JVLMA.lv
Iepirkumi » Lēmumi par līgumu slēgšanu

2016. gads

2015.gads

2014. gads

2013. gads

2012. gads

2011. gads

2010. gads

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija publicē informāciju par sarunu procedūras ar SIA „A-T Trade Music”, reģ. nr. 50003129941 (adrese: Matīsa iela 65-1, Rīga, LV-1009) Flīģeļa Steinway&Sons “A-studio” piegāde studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā”- rezultātiem

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2017/6

Iepirkuma procedūra - sarunu procedūra, saskaņā arLR likumu „Publisko iepirkumu likums” 8.panta septītās daļas otrā punkta b apakšpunktu

Plānotā iepirkuma priekšmetsviena Flīģeļa Steinway&Sons “A-studio” piegāde studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Plānotais līguma termiņš – 6 (seši) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2017.gada 21.novembris.

Iepirkuma līgums ir noslēgts ar SIA „A-T Trade Music”, reģ. nr. 50003129941 (adrese: Matīsa iela 65-1, Rīga, LV-1009) par kopējo līguma summu EUR 52836,00 (piecdesmit divi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit seši euro un nulle centi) bez PVN.

23.11.2017. Noslēgtais līgums nr.JVLMA 2017/6 

Ziņojums.


 

Par iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu“Pirmās pieturas punkta izgatavošana un uzstādīšana JVLMA Lielajā vestibilā” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2017/4.

Iepirkuma procedūra – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Plānotā iepirkuma priekšmets – Pirmās pieturas punkta izbūve JVLMA Lielajā vestibilā, saskaņā ar projektētāja SIA “1.618”, reģ. Nr. 40003826776, juridiskā adrese: Mārupes nov., Mārupe, Ezeriņu iela 6, LV-2167 izstrādāto skiču projektu (izņemot krēslus)  un Tehnisko specifikāciju.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2017.gada 31.jūlijs plkst. 10:00.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2017.gada 28.augusts.

Lēmuma publikācijas datums – 2017.gada 31.augusts.

Lēmums - slēgt līgumu ar SIA “Akmens Koki” reģistrācijas nr.43603057859 juridiskā adrese: Sudrabu Edžus 3-49, Jelgava, LV-3001. SIA “Akmens Koki”piedāvā izbūvēt pirmās pieturas punktu JVLMA Lielajā vestibilā par kopējo cenu EUR 26992,51 (bez PVN).

Informācija par 28.08.2017. lēmumu.

10.10.2017. noslēgtais līgums


 

Par atklātā konkursa“Akordeonu piegāde studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2017/2.

Par atklātā konkursa“Akordeonu piegāde studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2017/2.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss.

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir divu akordeonu piegāde, saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2017.gada 13.jūlijs plkst. 10:00.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2017.gada 7.augusts.

Lēmuma publikācijas datums – 2017.gada 9.augusts.

Lēmums - slēgt līgumu ar atklātā konkursa “Akordeonu piegāde studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” (iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2017/2) uzvarētāju SIA “ES projekti” reģ. nr. 40003824633, adrese: Zeltrītu 6-11, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, par kopējo līgumcenu EUR 18910,00 (bez PVN).

Informācija par 07.08.2017. lēmumu.

Ziņojums

07.09.2017. noslēgtais līgums nr.JVLMA 2017/2

 


 

Par iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu„ Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas telpu remontdarbi un koka pakešu logu izgatavošana un uzstādīšana - rezultātiem 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2017/1.

Iepirkuma procedūra – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir JVLMA telpu remontdarbi un sporta/horeogrāfijas zāles koka pakešu logu izgatavošana un uzstādīšana, saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām.

Iepirkuma priekšmets tiek dalīts divās daļās:

Iepirkuma 1.daļa: Telpu remontdarbi;

Iepirkuma 3.daļa: Sporta/horeogrāfijas zāles koka pakešu logu izgatavošana un montāža.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2017.gada 6.jūnijs plkst. 13:00.

Lēmuma pieņemšanas datums - 2017.gada 22.jūnijā.

