JVLMA.lv
Radošie konkursi » AS "Latvijas Finieris" atbalsts JVLMA studējošajiem

Pamatojoties uz 16. janvārī noslēgto sadarbības līgumu starp Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un AS "Latvijas Finieris", studējošajiem ir iespēja pieteikties finansiālam atbalstam.

Tā mērķis ir atbalstīt studentu profesionālās pilnveides procesu un radošo darbību atbilstoši izglītības jomas specifikai mūzikas, dejas, pedagoģijas un pētniecības virzienos. Tā ir iespēja jaunajiem talantiem iegūt finansiālu atbalstu dažādu aktivitāšu īstenošanai – dalībai starptautiskos konkursos, semināros, meistarklasēs, pētniecības un citos projektos.

AS "Latvijas Finieris" atbalsta pieteikums (Citas veidlapas -> Nr.2)

Nolikums

aktualizēts: 26.03.2019 13:32