JVLMA.lv
Iepirkumi » Lēmumi par līgumu slēgšanu

2016. gads

2015.gads

2014. gads

2013. gads

2012. gads

2011. gads

2010. gads

NO 2019.GADA 1.JANVĀRA IEPIRKUMU PUBLIKĀCIJAS PIEEJAMAS ELEKTRONISKO IEPIRKUMU SISTĒMĀ EIS - www.eis.gov.lv.


 

Par atklātā konkursa“Pētniecības centra sistemātiskās muzikoloģijas kabineta aprīkošana ar pētniecībai nepieciešamo medicīnisko aparatūru, programmatūras un IT medicīniskās iekārtas rādījumu nolasīšanai un analīzei” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/24.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss.

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir Elektroencefalogrāfijas iekārtas, elastīgu mobilo EEG austiņu ar 2 stacionāriem vadības datoriem un pārnēsājamu datoru zinātnisko pētījumu veikšanai par cilvēka galvas smadzeņu bioelektriskajiem potenciāliem, reaģējot uz mūzikas skaņām, piegāde un uzstādīšana.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2018.gada 20.novembrim plkst. 10.00.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2019.gada 4.janvāris.

Lēmuma publikācijas datums – 2019.gada 4.janvāris.

Lēmums - slēgt līgumu ar atklātā konkursa “Pētniecības centra sistemātiskās muzikoloģijas kabineta aprīkošana ar pētniecībai nepieciešamo medicīnisko aparatūru, programmatūras un IT medicīniskās iekārtas rādījumu nolasīšanai un analīzei” (iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/24) uzvarētājiem:

  • Iepirkuma 1.daļā “Elektroencefalogrāfijas iekārtas ar programmatūru piegāde un uzstādīšana” – uzvarētājs ir Biomed Neurotechnologie Sp.z o.o. Sp.K reģ. nr. KRS 0000394397 NIP PL 8971777586, adrese: Al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław, Poland, kurš piedāvā piegādāt un uzstādīt iepirkuma 1.daļā norādīto preci par kopējo cenu EUR 22600,00 (bez PVN).
  • Iepirkuma 2.daļā “Elastīgo pārnēsājamo elektroencefalogrāfijas iekārtas austiņu piegāde un uzstādīšana” – uzvarētājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sentios” reģ. nr. 40103868193, adrese: Pulkveža brieža iela 3-4, Rīga, LV- 1010, kura piedāvā piegādāt un uzstādīt iepirkuma 2.daļā norādītās preces par kopējo cenu EUR 5970,00 (bez PVN).
  • Iepirkuma 3.daļā “Datoru piegāde” – uzvarētājs ir SIA “ATEA” reģ. nr. 40003312822, adrese: Ūnijas iela 15, Rīga, LV- 1039, kura piedāvā piegādāt iepirkuma 3.daļā norādītās preces par kopējo cenu EUR 8378,90 (bez PVN).

 Informācija par 04.01.2019. lēmumu.


 

Par atklātā konkursa“Digitālo klavieru piegāde studiju procesa nodrošināšanai” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/25.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss.

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir digitālo klavieru piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši tehniskajām specifikācijām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2018.gada 21.novembrim plkst. 10.00.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2019.gada 4.janvāris.

Lēmuma publikācijas datums – 2019.gada 4.janvāris.

Lēmums - slēgt līgumu atklātā konkursa “Digitālo klavieru piegāde studiju procesa nodrošināšanai” (iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/25) uzvarētāju SIA “Sentios” reģ. nr. 40103868193, adrese: Pulkveža Brieža iela 3-4, Rīga, LV-1010, Latvija, par kopējo līgumcenu EUR 4777,00 (bez PVN).

Informācija par 04.01.2019. lēmumu.


 

Par atklātā konkursa“Tubas piegāde studiju procesa nodrošināšanai” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/20.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss.

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir tubas piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši tehniskajām specifikācijām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2018.gada 12.novembrim plkst. 13.30.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2019.gada 4.janvāris.

Lēmuma publikācijas datums – 2019.gada 4.janvāris.

Lēmums - slēgt līgumu ar atklātā konkursa “Tubas piegāde studiju procesa nodrošināšanai” (iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/20) uzvarētāju SIA “Sentios” reģ. nr. 40103868193, adrese: Pulkveža Brieža iela 3-4, Rīga, LV-1010, Latvija, par kopējo līgumcenu EUR 10589,00 (bez PVN).

