JVLMA.lv
Akadēmiskās struktūrvienības » Muzikoloģijas katedra

Muzikoloģijas katedra

 

Profesore Anda Beitāne
Profesore Lolita Fūrmane
Profesors Mārtiņš Boiko
Profesors Jānis Kudiņš
Profesors Guntars Prānis
Profesors Andris Vecumnieks
Emeritētā profesore Jeļena Ļebedeva
Emeritētais profesors Georgs Pelēcis
Asociētā profesore Baiba Jaunslaviete
Asociētais profesors Valdis Bernhofs
Docente Jūlija Jonāne
Docente Ieva Rozenbaha
Docente Ieva Tihovska
Docents Jānis Petraškevičs
Lektore Baiba Kurpniece
Lektore Elīna Selga
Lektore Zane Šmite
Pieaicinātā docētāja Ilga Auguste
Pieaicinātā docētāja Ilze Liepiņa
Pieaicinātā docētāja Jana Lāce
Pieaicinātā docētāja Gundega Šmite
Pieaicinātais docētājs Jānis Daugavietis
Pieaicinātais docētājs Jānis Siliņš
Pieaicinātais docētājs Armands Šuriņš

Mūzikas vēstures klase

Mūzikas teorijas klase

Etnomuzikoloģijas klase

Pieaicinātā docētāja Daina Bērziņa
Pieaicinātā docētāja Baiba Krogzeme-Mosgorda
Pieaicinātā docētāja Gita Lancere
Pieaicinātais docētājs Boriss Avramecs
Pieaicinātais docētājs Valdis Muktupāvels
Pieaicinātais docētājs Oskars Patjanko

aktualizēts: 12.03.2019 10:58