JVLMA.lv
Studijas » Studiju programmas

Studiju programmas*

PROFESIONĀLĀS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS

1. Instrumentālā mūzika ar apakšprogrammām:

 • Taustiņinstrumentu spēle: specializācijas klavierspēle, ērģeļspēle, akordeona spēle
 • Stīgu instrumentu spēle: specializācijas vijole, alts, čells, kontrabass, arfa, kokle
 • Pūšaminstrumentu spēle: specializācijas flauta, oboja, klarnete, fagots, saksofons, mežrags, trompete, trombons, eifonijs, tuba
 • Sitaminstrumentu spēle
 • Vēsturisko instrumentu spēle
  • specializācija Taustiņinstrumentu spēle: profili klavesīna spēle, ērģeļspēle;
  • specializācija Stīgu instrumentu spēle: profili Vijoļspēle, Alta spēle, Čella spēle, Vēsturiskā kontrabasa spēle (violone), Lautas spēle;
  • specializācija Pūšaminstrumentu spēle:profili Blokflautas spēle, Traversflautas spēle, Baroka obojas spēle, Baroka klarnetes spēle, Baroka fagota spēle, Naturālā mežraga spēle, Naturālās trompetes spēle, Baroka trombona spēle;
 •  Džeza mūzika: specializācijas Klavierspēle, Akordeona spēle, Vijoļspēle, Kontrabasa spēle, Ģitāras spēle, Flautas spēle, Klarnetes spēle, Saksofona spēle, Trompetes spēle, Trombona spēle, Vibrofona spēle, Sitaminstrumentu komplekta spēle.

2. Diriģēšana ar apakšprogrammām:

 • Kora diriģēšana
 • Simfoniskā orķestra diriģēšana
 • Pūtēju orķestra diriģēšana

3. Vokālā mūzika ar apakšprogrammām:

 • Akadēmiskā dziedāšana
 • Senā mūzika
 • Džeza vokāls

4. Mūzikas vēsture un teorija ar apakšprogrammu:

 • Etnomuzikoloģija

5. Kompozīcija

6. Horeogrāfija 

7. Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs

8. Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs ar apakšprogrammām:

 • Instrumenta spēles skolotājs
 • Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājs
 • Vokālais pedagogs
 • Populārās un džeza mūzikas skolotājs

9. Mūzika un skatuves māksla ar apakšprogrammu:

 • Skaņu režija

10. Mūzikas skolotājs

11. Deju un ritmikas skolotājs

PROFESIONĀLĀS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS

12. Mūzika un skatuves māksla ar apakšprogrammām: 

 • Mūzika
  • specializācija Instrumentālā mūzika
   • profili: klavierspēle, klavierpavadījums, ērģeļspēle, klavesīna spēle, akordeona spēle, kameransamblis, klavieru duets, vijoļspēle, alta spēle, čella spēle, kontrabasa spēle, arfas spēle, kokles spēle, ģitāras spēle, stīgu kvartets, kameransamblis, flautas / obojas / klarnetes / fagota / saksofona / mežraga / trompetes / trombona / eifonija / tubas spēle, kameransamblis, Sitaminstrumentu spēle, Džeza mūzika, Senā mūzika
  • specializācija Diriģēšana:
   • profili: Kora diriģēšana, Simfoniskā orķestra diriģēšana, Pūtēju orķestra diriģēšana
  • specializācija Vokālā mūzika:
   • profili: Operdziedāšana, Kamerdziedāšana, Senā mūzika, Džeza mūzika
  • specializācija Kompozīcija
  • specializācija Skaņu režija
  • specializācija Mūzika un izglītība 
   • profili: Instrumenta spēles mācība (klavierspēles, ērģeļspēles, klavesīna spēles, akordeona spēles,vijoļspēles, alta spēles, čella spēles, kontrabasa spēles, arfas spēles, kokles spēles, ģitāras spēles, flautas spēles, obojas spēles, klarnetes spēles, fagota spēles,saksofona spēles, mežraga spēles, trompetes spēles, trombona spēles, eifonija spēles, tubas spēles mācība; Mūzikas mācība
 • Horeogrāfija

AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

13. Mūzika ar apakšnozarēm:

 • Muzikoloģija: specializācijas Mūzikas vēsture, Mūzikas teorija, Mūzikas socioloģija, Mūzikas filosofija, Mūzikas pedagoģija, Mūzikas psiholoģija, Mūzikas antropoloģija
 • Etnomuzikoloģija
 • Instrumentālā mūzika
 • Vokālā mūzika
 • Kompozīcija
 • Diriģēšana

AKADĒMISKĀ DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA

14. Muzikoloģija ar specializācijām:

 • Vēsturiskā muzikoloģija
 • Sistemātiskā muzikoloģija
 • Etnomuzikoloģija

aktualizēts: 14.01.2019 11:03