JVLMA.lv

Vokālā katedra

Profesore Lilija Greidāne
Asociētā profesore Andžella Goba
Docente Kristīne Gailīte
Docente Antra Jankava
Docente Regīna Kaupuža
Docente Zigrīda Krīgere
Docente Aira Rūrāne
Docents Krišjānis Norvelis
Lektors Jānis Apeinis
Pieaicinātā docētāja Natālija Kozlova
Pieaicinātā docētāja Valda Tračuma
Pieaicinātais docētājs Bruno Egle
Pieaicinātais docētājs Viesturs Jansons
Pieaicinātais docētājs Iļja Vlasenko
Pieaicinātais docētājs Viesturs Vītols

Operdziedāšanas klase

Profesors Viesturs Gailis
Docente Ināra Slucka
Pieaicinātā docētāja Anita Grūbe
Pieaicinātā docētāja Aina Matīsa
Pieaicinātā docētāja Anda Šteina
Pieaicinātais docētājs Uģis Brikmanis

aktualizēts: 22.04.2010 15:01