JVLMA.lv
Akadēmiskās struktūrvienības » Koncertmeistaru katedra

Koncertmeistaru katedra

 

Asociētā profesore Herta Hansena
Asociētā profesore Dace Kļava
Docents Mārtiņš Zilberts
Lektore Ērika Apeine
Lektore Ruta Birzule
Lektore Jeļena Bugajenko
Lektore Elīna Bērtiņa
Lektore Ilze Dzenīte
Lektore Ilze Dzērve
Lektore Ieva Dzērve
Lektore Sanita Glazenburga
Lektore Liene Andreta Kalnciema
Lektore Līga Kārkliņa
Lektore Ilze Nakase
Lektore Inguna Puriņa
Lektore Veronika Rinkule
Lektore Svetlana Stankeviča
Lektore Lelde Tīrele
Lektore Dzintra Vīcupe
Lektore Antra Vīksne
Lektore Natālija Zandmane
Pieaicinātā docētāja Ilze Arne
Pieaicinātā docētāja Nataļja Dirvuka
Pieaicinātā docētāja Linda Laduse
Pieaicinātā docētāja Veneta Miķelsone
Pieaicinātā docētāja Zoja Sļivkina
Pieaicinātā docētāja Zane Volberga

aktualizēts: 12.03.2019 10:58