JVLMA.lv

Lapas karte

Aktualitātes

Notikumu kalendārs

Forums

Lapas karte

Par JVLMA (aktualizēts: 23.08.2017 10:10)

Kas ir JVLMA (aktualizēts: 21.09.2015 13:12)
Vēsture (aktualizēts: 05.10.2011 10:45)
Simbolika (aktualizēts: 25.09.2012 14:01)
Goda profesori (aktualizēts: 28.10.2016 10:43)
Starptautiskā sadarbība (aktualizēts: 21.02.2017 16:45)
Dokumenti (aktualizēts: 16.09.2017 15:31)
Balvu saņēmēji un stipendiāti (aktualizēts: 31.08.2017 11:58)
Radošie sasniegumi (aktualizēts: 26.11.2017 15:06)
Absolventi (aktualizēts: 14.05.2016 19:26)

Vadība (aktualizēts: 01.07.2012 13:34)

Satversmes sapulce (aktualizēts: 19.04.2017 09:37)
Senāts (aktualizēts: 06.11.2017 09:39)
Akadēmiskā šķīrējtiesa (aktualizēts: 14.06.2016 11:18)
Rektors (aktualizēts: 23.08.2017 10:06)
Prorektori (aktualizēts: 03.10.2017 09:15)
Profesoru padome (aktualizēts: 01.09.2017 16:43)
Studiju programmu direkcija (aktualizēts: 20.09.2016 13:23)
Amatpersonas (aktualizēts: 02.01.2018 14:55)

Uzņemšana (aktualizēts: 26.10.2017 17:00)

Akadēmiskās struktūrvienības (aktualizēts: 04.09.2017 09:21)

Klavieru katedra (aktualizēts: 13.05.2011 09:35)
Vispārējo klavieru katedra (aktualizēts: 20.11.2015 13:24)
Kameransambļa un klavierpavadījuma katedra (aktualizēts: 17.11.2015 09:09)
Stīgu instrumentu katedra (aktualizēts: 04.02.2016 09:19)
Pūšaminstrumentu katedra (aktualizēts: 23.09.2014 15:34)
Džeza mūzikas katedra (aktualizēts: 13.01.2016 13:20)
Orķestra diriģēšanas katedra (aktualizēts: 10.09.2010 13:28)
Kora diriģēšanas katedra (aktualizēts: 02.02.2011 14:24)
Vokālā katedra (aktualizēts: 22.04.2010 15:01)
Horeogrāfijas katedra (aktualizēts: 22.04.2010 15:06)
Senās mūzikas katedra (aktualizēts: 22.04.2010 15:05)
Mūzikas skolotāju katedra (aktualizēts: 02.12.2015 10:06)
Instrumenta spēles skolotāju katedra (aktualizēts: 07.04.2014 16:08)
Mūzikas tehnoloģiju katedra (aktualizēts: 01.09.2011 11:28)
Kompozīcijas katedra (aktualizēts: 19.01.2016 14:50)
Muzikoloģijas katedra (aktualizēts: 22.04.2010 15:04)
Vispārizglītojošo studiju kursu katedra (aktualizēts: 20.01.2016 16:36)
Maksas studiju nodaļa (aktualizēts: 17.09.2012 14:59)
Zinātniskās pētniecības centrs (aktualizēts: 02.05.2016 09:18)
Doktorantūras nodaļa (aktualizēts: 17.09.2012 14:59)
Koncertmeistaru katedra (aktualizēts: 22.04.2010 14:59)

Studijas (aktualizēts: 27.09.2017 18:28)

Studiju plāni (aktualizēts: 24.10.2017 11:14)
2017./2018. akadēmiskā gada studiju kalendārs (aktualizēts: 21.04.2017 15:52)
E-studiju vide (aktualizēts: 16.03.2015 14:33)
Lekciju un eksāmenu saraksti (rudens) (aktualizēts: 06.12.2017 16:37)
Studiju programmas (aktualizēts: 05.09.2017 19:53)
Studiju programmu pašnovērtējumi (aktualizēts: 20.01.2017 18:16)
Iegūstamie grādi un kvalifikācijas (aktualizēts: 12.11.2013 13:25)
Citas studiju iespējas (aktualizēts: 06.11.2017 11:22)
Diplomi un diplomu pielikumi (aktualizēts: 24.02.2012 10:46)
Aptaujas (aktualizēts: 25.05.2016 16:37)

