JVLMA.lv
Vadība » Akadēmiskā šķīrējtiesa

JVLMA Akadēmiskā šķīrējtiesa

Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata akadēmiskā personāla un studējošo iesniegumus par Akadēmijas Satversmē noteikto akadēmisko tiesību ierobežojumiem, Akadēmijas personāla iesniegumus par Akadēmijas izdoto administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanu, strīdus starp Akadēmijas amatpersonām, struktūrvienību pārvaldes institūcijām, kas atrodas pakļautības attiecībās, kā arī Akadēmijas Satversmē un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izskata iesniegumus par administratīva akta vai faktiskas rīcības apstrīdēšanu un pieņem attiecīgus lēmumus. Uz trīs gadu pilnvaru laiku trīs šķīrējtiesnešus no akadēmiskā personāla ievēl Akadēmijas Satversmes sapulce, divus šķīrējtiesnešus no studējošajiem ievēl Akadēmijas Studējošo pašpārvaldes padome. Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikums.

Akadēmiskās šķīrējtiesas sastāvs

 1. Asociētais profesors Indriķis Veitners
 2. Docents Ansis Sauka
 3. Docente Ieva Rozenbaha
 4. Studējošā Anete Ašmane
 5. Studējošais Matīss Tučs

aktualizēts: 19.09.2018 12:09