JVLMA.lv
Iepirkumi » Lēmumi par līgumu slēgšanu

2016. gads

2015.gads

2014. gads

2013. gads

2012. gads

2011. gads

2010. gads

Par iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu“Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas telpu remontdarbi” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/8.

Iepirkuma procedūra – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Plānotā iepirkuma priekšmets – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 109.telpas un 110. Telpas telpu remontdarbi, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 4.jūnijs plkst. 09:30.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2018.gada 8.jūnijs.

Lēmuma publikācijas datums – 2018.gada 8.jūnijs.

Lēmums - slēgt līgumu ar iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas telpu remontdarbi” (identifikācijas Nr. JVLMA 2018/8) uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “KĀRKLS”  reģ. nr. 50103911661, adrese: Mušmiru iela 15, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2101, par kopējo summu EUR 19728,39 (bez PVN).

Informācija par 08.06.2018. lēmumu.

22.06.2018. noslēgtais līgums


 

Par atklātā konkursa“Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielās zāles koncertsarīkojumu papildapgaismojuma piegāde un uzstādīšana” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2017/5.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss.

Plānotā iepirkuma priekšmets – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielās zāles koncertsarīkojumu papildapgaismojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana ERAF projekta “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas radošo industriju studiju programmu modernizēšana” nr. 8.1.1.0/17/I/004 ietvaros.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 8.marts plkst. 10:00.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2018.gada 21.maijs.

Lēmuma publikācijas datums – 2018.gada 24.maijs.

Lēmums - slēgt līgumu ar atklātā konkursa “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielās zāles koncertsarīkojumu papildapgaismojuma piegāde un uzstādīšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2017/5) uzvarētāju: sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Kompānija NA”  reģ. nr. 40103125338, adrese: Lambertu iela 9, Mārupe, Latvija, LV-2167, par kopējo cenu EUR 45576,63 (bez PVN).

Informācija par 21.05.2018. lēmumu.

Ziņojums.


 

Par atklātā konkursa“Eifonija piegāde studiju procesa nodrošināšanai” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/6.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss.

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir eifonija piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši tehniskajām specifikācijām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 17.aprīlis plkst. 10:20.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2018.gada 21.maijs.

Lēmuma publikācijas datums – 2018.gada 24.maijs.

Lēmums - slēgt līgumu ar atklātā konkursa “Eifonija piegāde studiju procesa nodrošināšanai” (iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/6) uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Mūzikas serviss”  reģ. nr. 41703006333, adrese: Svētes iela 5-6, Jelgava, Latvija, LV-3001, par kopējo summu EUR 4131,40 (bez PVN).

Informācija par 21.05.2018. lēmumu.

Ziņojums.

02.07.2018. noslēgtais līgums


 

Par atklātā konkursa“Flīgelhorna piegāde studiju procesa nodrošināšanai” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/5.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss.

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir flīgelhorna piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši tehniskajām specifikācijām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 17.aprīlis plkst. 10:00.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2018.gada 21.maijs.

Lēmuma publikācijas datums – 2018.gada 24.maijs.

Lēmums - slēgt līgumu ar atklātā konkursa “Flīgelhorna piegāde studiju procesa nodrošināšanai” (iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/5) uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Mūzikas serviss”  reģ. nr. 41703006333, adrese: Svētes iela 5-6, Jelgava, Latvija, LV-3001, par kopējo summu EUR 1404,13 (bez PVN).

Informācija par 21.05.2018. lēmumu.

Ziņojums.

02.07.2018. noslēgtais līgums


 

Par atklātā konkursa “Trompetes piegāde studiju procesa nodrošināšanai” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/4.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss.

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir trompetes piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši tehniskajām specifikācijām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 11.aprīlis plkst. 10:20.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2018.gada 21.maijs.

Lēmuma publikācijas datums – 2018.gada 24.maijs.

