JVLMA.lv
Akadēmiskās struktūrvienības » Mūzikas skolotāju katedra

Mūzikas skolotāju katedra

Asociētā profesore Dace Medne
Asociētais profesors Arvīds Platpers
Docente Liene Batņa
Docente Ilze Vilde
Lektore Irēna Nelsone
Lektore Kristīne Stumbure
Lektors Edgars Vītols
Pieaicinātā docētāja Ilze Arne
Pieaicinātā docētāja Irēna Baltābola
Pieaicinātā docētāja Maija Kokare
Pieaicinātā docētāja Anna Līduma
Pieaicinātā docētāja Zanda Rubene
Pieaicinātā docētāja Ieva Rudzīte
Pieaicinātā docētāja Ieva Rukšāne
Pieaicinātā docētāja Maija Švēdenberga
Pieaicinātā docētāja Irēna Žogla

aktualizēts: 02.12.2015 10:06