības aprīkojuma lietošanā. (25.02.2019.)

 

aktualizēts: 05.03.2019 11:08