Informācija par 04.01.2019. lēmumu.


Par atklātā konkursa“Basa klarnetes piegāde studiju procesa nodrošināšanai” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/19.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss.

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir basa klarnetes piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši tehniskajām specifikācijām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 12.novembris plkst. 13:00.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2018.gada 12.decembris.

Lēmuma publikācijas datums – 2018.gada 17.decembris.

Lēmums - atklāto konkursu “Basa klarnetes piegāde studiju procesa nodrošināšanai” (identifikācijas Nr. JVLMA 2018/19) izbeigt bez rezultāta, pamatojoties uz to, ka par vienīgo pretendentu, kuram tika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības ir konstatēts Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 2.punktā minētais pretendenta izslēgšanas gadījums un pretendents nav iesniedzis Publisko iepirkumu likuma 42.panta sestajai daļai atbilstošu apliecinājumu.

Informācija par 12.12.2018. lēmumu.

Ziņojums.


 

Par atklātā konkursa“Pikolo flautas piegāde studiju procesa nodrošināšanai” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/23.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss.

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir pikolo flautu piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši tehniskajām specifikācijām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2018.gada 12.novembrim plkst. 15.30.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2018.gada 12.decembris.

Lēmuma publikācijas datums – 2018.gada 12.decembris.

Lēmums - slēgt līgumu ar atklātā konkursa “Pikolo flautaspiegāde studiju procesa nodrošināšanai” (iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/23) uzvarētāju SIA “ES projekti” reģ. nr. 40003824633, adrese: Zeltrītu 6-11, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, par kopējo līgumcenu EUR 1629.00 (bez PVN).

Informācija par 12.12.2018. lēmumu.

Ziņojums.


 

Par atklātā konkursa“Baritona saksofona piegāde studiju procesa nodrošināšanai” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/22.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss.

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir baritona saksofona piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši tehniskajām specifikācijām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2018.gada 12.novembrim plkst. 14.30.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2018.gada 12.decembris.

Lēmuma publikācijas datums – 2018.gada 12.decembris.

Lēmums - slēgt līgumu ar atklātā konkursa “Baritona saksofonapiegāde studiju procesa nodrošināšanai” (iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/22) uzvarētāju SIA “ES projekti” reģ. nr. 40003824633, adrese: Zeltrītu 6-11, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, par kopējo līgumcenu EUR 4793.00 (bez PVN).

Informācija par 12.12.2018. lēmumu.

Ziņojums.


 

Par atklātā konkursa“Alta flautas piegāde studiju procesa nodrošināšanai” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/21.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss.

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir alta flautas piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši tehniskajām specifikācijām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2018.gada 12.novembrim plkst. 14.00.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2018.gada 12.decembris.

Lēmuma publikācijas datums – 2018.gada 12.decembris.

Lēmums - slēgt līgumu ar atklātā konkursa “Alta flautas piegāde studiju procesa nodrošināšanai” (iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/21) uzvarētāju SIA “ES projekti” reģ. nr. 40003824633, adrese: Zeltrītu 6-11, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, par kopējo līgumcenu EUR 3398.00 (bez PVN).

Informācija par 12.12.2018. lēmumu.

Ziņojums.


Par iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu“Mācību un pētniecības telpu aprīkojums ar vizuālās prezentācijas un informācijas tehnoloģiju iekārtām  - rezultātiem  

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/18.

Iepirkuma procedūra – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Plānotā iepirkuma priekšmets – mācību un pētniecības telpu aprīkojums ar vizuālās prezentācijas un informācijas tehnoloģiju iekārtām, atbilstoši nolikuma 2.pielikumā norādītajām tehniskajām specifikācijām. Iepirkuma priekšmets tiek dalīts šādās daļās:

1.daļa – Vizuālās prezentācijas tehnika un piederumi

2.daļa - Balta tāfele, ekrāns projektoram

3.daļa - Displejs, TV lielformāta monitors, stiprinājums

4.daļa – Profesionāla audio, video tehnika

5.daļa - Videokamera, atmiņas karte 64GB, statīvs

6.daļa - Diktofoni

7.daļa – Datortehnika un piederumi

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 15.oktobris plkst. 09:30.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2018.gada 21.novembris.

