JVLMA.lv
Bibliotēka » Datubāzes

 

Bibliotēkas abonētās datubāzes

Oxford Music Online (Grove Music datubāze)

Grove Music Online ir vadošā tiešsaistes datubāze mūzikas pētniecībā, kas piedāvā visaptverošu mūzikas zināšanu apkopojumu piedāvājot The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd edition (2001), The New Grove Dictionary of Opera (1992), and The New Grove Dictionary of Jazz, 2nd edition (2002),pilntekstus.

Grove Music Online

 

Letonika.lv

Letonika.lv ir datubāze, kurā pieejama enciklopēdiska uzziņu informācija, dažādu nozaru termini, tulkojošās vārdnīcas, unikāli un kvalitatīvi digitālie resursi par Latviju latviešu valodā. Pašlaik portālā iespējams lasīt un meklēt informāciju 10 enciklopēdijās, izmantot vārdnīcas vairāk kā 10 tulkošanas virzienos, atsevišķi skatīt attēlus, audio un video ierakstus.

letonika.lv

 

Berliner Philharmoniker Digital Concert Hall


Lai pieslēgtos resursam ir nepieciešams reģistrēties uznirstošajā logā ar savu e-pasta adresi un paroli.

Pēc reģistrācijas Jums būs iespēja skatīties koncertus, filmas un intervijas.

 Svarīgi!

Beidzot sesiju, obligāti jāiziet no resursa.

Piekļuve: https://www.digitalconcerthall.com

 

ScienceDirect

ScienceDirect datubāzē pieejami izdevniecības Elsevier pilnteksta žurnāli eksaktajās zinātnēs, tehniskajās zinātnēs, sociālajās un humanitārajās zinātnēs. Pilnteksta žurnāli apzīmēti ar zaļu simbolu, pārējiem izdevumiem pieejama bibliogrāfiskā informācija un rakstu kopsavilkumi, šie izdevumi apzīmēti ar baltu simbolu.

ScienceDirect

 

SCOPUS

SCOPUS ir izdevniecības Elsevier daudznozaru zinātnisko publikāciju, bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāze. Datubāzē iespējams veikt žurnālu vizuālo analīzi, meklēt informāciju pēc autora, iestādes nosaukuma, atslēgvārdiem un citiem kritērijiem, kā arī uzrādīts žurnālu un rakstu citējamības indekss, kas ļauj izvērtēt publikāciju autoru zinātniskos sasniegumus.

SCOPUS

 

Izmantojot dztubāzes lietotājam jāievēro šādi noteikumi:

  1. Lietotājs apņemas  no datu bāzēm iegūtos datus izmantot tikai legāliem mērķiem.
  2. Lietotājs nedrīkst izdarīt darbības, kas būtu vērstas pret Bibliotēkas drošību.
  3. Citējot vai atsaucoties uz datiem, kas iegūti datu bāzēm, jānorāda to iegūšanas avots.

 

 

aktualizēts: 16.04.2018 15:03