JVLMA.lv
Akadēmiskās struktūrvienības » Horeogrāfijas katedra

Horeogrāfijas katedra

Profesore Zita Errs
Docente Regīna Kaupuža
Docente Valda Vidzemniece
Lektors Andis Kozaks
Pieaicinātā docētāja Anita Djačenko
Pieaicinātā docētāja Elīna Jacinta
Pieaicinātā docētāja Jūlija Kobceva
Pieaicinātā docētāja Alisa Košeļeva
Pieaicinātā docētāja Janīna Martinsone
Pieaicinātā docētāja Ilze Mažāne
Pieaicinātā docētāja Silvija Tolka
Pieaicinātais docētājs Vito Feldmanis
Pieaicinātais docētājs Guntis Gailītis

aktualizēts: 22.04.2010 15:06