Lēmuma publikācijas datums – 2018.gada 22.novembris.

Lēmums - slēgt līgumu ar iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu Mācību un pētniecības telpu aprīkojums ar vizuālās prezentācijas un informācijas tehnoloģiju iekārtām” (iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/18):

  • 1., 3., 4., 5., 6.daļasuzvarētāju SIA “ProVision Baltic” reģ. nr. 40103888490, adrese: Ieriķu iela 67A, Rīga, LV-1084, par kopējo līgumcenu EUR 9712,00 (deviņi tūkstoši septiņi simti divpadsmit euro nulle centi) bez PVN.
  • 7.daļas uzvarētāju AS “CAPITAL” reģ. nr. 40003088497, adrese: Ganību dambis 23c, Rīga, LV-1005, par kopējo līgumcenu EUR 2656,00 (divi tūkstoši seši simti piecdesmit seši euro un nulle centi) bez PVN.

Informācija par 21.11.2018. lēmumu.

27.11.2018. ar SIA "ProVision Baltic" noslēgtais līgums

11.12.2018. ar AS Capital noslēgtais līgums


 

Par iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu“Jaunu mēbeļu piegāde studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/17.

Iepirkuma procedūra – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Iepirkuma priekšmets – ir jaunu mēbeļu piegāde studiju procesa nodrošināšanai, atbilstoši 2.pielikumā norādītajām tehniskajām specifikācijām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 1.oktobris plkst. 09:30.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2018.gada 18.oktobris.

Lēmuma publikācijas datums – 2018.gada 22.oktobris.

Lēmums - slēgt līgumu ar iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu Jaunu mēbeļu piegāde studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” (iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/17) uzvarētāju SIA “OVALS INDUSTRIES” reģ. nr. 40103995760, adrese: Rīga, Salamandras iela 1, LV-1024, par kopējo līgumcenu EUR 4800,00 (četri tūkstoši astoņi simti euro un nulle centi) bez PVN.

Informācija par 18.10.2018. lēmumu.

29.10.2018. noslēgtais līgums


 

Par iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu“Skaņas spiediena mērītāja piegāde skaņu režijas studiju procesa nodrošināšanai” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/16.

Iepirkuma procedūra – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Plānotā iepirkuma priekšmets – ir skaņas spiediena mērītāja piegāde profesionālu skaņu režijas studiju procesa nodrošināšanai, atbilstoši 2.pielikumā norādītajām tehniskajām specifikācijām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 23.jūlijs plkst. 10:15.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2018.gada 15.oktobris.

Lēmuma publikācijas datums – 2018.gada 15.oktobris.

Lēmums - slēgt līgumu ar iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu “Skaņas spiediena mērītāja piegāde skaņu režijas studiju procesa nodrošināšanai” (iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/16) uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Sentios” reģ. nr. 40103868193, adrese: Pulkveža Brieža iela 3-4, Rīga, LV-1010, par kopējo līgumcenu EUR 511,80 (pieci simti vienpadsmit euro un astoņdesmit centi) bez PVN.

Informācija par 15.10.2018. lēmumu.

22.11.2018. noslēgtais līgums


Par iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu“Skaņu režijas mācību telpu aprīkojuma piegāde” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/15.

Iepirkuma procedūra – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Plānotā iepirkuma priekšmets – ir dažādu skaņu režijas mācību telpas aprīkošanai nepieciešamu priekšmetu  - DMI DANTE kartes, aparatūras transporta kastes, USB skaņas kartes un Thunderbolt audio interfeisa, iegāde un piegāde, atbilstoši 2.pielikumā norādītajām tehniskajām specifikācijām. Iepirkuma priekšmets tika dalīts četrās daļās:

Iepirkuma 1.daļa – DMI DANTE karte

Iepirkuma 2.daļa – aparatūras transporta kaste

Iepirkuma 3.daļa – USB skaņas karte

Iepirkuma 4.daļa – Thunderbolt audio interfeiss

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 23.jūlijs plkst. 10:45.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2018.gada 15.oktobris.

Lēmuma publikācijas datums – 2018.gada 15.oktobris.

