JVLMA.lv
Vox Musicae » JVLMA 2018./2019. akadēmiskā gada publicistikas prakses virtuālā redakcija

Šajā akadēmiskajā gadā Vox Musicae virtuālo redakciju veidojam mēs (teksts jāritina lejup):

 

Anna Marta Burve, muzikoloģijas bakalaura programmas 3. - 4. semestra studējošā:

                           

No piecu gadu vecuma mācījos Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā, papildinoties gan flautas spēlē pamatskolā, gan asinot prātu mūzikas teorijas nodaļā vidusskolā. Iestājoties akadēmijas muzikoloģijas katedrā, ne tikai turpinu padziļināt zināšanas mūzikas teorijā un vēsturē, bet arī no sirds esmu sākusi mīlēt klavierspēli. Pie klavierēm pavadu (gandrīz) katru brīvu brīdi. Šķiet, ka pedagoģija, pasākumu organizēšana un darbs radio ir mana sūtība. Katrā ziņā tās ir lietas, kas mani ļoti interesē, ar tām arī vēlētos saistīt savu nākotni. Tāpēc šo gadu laikā akdēmijā ceru alkatīgi sagrābt visu iespējamo informāciju, pieredzi un praksi. Esmu laikmetīgās mūzikas fanāte. Ārpus akadēmijas ļoti patīk lasīt dzeju un psiholoģijas teoriju, nodarboties ar datorgrafikas dizainu, komponēt, kā arī daudz klausīties rokmūziku.”

 

Laura Švānberga, muzikoloģijas bakalaura programmas 3. - 4. semestra studējošā:

                      

Raibs un aizraujošs ceļš noiets līdz Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmijai, kas izskaidro manu ārkārtīgi lielo vēlmi izpētīt un atklāt ne tikai mūzikas pasauli, bet arī dabas noslēpumus, spēlēt ne tikai mūzikas instrumentus, bet arī basketbolu, darīt darbus un dzīvot ar degsmi. Šo publicistikas praksi uztveru kā vēl vienu izaicinājumu sev!”

 

Ilze Cepurniece, etnomuzikoloģijas bakalaura programmas 7. semestra studējošā:

                           

"Dažādu dzīves pavērsienu dēļ pēc 14 pavadītiem gadiem pie klavierēm – mūzikas skolā un vidusskolā – nonācu JVLMA etnomuzikoloģijas nodaļā. Nekad nebiju dziedājusi folkloras kopās un spēlējusi tradicionālos instrumentus, ko uzskatīju par savu “vājo punktu,” taču jau pavisam drīz, iepazīstot etnomuzikoloģijas patieso būtību, par šīm bažām varēju tikai pasmaidīt. Man patīk būt pētniecības procesā, meklēt, atrast, izskaidrot, salikt lietas “pa plauktiņiem,” būt kopā ar cilvēkiem – tradīciju nesējiem, mācīties no tiem. Esmu neiecietīga pret paviršībām un virspusējību. Pati augu Latgales katoļu vidē, kur no dziedātājām esmu iemācījusies plašu garīgo dziesmu repertuāru, ar ko saistīts arī mans bakalaura darba temats. Ļoti ceru, ka pēc daudziem gadiem varēšu teikt, ka esmu pielikusi kaut nelielu devumu Latgales katoļu tradicionālo dziesmu pētniecības gaitā, jo šobrīd tā ir viena no nedaudzajām tradīcijām, kas patiešām ir dzīva mūsdienās."

 

Rasa Roze, etnomuzikoloģijas bakalaura programmas 7. semestra studējošā:

        

Jau kopš bērnības esmu bijusi saistīta ar mūziku visdažādākajos veidos - dziedot korī, dejojot deju kolektīvā, darbojoties folkloras kopā. Mūsu ģimenē mūzika nekad nav bijusi tikai mūzika - tā ietver sevī savstarpēji saistītu un nedalāmu milzīgu darbības lauku - tautastērpu izgatavošanu, dziedāšanu, dejošanu, latviešu tradicionālo svētku svinēšanu ar visām darbībām, ko tie sevī iekļauj - sākot no gatavošanās līdz svinēšanai, latviešu seno amatu prasmju apgūšana, svētku, festivālu, nometņu un meistarklašu rīkošana citiem. Mans tētis ir arī mūzikas instrumentu meistars. Gluži nejaušā kārtā esmu nokļuvusi Mūzikas akadēmijā. Tā kā visu dzīvi esmu bijusi saistīta ar tradicionālo mūziku, tad interesanti palūkoties uz to visu no cita - zinātniska viedokļa, kas arī ir mans galvenais izpētes objekts - tradicionālās mūzikas prakses mūsdienās, to nozīme, loma un konteksts sabiedrībā.”

 

profesors, muzikoloģiju studējošo publicistikas prakses vadītājs

Dr. Jānis Kudiņš

 

docente, etnomuzikoloģiju studējošo publicistikas prakses vadītāja

Dr. Ieva Tihovska

aktualizēts: 02.01.2019 21:06