JVLMA.lv
Akadēmiskās struktūrvienības

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas struktūra.

JVLMA akadēmisko personālu veido:

 • profesori, asociētie profesori;
 • docenti, vadošie pētnieki;
 • lektori, pētnieki;
 • asistenti, zinātniskie asistenti.

   

  Personas profesora un asociētā profesora amatā atklātā konkursā ievēlē Akadēmijas Profesoru padome; docenta, lektora, asistenta amatā - Senāts; vadošā pētnieka, pētnieka un zinātniskā asistenta amatā - Zinātniskā padome. Akadēmijas profesorus, asociētos profesorus,   vadošos pētniekus, docentus, pētniekus, lektorus, asistentus un zinātniskos asistentus ievēlē uz sešiem gadiem saskaņā ar Akadēmijas Senāta apstiprināto Nolikumu par akadēmiskajiem amatiem un Zinātniskās pētniecības centra nolikumu.  Akadēmijas Rektors slēdz ar ievēlēto personu darba līgumu uz personas ievēlēšanas termiņu. Papildus informācija par mācībspēku un struktūrvienībām atrodama likumā "Par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmi".


  Klavieru katedra Prof. Juris Kalnciems
  Ērģeļu klase Prof. Vita Kalnciema
  Akordeona klase Doc. Jurijs Rižovs
  Vispārējo klavieru katedra Emeritus prof. Jānis Matulis
  Kameransambļa un klavierpavadījuma katedra Prof. Gunta Rasa
  Džeza mūzikas katedra Doc. Indriķis Veitners
  Koncertmeistaru katedra Asoc. prof. Dace Kļava
  Stīgu instrumentu katedra Doc. Terēze Zīberte-Ijaba
  Kokles klase Doc. Teiksma Jansone
  Pūšaminstrumentu katedra Asoc.prof. Jānis Retenais
  Metāla pūšaminstrumentu klase Asoc.prof. Jānis Retenais 
  Koka pūšaminstrumentu klase Doc. Guntis Kuzma
  Sitaminstrumentu klase Asoc.prof. Edgars Saksons
  Senās mūzikas katedra Asoc. prof. Māris Kupčs
  Kora diriģēšanas katedra Asoc. prof. Māris Sirmais
  Dziedāšanas klase Doc. A. Sauka
  Orķestra diriģēšanas katedra Doc. Mārtiņš Ozoliņš
  Orķestra klase Asoc. prof. Andris Vecumnieks
  Vokālā katedra Doc. Zigrīda Krīgere
  Operdziedāšanas klase Prof. Viesturs Gailis
  Mūzikas skolotāju katedra Lekt. Edgars Vītols
  Kompozīcijas katedra Prof. Selga Mence
  Mūzikas tehnoloģiju katedra Asoc.prof. Rolands Kronlaks
  Muzikoloģijas katedra Asoc.prof. Jānis Kudiņš
  Mūzikas vēstures klase Asoc.prof. Jānis Kudiņš
  Mūzikas teorijas klase Doc. Valdis Bernhofs
  Etnomuzikoloģijas klase Prof. Anda Beitāne
  Horeogrāfijas katedra Asoc. prof. Zita Errs
  Instrumenta spēles skolotāju katedra Prof. Normunds Vīksne
  Vispārizglītojošo studiju kursu katedra Doc. Toms Ostrovskis
  Svešvalodu klase Lekt. Līga Norde
  Doktorantūras nodaļa Prof. Anda Beitāne
  Zinātniskās pētniecības centrs Dr. Ilze Šarkovska-Liepiņa

aktualizēts: 19.10.2016 10:34