Lēmums - slēgt līgumu ar iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu “Skaņu režijas mācību telpu aprīkojuma piegāde” (identifikācijas Nr. JVLMA 2018/15) uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Sentios” reģ. nr. 40103868193, adrese: Pulkveža Brieža iela 3-4, Rīga, LV-1010. SIA “Sentios” piedāvā piegādāt iepirkuma katrā daļā zemākās cenas piedāvājumu un visās daļās norādītās preces par kopējo cenu EUR 4851,00 (četri tūkstoši astoņi simti piecdesmit viens euro un nulle centi).

Informācija par 15.10.2018. lēmumu.

22.11.2018. noslēgtais līgums


 

Par iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu“Mikrofonu piegāde skaņu režijas mācību telpu aprīkošanai” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/14.

Iepirkuma procedūra – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Plānotā iepirkuma priekšmets – ir mikrofonu piegāde skaņu režijas mācību telpu aprīkošanai, lai nodrošinātu profesionālu un atbilstoši aprīkotu studiju procesu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši 2.pielikumā norādītajām tehniskajām specifikācijām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 23.jūlijs plkst. 10:00.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2018.gada 15.oktobris.

Lēmuma publikācijas datums – 2018.gada 15.oktobris.

Lēmums - slēgt līgumu ar iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu “Taustiņinstrumenta pastiprinātāja piegāde studiju procesa nodrošināšanai” (iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/14) uzvarētāju SIA “Sound Factory” reģistrācijas nr.40103974186 juridiskā adrese: Rīga, Dzirnavu iela 113A-102, LV-1011, par kopējo līgumcenu EUR 8200,00 (astoņi tūkstoši divi simti euro nulle centi)  bez PVN.

Informācija par 15.10.2018. lēmumu.

29.10.2018. noslēgtais līgums


 

 

Par iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu“Taustiņinstrumenta pastiprinātāja piegāde studiju procesa nodrošināšanai” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/13.

Iepirkuma procedūra – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Plānotā iepirkuma priekšmets – ir taustiņinstrumenta pastiprinātāja piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši 2.pielikumā norādītajām tehniskajām specifikācijām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 23.jūlijs plkst. 10:00.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2018.gada 15.oktobris.

Lēmuma publikācijas datums – 2018.gada 15.oktobris.

Lēmums - slēgt līgumu ar iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu “Taustiņinstrumenta pastiprinātāja piegāde studiju procesa nodrošināšanai” (iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/13) uzvarētāju SIA “Sound Factory” reģistrācijas nr.40103974186 juridiskā adrese: Rīga, Dzirnavu iela 113A-102, LV-1011, par kopējo līgumcenu EUR 449,00 (četri simti četrdesmit deviņi euro nulle centi) bez PVN.

Informācija par 15.10.2018. lēmumu.

24.10.2018. noslēgtais līgums


 

Par iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu“Kontrabasa pastiprinātāja piegāde studiju procesa nodrošināšanai”  - rezultātiem  

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/11.

Iepirkuma procedūra – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Plānotā iepirkuma priekšmets – kontrabasa pastiprinātāju un kontrabasa mitruma uzturētāja piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 23.jūlijs plkst. 09:30.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2018.gada 10.oktobris.

Lēmuma publikācijas datums – 2018.gada 10.oktobris.

Lēmums - slēgt līgumu ar iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu “Kontrabasa pastiprinātāja piegāde studiju procesa nodrošināšanai” (identifikācijas Nr. JVLMA 2018/11) uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību SIA “RDL” reģ. nr. 40003215103, adrese: Dzirnavu iela 113, veikals “Mūzikas Centrs”. SIA “RDL” piedāvā piegādāt iepirkuma katrā daļā zemākās cenas piedāvājumu un visās daļās norādītās preces par kopējo cenu EUR 1872,00 (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit divi euro un nulle centi) bez PVN.

Informācija par 10.10.2018. lēmumu.

29.10.2018. noslēgtais līgums


 

 

Par iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu“Ģitāras pastiprinātāja piegāde studiju procesa nodrošināšanai” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/12.

Iepirkuma procedūra – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Plānotā iepirkuma priekšmets – divu ģitāras pastiprinātāju piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 23.jūlijs plkst. 09:30.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2018.gada 10.oktobris.

Lēmuma publikācijas datums – 2018.gada 10.oktobris.