RPIVA studentiem un docētājiem (aktualizēts: 27.09.2017 18:29)

Erasmus (aktualizēts: 15.12.2017 18:22)

Meistarklases 2017./2018 (aktualizēts: 02.10.2017 13:13)

Radošie konkursi (aktualizēts: 28.11.2012 13:06)

V Jāzepa Vītola bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkurss „Lai skan!” (aktualizēts: 03.01.2018 15:27)
Jurjānu Andreja VI Starptautiskais pūšaminstrumentālistu konkurss (aktualizēts: 11.05.2017 10:15)
Pūtēju orķestru diriģentu konkurss (aktualizēts: 27.05.2016 11:53)
IV Jāzepa Vītola bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkurss... Lai skan! (aktualizēts: 24.11.2017 12:32)
Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalsta stipendija mūzikā (aktualizēts: 09.12.2016 11:31)
Jāzepa Vītola starptautiskie konkursi (aktualizēts: 26.05.2017 10:09)
Konkurss "JVLMA labākais studentu kameransamblis" (aktualizēts: 04.04.2017 14:43)
Mūzikas skolotājs 21.gs. (aktualizēts: 22.02.2013 12:20)

Vispārējās struktūrvienības (aktualizēts: 14.10.2016 13:10)

Personāldaļa (aktualizēts: 16.09.2016 16:09)
Ārlietu daļa (aktualizēts: 31.08.2017 16:57)
Koncertdaļa (aktualizēts: 31.08.2017 15:38)
Kanceleja (aktualizēts: 16.09.2016 16:10)
Finanšu daļa (aktualizēts: 04.09.2017 13:17)
Saimniecības daļa (aktualizēts: 29.09.2017 11:44)
IT daļa (aktualizēts: 13.04.2016 12:53)
Arhīvs (aktualizēts: 13.04.2016 13:17)
Klavieru restaurācijas daļa (aktualizēts: 13.04.2016 12:53)
Sporta centrs (aktualizēts: 10.10.2016 09:24)

Bibliotēka (aktualizēts: 28.10.2015 13:18)

Darba laiki (aktualizēts: 10.01.2018 09:50)
Adrese, kontakti, darbinieki (aktualizēts: 03.01.2018 13:17)
Jaunieguvumi (aktualizēts: 05.02.2014 10:20)
Elektroniskais katalogs (aktualizēts: 09.01.2018 09:47)
Attēlu datubāze (aktualizēts: 13.10.2016 10:14)
Datubāzes (aktualizēts: 08.12.2017 09:32)
Izmēģinājuma pieejas datubāzes (aktualizēts: 09.11.2017 11:41)
Bibliotēkas dokumenti (aktualizēts: 03.02.2017 09:34)
Interneta resursi (aktualizēts: 14.02.2012 16:58)

Telpu noma un citi pakalpojumi (aktualizēts: 29.11.2017 14:52)

Lielā zāle (aktualizēts: 28.09.2016 12:19)
Vestibils (aktualizēts: 14.01.2015 10:49)
LMT kamerzāle (aktualizēts: 28.09.2016 12:20)
Ērģeļu zāle (aktualizēts: 28.09.2016 12:20)
Kora auditorija 205 (aktualizēts: 25.02.2016 14:06)
Kora auditorija 225 (aktualizēts: 25.02.2016 14:05)
Lekciju auditorija (aktualizēts: 27.10.2015 09:03)
Kamerzāle (aktualizēts: 14.01.2015 10:50)
Baleta zāle (aktualizēts: 06.10.2015 14:11)
Akmens zāle (aktualizēts: 29.11.2017 14:48)
Operstudija (aktualizēts: 27.10.2015 09:03)
Sporta komplekss (aktualizēts: 09.10.2017 09:06)
Horeogrāfijas/Sporta zāle (aktualizēts: 09.10.2017 09:16)
Informācijas izvietošana (aktualizēts: 12.09.2014 15:10)

