JVLMA.lv
Akadēmiskās struktūrvienības » Vispārējo klavieru katedra

Vispārējo klavieru katedra

Profesors Normunds Vīksne
Emeritētā profesore Maija Sīpola
Emeritētais profesors Jānis Matulis
Docente Vita Vēriņa
Docents Toms Ostrovskis
Lektore Ieva Dzērve
Lektore Ilze Kundziņa
Lektore Inguna Puriņa
Lektore Solvita Vanaga
Pieaicinātā docētāja Dzintra Erliha
Pieaicinātais docētājs Vitālijs Razdorovs

aktualizēts: 20.11.2015 13:24