Lēmums - slēgt līgumu ar iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu “Ģitāras pastiprinātāja piegāde studiju procesa nodrošināšanai” (identifikācijas Nr. JVLMA 2018/12) uzvarētāju SIA “Sound Factory” reģistrācijas nr.40103974186 juridiskā adrese: Rīga, Dzirnavu iela 113A-102, LV-1011 par kopējo līgumcenu EUR 609,00 (seši simti deviņi euro un nulle centi) bez PVN.

Informācija par 10.10.2018. lēmumu.

24.10.2018. noslēgtais līgums


 

 

Par iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu“Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas mēbeļu restaurācija un jaunu mēbeļu piegāde studiju procesa nodrošināšanai” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/9.

Iepirkuma procedūra – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Iepirkuma priekšmets – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Ērģeļzāles krēslu restaurācija un divdaļīgas bufetes (skapja) restaurācija, kā arī jaunu mēbeļu piegāde studiju procesa nodrošināšanai, atbilstoši 2.pielikumā norādītajām tehniskajām specifikācijām. Iepirkuma priekšmets tiek dalīts divās daļās:

1.daļa “Mēbeļu restaurācija” - CPV kods: 50850000-8 (Mēbeļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi.);

2.daļa “Mēbeļu piegāde” - CPV kods: 39100000-3 (mēbeles).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 2.jūlijs plkst. 09:30.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2018.gada 18.jūlijs.

Lēmuma publikācijas datums – 2018.gada 19.jūlijs.

Informācija par 18.07.2018. lēmumu.

20.07.2018. noslēgtais līgums


 

Par iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas elektrības kabeļu rekonstrukcija” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/10.

Iepirkuma procedūra – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Iepirkuma priekšmets – JVLMA elektrības kabeļu rekonstrukcija, saskaņā ar tehniskajām specifikācijām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 5.jūlijs plkst. 10:00.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2018.gada 16.jūlijs.

Lēmuma publikācijas datums – 2018.gada 19.jūlijs.

Informācija par 16.07.2018. lēmumu.

24.07.2018. noslēgtais līgums


 

Par iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu“Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas telpu remontdarbi” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/8.

Iepirkuma procedūra – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Plānotā iepirkuma priekšmets – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 109.telpas un 110. Telpas telpu remontdarbi, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 4.jūnijs plkst. 09:30.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2018.gada 8.jūnijs.

Lēmuma publikācijas datums – 2018.gada 8.jūnijs.

Lēmums - slēgt līgumu ar iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas telpu remontdarbi” (identifikācijas Nr. JVLMA 2018/8) uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “KĀRKLS”  reģ. nr. 50103911661, adrese: Mušmiru iela 15, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2101, par kopējo summu EUR 19728,39 (bez PVN).

Informācija par 08.06.2018. lēmumu.

22.06.2018. noslēgtais līgums


 

Par atklātā konkursa“Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielās zāles koncertsarīkojumu papildapgaismojuma piegāde un uzstādīšana” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2017/5.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss.

Plānotā iepirkuma priekšmets – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielās zāles koncertsarīkojumu papildapgaismojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana ERAF projekta “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas radošo industriju studiju programmu modernizēšana” nr. 8.1.1.0/17/I/004 ietvaros.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 8.marts plkst. 10:00.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2018.gada 21.maijs.

Lēmuma publikācijas datums – 2018.gada 24.maijs.

Lēmums - slēgt līgumu ar atklātā konkursa “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielās zāles koncertsarīkojumu papildapgaismojuma piegāde un uzstādīšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2017/5) uzvarētāju: sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Kompānija NA”  reģ. nr. 40103125338, adrese: Lambertu iela 9, Mārupe, Latvija, LV-2167, par kopējo cenu EUR 45576,63 (bez PVN).

Informācija par 21.05.2018. lēmumu.

Ziņojums.

06.07.2018. noslēgtais līgums


 

Par atklātā konkursa“Eifonija piegāde studiju procesa nodrošināšanai” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/6.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss.

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir eifonija piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši tehniskajām specifikācijām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 17.aprīlis plkst. 10:20.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2018.gada 21.maijs.

Lēmuma publikācijas datums – 2018.gada 24.maijs.

Lēmums - slēgt līgumu ar atklātā konkursa “Eifonija piegāde studiju procesa nodrošināšanai” (iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/6) uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Mūzikas serviss”  reģ. nr. 41703006333, adrese: Svētes iela 5-6, Jelgava, Latvija, LV-3001, par kopējo summu EUR 4131,40 (bez PVN).