Lēmums - slēgt līgumu ar atklātā konkursa “Trompetes piegāde studiju procesa nodrošināšanai” (iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/4) uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Mūzikas serviss”  reģ. nr. 41703006333, adrese: Svētes iela 5-6, Jelgava, Latvija, LV-3001, par kopējo summu EUR 1667,55 (bez PVN).

Informācija par 21.05.2018. lēmumu.

Ziņojums.

02.07.2018. noslēgtais līgums


 

Par atklātā konkursa“Pikolo trompetes piegāde studiju procesa nodrošināšanai” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/3.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss.

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir pikolo trompetes piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši tehniskajām specifikācijām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 11.aprīlis plkst. 10:00.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2018.gada 15.maijs.

Lēmuma publikācijas datums – 2018.gada 16.maijs.

Lēmums - slēgt līgumu ar atklātā konkursa ar atklātā konkursa “Pikolo trompetes piegāde studiju procesa nodrošināšanai” (iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/3) uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Mūzikas serviss” reģ. nr. 41703006333, adrese: Svētes iela 5-6, Jelgava, Latvija, LV-3001, EUR 1544,55 (bez PVN).

Informācija par 15.05.2018. lēmumu.

Ziņojums.

02.07.2018. noslēgtais līgums


 

Par atklātā konkursa“Tubas piegāde studiju procesa nodrošināšanai” - pārtraukšanu 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/2.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss.

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir tubas piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši tehniskajām specifikācijām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 13.aprīlis plkst. 10:20.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2018.gada 11.maijā.

Lēmuma publikācijas datums – 2018.gada 16.maijā.

Lēmums – pārtraukt iepirkumu pamatojoties uz konstatētajām nepilnībām tehniskajās specifikācijās, kas radījanepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkumā.

Lēmumu skatīt šeit.

Ziņojums.

 


 

 

Par iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu „Āmuriņklavieru piegāde studiju procesa nodrošināšanai - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/7.

Iepirkuma procedūra – Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir vienu āmuriņklavieru iegāde un piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši mūzikas instrumenta tehniskajai specifikācijai.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 23.aprīlis plkst. 09:30.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2018.gada 24.aprīlis.

Lēmuma publikācijas datums – 2018.gada 26.aprīlis.

Lēmums - slēgt līgumu ar iepirkuma, kurš veikts saskaņā ar LR likumu „Publisko iepirkumu likums” 9.pantu, “Āmuriņklavieru piegāde studiju procesa nodrošināšanai” (iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/7) uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Rīgas Senās Mūzikas centrs” reģ. nr. 50003170981, adrese: Rīga, Kaļķu iela 24, LV-1050, par kopējo līgumcenu EUR 15000,00.

Informācija par 24.04.2018. lēmumu.

27.04.2018. noslēgtais līgums nr. JVLMA 2018/7


 

Par atklātā konkursa“Flīģeļa piegāde studiju procesa nodrošināšanai” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/1.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss.

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir flīģeļa piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, studiju procesam paredzētā telpā, atbilstoši tehniskajām specifikācijām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 13.aprīlis plkst.10:00.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2018.gada 24.aprīlis.

Lēmuma publikācijas datums – 2018.gada 26.aprīlis.

Lēmums - slēgt līgumu ar atklātā konkursa “Flīģeļa piegāde studiju procesa nodrošināšanai” (iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/1) uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “RDL” reģ. nr. 40003215103, adrese: Rīga, Dzirnavu iela 113, veikals “Mūzikas Centrs, LV-1011, par kopējo līgumcenu EUR 20710,00 (bez PVN).

Informācija par 24.04.2018. lēmumu.

Ziņojums.

