JVLMA.lv
Kontakti, pieejamība un darba laiks » Struktūrvienību kontaktinformācija

JVLMA kontaktinformācija

Tel.nr. Amats, katedra vai dienests Vārds, uzvārds Telpa

67228684

Rektors

prof. Guntars Prānis

109

67228684

Akadēmiskā darba prorektors

asoc. prof. Valdis Bernhofs

Zinātniskā un radošā darba prorektore

prof. Anda Beitāne

67223522

Ārlietu darba prorektore

asoc. prof. Maija Sīpola

110

67221834
20218141

29297960

Infrastruktūras prorektors

Armands Lapiņš

132

Saimniecības daļas vadītāja

Inese Rautiņa

inese.rautina@jvlma.lv

Saimniecības daļas speciālists

Jānis Āboliņš

janis.abolins@jvlma.lv

29353116

67228684

Rektorāta biroja vadītāja

Inga Bērziņa

birojs@jvlma.lv

109

25742298

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Annija Bičule

annija.bicule@jvlma.lv

67222935 27843188

Koncertdaļas vadītāja

Jana Lāce

jana.lace@jvlma.lv

 113

67820271

Ārējo sakaru projektu vadītāja

Anita Alksne

anita.alksne@jvlma.lv

112

Ārējo sakaru koordinētāja

Vita Šiliņa

vita.silina@jvlma.lv

67223520

26487639

Studiju virzienu vadītāja

Irēna Baltābola

irena.baltabola@jvlma.lv

101

Studiju daļas sekretāre

Ance Vesa

ance.vesa@jvlma.lv

67227184

26131790

Studiju daļas vadītājs

Ainars Šablovskis

ainars.sablovskis@jvlma.lv

102

 

 

 

Studiju darba plānotāja

Linda Tupiņa

linda.tupina@jvlma.lv

 Izpildītājmākslas nodaļas vadītājs

Toms Ostrovskis

toms.ostrovskis@jvlma.lv

Muzikoloģijas, kompozīcijas un tehnoloģiju nodaļas vadītāja

p.i. Jana Janišauska

jana.janisauska@jvlma.lv

Mūzikas un dejas pedagoģijas nodaļas vadītāja

p.i. Liene Batņa

liene.batna@jvlma.lv

29435498

Studiju daļas lietvede

Kristīne Vecā

kristine.veca@jvlma.lv

216

Studiju daļas lietvede

Aleksandra Anohina

aleksandra.anohina@jvlma.lv

26168477

Personāldaļas vadītāja

Anita Grasmane

anita.grasmane@jvlma.lv

237

Personāla speciāliste

Laura Līmana

laura.limana@jvlma.lv

Personāla speciāliste

Laura Novika

laura.novika@jvlma.lv

67220906

Zinātniskās pētniecības centra referente

Ilze Cepurniece

ilze.cepurniece@jvlma.lv

203

20217865

Bibliotēkas vadītāja

Evita Stankeviča

evita.stankevica@jvlma.lv

104

67223847

Nošu daļa

 

103

26518644

Bibliotēkas grāmatu nodaļa

Vizma Zandersone

106

27800537

Audiovizuālo ierakstu nodaļa

Agnija Kalēja

215

25454392

Juriste

Ieva Devjatņikova

ieva.devjatnikova@jvlma.lv

138

26551102

JVLMA stratēģiskās attīstības projektu vadītāja

Ilona Grodska

ilona.grodska@jvlma.lv

138

 29148484

JVLMA pedagoģijas studiju programmu attīstības projektu vadītāja

Kristīne Grigale

kristine.grigale@jvlma.lv

238

22424355

Iepirkumu speciālists

Kristīne Ķipsna

kristine.kipsna@jvlma.lv

238

29293960

IT daļas vadītājs

Edmunds Mickus

it@jvlma.lv

504

IT daļas datoradministrators

Jānis Dumbris

67223795

27865001

Finanšu daļas vadītāja

Vita Daudiša

vita.daudisa@jvlma.lv

133

67228684

28617909

Dežuranti  (brīvdienās un darba dienās pēc plkst. 17:00), nakts dežuranti

 

26884991

29456102

SIA "CHS" tehniskie speciālistiSkatuves strādnieki

Igors Madvedevs

Viesturs Andreika

020E

67225510

22017578

Sporta centrs

Uldis Jānis Veispals

sportacentrs@jvlma.lv

127

26482069

Klavieru darbnīca

Norberts Žugs - Divrē

academy@jvlma.lv

130

29213538

Vijoļdarbnīca

Juris Pauls

301

27827081

Arhīva speciāliste

Ruta Burbo

ruta.burbo@jvlma.lv

 004

29399777

Autostāvvieta

 

 

26199489

Kafejnīca "Pusbalsī"

Zane Purviņa-Spila

002

 

 

aktualizēts: 10.06.2019 15:09