Informācija par 21.05.2018. lēmumu.

Ziņojums.

02.07.2018. noslēgtais līgums


 

Par atklātā konkursa“Flīgelhorna piegāde studiju procesa nodrošināšanai” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/5.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss.

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir flīgelhorna piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši tehniskajām specifikācijām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 17.aprīlis plkst. 10:00.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2018.gada 21.maijs.

Lēmuma publikācijas datums – 2018.gada 24.maijs.

Lēmums - slēgt līgumu ar atklātā konkursa “Flīgelhorna piegāde studiju procesa nodrošināšanai” (iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/5) uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Mūzikas serviss”  reģ. nr. 41703006333, adrese: Svētes iela 5-6, Jelgava, Latvija, LV-3001, par kopējo summu EUR 1404,13 (bez PVN).

Informācija par 21.05.2018. lēmumu.

Ziņojums.

02.07.2018. noslēgtais līgums


 

Par atklātā konkursa “Trompetes piegāde studiju procesa nodrošināšanai” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/4.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss.

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir trompetes piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši tehniskajām specifikācijām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 11.aprīlis plkst. 10:20.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2018.gada 21.maijs.

Lēmuma publikācijas datums – 2018.gada 24.maijs.

Lēmums - slēgt līgumu ar atklātā konkursa “Trompetes piegāde studiju procesa nodrošināšanai” (iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/4) uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Mūzikas serviss”  reģ. nr. 41703006333, adrese: Svētes iela 5-6, Jelgava, Latvija, LV-3001, par kopējo summu EUR 1667,55 (bez PVN).

Informācija par 21.05.2018. lēmumu.

Ziņojums.

02.07.2018. noslēgtais līgums


 

Par atklātā konkursa“Pikolo trompetes piegāde studiju procesa nodrošināšanai” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/3.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss.

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir pikolo trompetes piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši tehniskajām specifikācijām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 11.aprīlis plkst. 10:00.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2018.gada 15.maijs.

Lēmuma publikācijas datums – 2018.gada 16.maijs.

Lēmums - slēgt līgumu ar atklātā konkursa ar atklātā konkursa “Pikolo trompetes piegāde studiju procesa nodrošināšanai” (iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/3) uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Mūzikas serviss” reģ. nr. 41703006333, adrese: Svētes iela 5-6, Jelgava, Latvija, LV-3001, EUR 1544,55 (bez PVN).

Informācija par 15.05.2018. lēmumu.

Ziņojums.

02.07.2018. noslēgtais līgums


 

Par atklātā konkursa“Tubas piegāde studiju procesa nodrošināšanai” - pārtraukšanu 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/2.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss.

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir tubas piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši tehniskajām specifikācijām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 13.aprīlis plkst. 10:20.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2018.gada 11.maijā.

Lēmuma publikācijas datums – 2018.gada 16.maijā.

Lēmums – pārtraukt iepirkumu pamatojoties uz konstatētajām nepilnībām tehniskajās specifikācijās, kas radījanepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkumā.

Lēmumu skatīt šeit.

Ziņojums.

 


 

 

Par iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu „Āmuriņklavieru piegāde studiju procesa nodrošināšanai - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/7.

Iepirkuma procedūra – Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir vienu āmuriņklavieru iegāde un piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši mūzikas instrumenta tehniskajai specifikācijai.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 23.aprīlis plkst. 09:30.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2018.gada 24.aprīlis.

Lēmuma publikācijas datums – 2018.gada 26.aprīlis.

Lēmums - slēgt līgumu ar iepirkuma, kurš veikts saskaņā ar LR likumu „Publisko iepirkumu likums” 9.pantu, “Āmuriņklavieru piegāde studiju procesa nodrošināšanai” (iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/7) uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Rīgas Senās Mūzikas centrs” reģ. nr. 50003170981, adrese: Rīga, Kaļķu iela 24, LV-1050, par kopējo līgumcenu EUR 15000,00.

Informācija par 24.04.2018. lēmumu.

27.04.2018. noslēgtais līgums nr. JVLMA 2018/7


 

Par atklātā konkursa“Flīģeļa piegāde studiju procesa nodrošināšanai” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/1.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss.

