JVLMA.lv
Iepirkumi

JVLMA iepirkumi.

Šajā sadaļā atrodama informācija par aktuālajām JVLMA cenu aptaujām, kā arī par slēgtajiem iepirkumu līgumiem.

____________________________________________________________________________________________________________

 JVLMA izsludina cenu aptauju par  Biroja tehnikas toneru, kārtridžu iegāde, uzpildīšana un atjaunošana, tehnikas profilakse

Sīkāka informācija skatīt šeit.


 

SLUDINĀJUMI PAR ZEMES/ TELPU NOMU:

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu uz šajā sadaļā publicētajiem sludinājumiem neattiecas likuma regulējums un tiem ir tikai informatīvs raksturs. Šajā sadaļā tiek publicēti tikai atsevišķi specifiski sludinājumi, lai noskaidrotu tirgus tendences un iespējamās piedāvājumu cenas šajā jomā. Saņemot piedāvājumus par šajā sadaļā publicētiem sludinājumiem, tiem ir tikai informatīvs raksturs un Pasūtītājam to saņemšana neuzliek nekādus pienākumus vai saistības attiecībā uz piedāvājuma iesniedzēju.


JVLMA izsludina cenu aptauju par JVLMA valdījumā esošās teritorijas nomu maksas autostāvvietas darbības organizēšanai no 2017.gada 15.jūlija

Sīkāku informāciju skatīt šeit.

Autostāvvietas plānu un atrašanās vietu skatīt šeit.

Kontaktpersona – Armands Lapiņš
Administratīvi saimnieciskā darba prorektors, JVLMA iepirkumu komisijas priekšsēdētājs.
Mobilais tālrunis:29255955
Fiksētais tālrunis:67221834
E-pasts: armands.lapins@jvlma.lv


 JVLMA izsludina konkursu par telpu nomu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studentiem, darbiniekiem un apmeklētājiem. 

Sīkāku informāciju skatīt šeit.

Telpu plānu skatīt šeit.

Kontaktpersona – Inese Rautiņa

Saimniecības daļas vadītāja.
Mobilais tālrunis:20218141
Fiksētais tālrunis:67221834
Fakss: 67820271
E-pasts: inese.rautina@jvlma.lv

Piedāvājumus iesniegt līdz: 17.05.2013. plkst. 16:00.

Telpu apskate tiek organizēta 2013.gada, 10.maijā plkst. 11:00 (tikšanās plkst.11:00 JVLMA vestibilā – ieeja no K.Barona ielas 1)

LĒMUMS: JVLMA 2013.gada 27.maijā pieņēma lēmumu slēgt nomas līgumu ar SIA „Pusbalsī”, Reģ.40003146780, kura piedāvājums ir vienīgais un atbilstošs JVLMA prasībām. Piedāvātā cena par kvadrātmetru mēnesī Ls 1,54 (bez PVN).

Līgums tiks slēgts no 2013.gada 1.septembra uz 1 gadu, ar iespēju to pagarināt uz laiku līdz 5 gadiem.


JVLMA izsludina cenu aptauju par JVLMA valdījumā esošās teritorijas nomu maksas autostāvvietas darbības organizēšanai.

 Sīkāku informāciju skatīt šeit.

Kontaktpersona – Armands Lapiņš
Administratīvi saimnieciskā darba prorektors, JVLMA iepirkumu komisijas priekšsēdētājs.
Mobilais tālrunis:29255955
Fiksētais tālrunis:67221834
Fakss: 67820271
E-pasts: armands.lapins@jvlma.lv

 

LĒMUMS: JVLMA 2012.gada 30.maijā pieņēma lēmumu slēgt nomas līgumu ar SIA „Latvijas Mūzikas akadēmijas Studentu klubs”, kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, vērtējot finansiāli piedāvāto nomas maksu mēnesī, JVLMA darbiniekiem piedāvātos tarifus automašīnu novietošanai JVLMA autostāvvietā un autostāvvietas darbības organizatorisko risinājumu.


 

Publisko iepirkumu līgumu uzskaite (no 23.06.2010.)

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"

 


aktualizēts: 28.03.2018 14:00