JVLMA.lv
Kontakti, pieejamība un darba laiks » Struktūrvienību kontaktinformācija

JVLMA kontaktinformācija

Tel.nr. Amats, katedra vai dienests Vārds, uzvārds Telpa
67228684 Rektors prof. Guntars Prānis 109
67228684 Akadēmiskā darba prorektors asoc. prof. Valdis Bernhofs
Zinātniskā un radošā darba prorektore prof. Anda Beitāne
67223522 Ārlietu darba prorektore asoc. prof. Maija Sīpola 110

67221834
20218141

29297960

Infrastruktūras prorektors Armands Lapiņš 132

Saimniecības daļas vadītāja

Inese Rautiņa

inese.rautina@jvlma.lv

Saimniecības daļas speciālists

Jānis Āboliņš

janis.abolins@jvlma.lv

29353116

67228684

Rektorāta biroja vadītāja

Inga Bērziņa

birojs@jvlma.lv

109
Sabiedrisko attiecību speciāliste

 Annija Bičule

annija.bicule@jvlma.lv

67222935 27843188 Koncertdaļas vadītāja

Jana Lāce

jana.lace@jvlma.lv

113
67820271 Ārējo sakaru projektu vadītāja

Anita Alksne

anita.alksne@jvlma.lv

112
Ārējo sakaru koordinētāja

Vita Šiliņa

vita.silina@jvlma.lv

67223520
26487639
Studiju virzienu vadītāja

Irēna Baltābola

irena.baltabola@jvlma.lv

101
Studiju daļas sekretāre

Ance Vesa

ance.vesa@jvlma.lv

67227184
26131790
Studiju daļas vadītājs

Ainars Šablovskis

ainars.sablovskis@jvlma.lv

102

 

 

 

Studiju darba plānotāja

Linda Tupiņa

linda.tupina@jvlma.lv

 Izpildītājmākslas nodaļas vadītājs  

Toms Ostrovskis

toms.ostrovskis@jvlma.lv

Muzikoloģijas, kompozīcijas un tehnoloģiju nodaļas vadītāja

Elīna Selga

elina.selga@jvlma.lv

Mūzikas un dejas pedagoģijas nodaļas vadītāja

Naira Mežgale

naira.mezgale@jvlma.lv

29435498 Studiju daļas lietvede

Kristīne Vecā

kristine.veca@jvlma.lv

216
Studiju daļas lietvede

Aleksandra Anohina

aleksandra.anohina@jvlma.lv

26168477 Personāldaļas vadītāja

Anita Grasmane

anita.grasmane@jvlma.lv

111
Personāla speciāliste

Laura Līmana

laura.limana@jvlma.lv

67220906 Zinātniskās pētniecības centra vadītāja p.i.

Zane Prēdele

zane.predele@jvlma.lv

203
20217865 Bibliotēkas vadītāja

Evita Stankeviča

evita.stankevica@jvlma.lv

104
67223847 Nošu daļa   103
26518644 Bibliotēkas grāmatu nodaļa Vizma Zandersone 106

27800537

Audiovizuālo ierakstu nodaļa Agnija Kalēja 215
25454392 Juriste

Ieva Devjatņikova

ieva.devjatnikova@jvlma.lv

138
29293960 IT daļas vadītājs

Edmunds Mickus

it@jvlma.lv

504
IT daļas datoradministrators Jānis Dumbris

67223795

27865001

Finanšu daļas vadītāja

Vita Daudiša

vita.daudisa@jvlma.lv

133
67228684
28617909
Dežuranti  (brīvdienās un darba dienās pēc plkst. 17:00), nakts dežuranti  

26884991

29456102

SIA "CHS" tehniskie speciālisti

Skatuves strādnieki

Igors Madvedevs

Viesturs Andreika

020E

67225510

22017578

Sporta centrs

Uldis Jānis Veispals

sportacentrs@jvlma.lv

127
26482069 Klavieru darbnīca

Norberts Žugs - Divrē

academy@jvlma.lv

130
29213538 Vijoļdarbnīca

Juris Pauls

301
27827081 Arhīva speciāliste

Ruta Burbo

ruta.burbo@jvlma.lv

 004
  Orķestra prakses vadītājs

Jānis Puriņš

janis.purins@jvlma.lv

025
29399777 Autostāvvieta    
26199489 Kafejnīca "Pusbalsī" Zane Purviņa-Spila 002

 

 

aktualizēts: 10.10.2018 13:12