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir flīģeļa piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, studiju procesam paredzētā telpā, atbilstoši tehniskajām specifikācijām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 13.aprīlis plkst.10:00.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2018.gada 24.aprīlis.

Lēmuma publikācijas datums – 2018.gada 26.aprīlis.

Lēmums - slēgt līgumu ar atklātā konkursa “Flīģeļa piegāde studiju procesa nodrošināšanai” (iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/1) uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “RDL” reģ. nr. 40003215103, adrese: Rīga, Dzirnavu iela 113, veikals “Mūzikas Centrs, LV-1011, par kopējo līgumcenu EUR 20710,00 (bez PVN).

Informācija par 24.04.2018. lēmumu.

Ziņojums.

17.05.2018. noslēgtais līgums nr.JVLMA 2018/1


 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija publicē informāciju par sarunu procedūras ar SIA „A-T Trade Music”, reģ. nr. 50003129941 (adrese: Matīsa iela 65-1, Rīga, LV-1009) Flīģeļa Steinway&Sons “A-studio” piegāde studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā”- rezultātiem

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2017/6

Iepirkuma procedūra - sarunu procedūra, saskaņā arLR likumu „Publisko iepirkumu likums” 8.panta septītās daļas otrā punkta b apakšpunktu

Plānotā iepirkuma priekšmetsviena Flīģeļa Steinway&Sons “A-studio” piegāde studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Plānotais līguma termiņš – 6 (seši) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2017.gada 21.novembris.

Iepirkuma līgums ir noslēgts ar SIA „A-T Trade Music”, reģ. nr. 50003129941 (adrese: Matīsa iela 65-1, Rīga, LV-1009) par kopējo līguma summu EUR 52836,00 (piecdesmit divi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit seši euro un nulle centi) bez PVN.

23.11.2017. Noslēgtais līgums nr.JVLMA 2017/6 

Ziņojums.


 

Par iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu“Pirmās pieturas punkta izgatavošana un uzstādīšana JVLMA Lielajā vestibilā” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2017/4.

Iepirkuma procedūra – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Plānotā iepirkuma priekšmets – Pirmās pieturas punkta izbūve JVLMA Lielajā vestibilā, saskaņā ar projektētāja SIA “1.618”, reģ. Nr. 40003826776, juridiskā adrese: Mārupes nov., Mārupe, Ezeriņu iela 6, LV-2167 izstrādāto skiču projektu (izņemot krēslus)  un Tehnisko specifikāciju.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2017.gada 31.jūlijs plkst. 10:00.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2017.gada 28.augusts.

Lēmuma publikācijas datums – 2017.gada 31.augusts.

Lēmums - slēgt līgumu ar SIA “Akmens Koki” reģistrācijas nr.43603057859 juridiskā adrese: Sudrabu Edžus 3-49, Jelgava, LV-3001. SIA “Akmens Koki”piedāvā izbūvēt pirmās pieturas punktu JVLMA Lielajā vestibilā par kopējo cenu EUR 26992,51 (bez PVN).

Informācija par 28.08.2017. lēmumu.

10.10.2017. noslēgtais līgums


 

Par atklātā konkursa“Akordeonu piegāde studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2017/2.

Par atklātā konkursa“Akordeonu piegāde studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2017/2.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss.

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir divu akordeonu piegāde, saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2017.gada 13.jūlijs plkst. 10:00.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2017.gada 7.augusts.

Lēmuma publikācijas datums – 2017.gada 9.augusts.

Lēmums - slēgt līgumu ar atklātā konkursa “Akordeonu piegāde studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” (iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2017/2) uzvarētāju SIA “ES projekti” reģ. nr. 40003824633, adrese: Zeltrītu 6-11, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, par kopējo līgumcenu EUR 18910,00 (bez PVN).

Informācija par 07.08.2017. lēmumu.

Ziņojums

07.09.2017. noslēgtais līgums nr.JVLMA 2017/2

 


 

Par iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu„ Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas telpu remontdarbi un koka pakešu logu izgatavošana un uzstādīšana - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2017/1.

Iepirkuma procedūra – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir JVLMA telpu remontdarbi un sporta/horeogrāfijas zāles koka pakešu logu izgatavošana un uzstādīšana, saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām.

