JVLMA.lv
Akadēmiskās struktūrvienības » Stīgu instrumentu katedra

Stīgu instrumentu katedra

Profesors Gunars Larsens
Profesors Arigo Štrāls
Emeritētā profesore Ellionora Testeļeca
Emeritētais profesors Juris Švolkovskis
Asociētā profesore Eva Bindere
Asociētā profesore Ināra Brīnuma
Asociētā profesore Agne Sprūdža
Asociētā profesore Ligita Zemberga
Docente Diana Ozoliņa
Docente Terēze Zīberte-Ijaba
Docents Ēriks Kiršfelds
Docents Sandis Šteinbergs
Lektore Sanita Zariņa
Pieaicinātā docētāja Ineta Abakuka
Pieaicinātā docētāja Baiba Biezā
Pieaicinātā docētāja Gunta Jankovska
Pieaicinātā docētāja Tatjana Ostrovska
Pieaicinātā docētāja Una Sedola
Pieaicinātā docētāja Jekaterina Suvorova
Pieaicinātais docētājs Boriss Avramecs
Pieaicinātais docētājs Sergejs Brīnums
Pieaicinātais docētājs Pēteris Ozoliņš
Pieaicinātais docētājs Juris Pauls
Pieaicinātais docētājs Georgijs Sarkisjans

Kokles un ģitāras klase

Docente Teiksma Jansone-Henkuzene
Lektore Anda Eglīte
Lektors Kaspars Zemītis
Pieaicinātā docētāja Ieva Nīmane

aktualizēts: 04.02.2016 09:19