17.05.2018. noslēgtais līgums nr.JVLMA 2018/1


 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija publicē informāciju par sarunu procedūras ar SIA „A-T Trade Music”, reģ. nr. 50003129941 (adrese: Matīsa iela 65-1, Rīga, LV-1009) Flīģeļa Steinway&Sons “A-studio” piegāde studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā”- rezultātiem

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2017/6

Iepirkuma procedūra - sarunu procedūra, saskaņā arLR likumu „Publisko iepirkumu likums” 8.panta septītās daļas otrā punkta b apakšpunktu

Plānotā iepirkuma priekšmetsviena Flīģeļa Steinway&Sons “A-studio” piegāde studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Plānotais līguma termiņš – 6 (seši) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2017.gada 21.novembris.

Iepirkuma līgums ir noslēgts ar SIA „A-T Trade Music”, reģ. nr. 50003129941 (adrese: Matīsa iela 65-1, Rīga, LV-1009) par kopējo līguma summu EUR 52836,00 (piecdesmit divi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit seši euro un nulle centi) bez PVN.

23.11.2017. Noslēgtais līgums nr.JVLMA 2017/6 

Ziņojums.


 

Par iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu“Pirmās pieturas punkta izgatavošana un uzstādīšana JVLMA Lielajā vestibilā” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2017/4.

Iepirkuma procedūra – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Plānotā iepirkuma priekšmets – Pirmās pieturas punkta izbūve JVLMA Lielajā vestibilā, saskaņā ar projektētāja SIA “1.618”, reģ. Nr. 40003826776, juridiskā adrese: Mārupes nov., Mārupe, Ezeriņu iela 6, LV-2167 izstrādāto skiču projektu (izņemot krēslus)  un Tehnisko specifikāciju.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2017.gada 31.jūlijs plkst. 10:00.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2017.gada 28.augusts.

Lēmuma publikācijas datums – 2017.gada 31.augusts.

Lēmums - slēgt līgumu ar SIA “Akmens Koki” reģistrācijas nr.43603057859 juridiskā adrese: Sudrabu Edžus 3-49, Jelgava, LV-3001. SIA “Akmens Koki”piedāvā izbūvēt pirmās pieturas punktu JVLMA Lielajā vestibilā par kopējo cenu EUR 26992,51 (bez PVN).

Informācija par 28.08.2017. lēmumu.

10.10.2017. noslēgtais līgums


 

Par atklātā konkursa“Akordeonu piegāde studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2017/2.

Par atklātā konkursa“Akordeonu piegāde studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2017/2.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss.

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir divu akordeonu piegāde, saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2017.gada 13.jūlijs plkst. 10:00.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2017.gada 7.augusts.

Lēmuma publikācijas datums – 2017.gada 9.augusts.

Lēmums - slēgt līgumu ar atklātā konkursa “Akordeonu piegāde studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” (iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2017/2) uzvarētāju SIA “ES projekti” reģ. nr. 40003824633, adrese: Zeltrītu 6-11, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, par kopējo līgumcenu EUR 18910,00 (bez PVN).

Informācija par 07.08.2017. lēmumu.

Ziņojums

07.09.2017. noslēgtais līgums nr.JVLMA 2017/2

 


 

Par iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu„ Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas telpu remontdarbi un koka pakešu logu izgatavošana un uzstādīšana - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2017/1.

Iepirkuma procedūra – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir JVLMA telpu remontdarbi un sporta/horeogrāfijas zāles koka pakešu logu izgatavošana un uzstādīšana, saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām.

Iepirkuma priekšmets tiek dalīts divās daļās:

Iepirkuma 1.daļa: Telpu remontdarbi;

Iepirkuma 3.daļa: Sporta/horeogrāfijas zāles koka pakešu logu izgatavošana un montāža.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2017.gada 6.jūnijs plkst. 13:00.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2017.gada 22.jūnijā.

Lēmuma publikācijas datums – 2017.gada 27.jūnijā.