Lēmuma publikācijas datums – 2017.gada 27.jūnijā.

Lēmums -

Slēgt līgumu ar iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas telpu remontdarbi un koka pakešu logu izgatavošana un uzstādīšana” (identifikācijas Nr. JVLMA 2017/1) 1.daļas “Telpu remontdarbi” uzvarētāju Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CORVID Būve” reģistrācijas nr.40103485560 juridiskā adrese: Ābeļu iela 4, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CORVID Būve” piedāvā veikt iepirkuma 1.daļā “Telpu remontdarbi” ietvaros norādītos remontdarbus par kopējo cenu 20863,26 EUR (bez PVN).

Slēgt līgumu ar iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas telpu remontdarbi un koka pakešu logu izgatavošana un uzstādīšana” (identifikācijas Nr. JVLMA 2017/1) 2.daļas “Sporta/horeogrāfijas zāles koka pakešu logu izgatavošana un montāža” uzvarētāju SIA “LDM” reģistrācijas nr.43603062633, juridiskā adrese: “Lobo”, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV-3036. SIA “LDM” piedāvā veikt iepirkuma 2.daļā “Sporta/horeogrāfijas zāles koka pakešu logu izgatavošana un montāža” ietvaros norādītos darbus par kopējo cenu 20620,65 EUR (bez PVN).

Informācija par 2017.gada 22.jūnija lēmumu.

Līgums ar SIA "CORVID Būve"

Vienošanās ar SIA "CORVID Būve"

Līgums ar SIA "LDM"


Par atklāta konkursa„Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas telpu, teritorijas uzkopšana, ēku/telpu un to inženiertīklu tehniskā apkalpošana”- rezultātiem  

Paziņojuma par iepirkumu ievietošanas datums IUB mājas lapā - 2017.gada 2.februāris.

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2016/7.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss. 

Iepirkuma priekšmets – Pakalpojumi - JVLMA telpu, teritorijas uzkopšana, ēku/telpu un to inženiertīklu tehniskā apkalpošana, saskaņā ar nolikumu.

Plānotais līguma termiņš – līdz 2020.gada 30.jūnijam ar iespēju to pagarināt vēl uz laiku līdz 1 gadam - līdz 2021.gada 30.jūnijam, t.i. 52,5 mēneši (maksimālais termiņš ar iespējamo pagarinājumu).

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 1.februāris.

Lēmuma publikācijas datums JVLMA – 2017.gada 2.februāris.

Lēmuma publikācijas datums IUB – 2017.gada 2.februāris.

Konkursa uzvarētājs - SIA „CHS” reģ. nr. 40103924749, adrese: Rankas iela 13, Rīga, LV-1005 par kopējo līgumcenu EUR 11397,57 (bez PVN)/ mēnesī x 52,5 mēneši (maksimālais termiņš ar iespējamo pagarinājumu) = EUR 598372,43 (bez PVN).

01.02.2017. Lēmums.

13.02.2017.noslēgtais līgums.


Par tirgus izpētes „Par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielās  zāles koncertsarīkojumu  papildapgaismojuma projekta skiču, tehnisko specifikāciju  un   kontroltāmes izstrādi un ekspertīzi” ID Nr.JVLMA S-2016/4 rezultātiem

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 2017.gada 16.janvārī ir noslēgusi līgumu ar SIA “Best Event Solutions”, reģ. Nr. 50103897601, juridiskā adrese: Daugavas iela 2-109, Salaspils, LV-2121, Latvija par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielās zāles koncertsarīkojumu  papildapgaismojuma projekta skiču, tehnisko specifikāciju  un   kontroltāmes izstrādi un ekspertīzi par kopējo summu EUR 2080,00 (divi tūkstoši astoņdesmit euro un 00 centi) bez PVN. Līgums tika noslēgts, pamatojoties uz veiktās tirgus izpētes „Par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielās  zāles koncertsarīkojumu  papildapgaismojuma projekta skiču, tehnisko specifikāciju  un   kontroltāmes izstrādi un ekspertīzi” ID Nr.JVLMA S-2016/4 rezultātiem. 

aktualizēts: 02.01.2018 16:57