Iepirkuma priekšmets tiek dalīts divās daļās:

Iepirkuma 1.daļa: Telpu remontdarbi;

Iepirkuma 3.daļa: Sporta/horeogrāfijas zāles koka pakešu logu izgatavošana un montāža.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2017.gada 6.jūnijs plkst. 13:00.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2017.gada 22.jūnijā.

Lēmuma publikācijas datums – 2017.gada 27.jūnijā.

Lēmums -

Slēgt līgumu ar iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas telpu remontdarbi un koka pakešu logu izgatavošana un uzstādīšana” (identifikācijas Nr. JVLMA 2017/1) 1.daļas “Telpu remontdarbi” uzvarētāju Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CORVID Būve” reģistrācijas nr.40103485560 juridiskā adrese: Ābeļu iela 4, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CORVID Būve” piedāvā veikt iepirkuma 1.daļā “Telpu remontdarbi” ietvaros norādītos remontdarbus par kopējo cenu 20863,26 EUR (bez PVN).

Slēgt līgumu ar iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas telpu remontdarbi un koka pakešu logu izgatavošana un uzstādīšana” (identifikācijas Nr. JVLMA 2017/1) 2.daļas “Sporta/horeogrāfijas zāles koka pakešu logu izgatavošana un montāža” uzvarētāju SIA “LDM” reģistrācijas nr.43603062633, juridiskā adrese: “Lobo”, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV-3036. SIA “LDM” piedāvā veikt iepirkuma 2.daļā “Sporta/horeogrāfijas zāles koka pakešu logu izgatavošana un montāža” ietvaros norādītos darbus par kopējo cenu 20620,65 EUR (bez PVN).

Informācija par 2017.gada 22.jūnija lēmumu.

Līgums ar SIA "CORVID Būve"

Vienošanās ar SIA "CORVID Būve"

Līgums ar SIA "LDM"


Par atklāta konkursa„Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas telpu, teritorijas uzkopšana, ēku/telpu un to inženiertīklu tehniskā apkalpošana”- rezultātiem  

Paziņojuma par iepirkumu ievietošanas datums IUB mājas lapā - 2017.gada 2.februāris.

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2016/7.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss. 

Iepirkuma priekšmets – Pakalpojumi - JVLMA telpu, teritorijas uzkopšana, ēku/telpu un to inženiertīklu tehniskā apkalpošana, saskaņā ar nolikumu.

Plānotais līguma termiņš – līdz 2020.gada 30.jūnijam ar iespēju to pagarināt vēl uz laiku līdz 1 gadam - līdz 2021.gada 30.jūnijam, t.i. 52,5 mēneši (maksimālais termiņš ar iespējamo pagarinājumu).

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 1.februāris.

Lēmuma publikācijas datums JVLMA – 2017.gada 2.februāris.

Lēmuma publikācijas datums IUB – 2017.gada 2.februāris.

Konkursa uzvarētājs - SIA „CHS” reģ. nr. 40103924749, adrese: Rankas iela 13, Rīga, LV-1005 par kopējo līgumcenu EUR 11397,57 (bez PVN)/ mēnesī x 52,5 mēneši (maksimālais termiņš ar iespējamo pagarinājumu) = EUR 598372,43 (bez PVN).

01.02.2017. Lēmums.

13.02.2017.noslēgtais līgums.


Par tirgus izpētes „Par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielās  zāles koncertsarīkojumu  papildapgaismojuma projekta skiču, tehnisko specifikāciju  un   kontroltāmes izstrādi un ekspertīzi” ID Nr.JVLMA S-2016/4 rezultātiem

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 2017.gada 16.janvārī ir noslēgusi līgumu ar SIA “Best Event Solutions”, reģ. Nr. 50103897601, juridiskā adrese: Daugavas iela 2-109, Salaspils, LV-2121, Latvija par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielās zāles koncertsarīkojumu  papildapgaismojuma projekta skiču, tehnisko specifikāciju  un   kontroltāmes izstrādi un ekspertīzi par kopējo summu EUR 2080,00 (divi tūkstoši astoņdesmit euro un 00 centi) bez PVN. Līgums tika noslēgts, pamatojoties uz veiktās tirgus izpētes „Par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielās  zāles koncertsarīkojumu  papildapgaismojuma projekta skiču, tehnisko specifikāciju  un   kontroltāmes izstrādi un ekspertīzi” ID Nr.JVLMA S-2016/4 rezultātiem. 

aktualizēts: 19.03.2019 13:20