Lēmums -

Slēgt līgumu ar iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas telpu remontdarbi un koka pakešu logu izgatavošana un uzstādīšana” (identifikācijas Nr. JVLMA 2017/1) 1.daļas “Telpu remontdarbi” uzvarētāju Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CORVID Būve” reģistrācijas nr.40103485560 juridiskā adrese: Ābeļu iela 4, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CORVID Būve” piedāvā veikt iepirkuma 1.daļā “Telpu remontdarbi” ietvaros norādītos remontdarbus par kopējo cenu 20863,26 EUR (bez PVN).

Slēgt līgumu ar iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas telpu remontdarbi un koka pakešu logu izgatavošana un uzstādīšana” (identifikācijas Nr. JVLMA 2017/1) 2.daļas “Sporta/horeogrāfijas zāles koka pakešu logu izgatavošana un montāža” uzvarētāju SIA “LDM” reģistrācijas nr.43603062633, juridiskā adrese: “Lobo”, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV-3036. SIA “LDM” piedāvā veikt iepirkuma 2.daļā “Sporta/horeogrāfijas zāles koka pakešu logu izgatavošana un montāža” ietvaros norādītos darbus par kopējo cenu 20620,65 EUR (bez PVN).

Informācija par 2017.gada 22.jūnija lēmumu.

Līgums ar SIA "CORVID Būve"

Vienošanās ar SIA "CORVID Būve"

Līgums ar SIA "LDM"


Par atklāta konkursa„Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas telpu, teritorijas uzkopšana, ēku/telpu un to inženiertīklu tehniskā apkalpošana”- rezultātiem  

Paziņojuma par iepirkumu ievietošanas datums IUB mājas lapā - 2017.gada 2.februāris.

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2016/7.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss. 

Iepirkuma priekšmets – Pakalpojumi - JVLMA telpu, teritorijas uzkopšana, ēku/telpu un to inženiertīklu tehniskā apkalpošana, saskaņā ar nolikumu.

Plānotais līguma termiņš – līdz 2020.gada 30.jūnijam ar iespēju to pagarināt vēl uz laiku līdz 1 gadam - līdz 2021.gada 30.jūnijam, t.i. 52,5 mēneši (maksimālais termiņš ar iespējamo pagarinājumu).

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 1.februāris.

Lēmuma publikācijas datums JVLMA – 2017.gada 2.februāris.

Lēmuma publikācijas datums IUB – 2017.gada 2.februāris.

Konkursa uzvarētājs - SIA „CHS” reģ. nr. 40103924749, adrese: Rankas iela 13, Rīga, LV-1005 par kopējo līgumcenu EUR 11397,57 (bez PVN)/ mēnesī x 52,5 mēneši (maksimālais termiņš ar iespējamo pagarinājumu) = EUR 598372,43 (bez PVN).

01.02.2017. Lēmums.

13.02.2017.noslēgtais līgums.


Par tirgus izpētes „Par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielās  zāles koncertsarīkojumu  papildapgaismojuma projekta skiču, tehnisko specifikāciju  un   kontroltāmes izstrādi un ekspertīzi” ID Nr.JVLMA S-2016/4 rezultātiem

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 2017.gada 16.janvārī ir noslēgusi līgumu ar SIA “Best Event Solutions”, reģ. Nr. 50103897601, juridiskā adrese: Daugavas iela 2-109, Salaspils, LV-2121, Latvija par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielās zāles koncertsarīkojumu  papildapgaismojuma projekta skiču, tehnisko specifikāciju  un   kontroltāmes izstrādi un ekspertīzi par kopējo summu EUR 2080,00 (divi tūkstoši astoņdesmit euro un 00 centi) bez PVN. Līgums tika noslēgts, pamatojoties uz veiktās tirgus izpētes „Par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielās  zāles koncertsarīkojumu  papildapgaismojuma projekta skiču, tehnisko specifikāciju  un   kontroltāmes izstrādi un ekspertīzi” ID Nr.JVLMA S-2016/4 rezultātiem. 

aktualizēts: 13.07.2018 14:51