Iepirkumi (aktualizēts: 26.05.2017 13:25)

Plānotie iepirkumi zem 10000 EUR (no 01.03.2017.) (aktualizēts: 01.11.2017 15:01)
Plānotie iepirkumi zem 4000 EUR (līdz 28.02.2017.) (aktualizēts: 10.03.2017 09:10)
Plānotie iepirkumi (aktualizēts: 13.11.2017 12:12)
Lēmumi par līgumu slēgšanu (aktualizēts: 02.01.2018 16:57)

Pētniecība (aktualizēts: 08.03.2017 13:12)

JVLMA zinātniskās pētniecības projekti (aktualizēts: 02.05.2016 08:37)
Padomes (aktualizēts: 21.03.2017 15:38)
ZPC gada publiskie pārskati (aktualizēts: 06.06.2017 13:34)
Zinātniskās pētniecības centrs (ZPC) (aktualizēts: 24.04.2017 14:39)
Publikācijas (aktualizēts: 06.04.2017 09:56)
JVLMA aizstāvētie promocijas darbi muzikoloģijā (aktualizēts: 19.07.2016 12:47)
Muzikoloģijas studiju vēsture un aizstāvētie muzikoloģijas pamatstudiju noslēguma diplomdarbi JVLMA (aktualizēts: 11.09.2017 20:48)
Notikumu arhīvs (aktualizēts: 07.07.2017 13:30)

Studējošo pašpārvalde (aktualizēts: 09.01.2018 13:30)

Ko darīt, ja .. ? (aktualizēts: 12.01.2012 13:04)

Akadēmijas kolektīvi

Simfoniskais orķestris (aktualizēts: 14.06.2017 16:40)
Baroka orķestris (aktualizēts: 24.02.2012 15:23)
Operstudija Figaro (aktualizēts: 18.05.2016 14:35)
Jauktais koris (aktualizēts: 05.01.2017 14:30)
Mūzikas skolotāju I un II kursa sieviešu koris (aktualizēts: 15.11.2013 14:34)
Rīgas Saksofonu kvartets (aktualizēts: 25.11.2016 09:13)

Vox Musicae (aktualizēts: 08.09.2017 00:37)

JVLMA 2017./2018. akadēmiskā gada publicistikas prakses virtuālā redakcija (aktualizēts: 22.09.2017 12:35)
JVLMA 2017./2018. akadēmiskā gada koncertu anotācijas (aktualizēts: 14.12.2017 02:10)
JVLMA 2017./2018. akadēmiskā gada intervijas (aktualizēts: 09.01.2018 19:51)
JVLMA 2017./2018. akadēmiskā gada recenzijas (aktualizēts: 20.12.2017 00:32)
JVLMA 2017./2018. akadēmiskā gada analītiski apraksti (aktualizēts: 09.01.2018 22:39)
& (aktualizēts: 07.09.2017 14:47)
Arhīvs. JVLMA 2016/2017 akadēmiskā gada publicistikas prakses virtuālā redakcija (aktualizēts: 07.09.2017 14:50)
Arhīvs. JVLMA 2016./2017. akadēmiskā gada koncertu anotācijas (aktualizēts: 13.10.2017 18:35)
Arhīvs. JVLMA 2016./2017. akadēmiskā gada intervijas (aktualizēts: 07.09.2017 14:44)
Arhīvs. JVLMA 2016./2017. akadēmiskā gada recenzijas (aktualizēts: 07.09.2017 14:45)

Ziedojumu akcijas (aktualizēts: 26.08.2014 14:44)

Vai Tev jau ir savs krēsls Mūzikas akadēmijas koncertzālē? (aktualizēts: 26.08.2014 14:44)
Ziedošanas noteikumi (aktualizēts: 28.09.2016 09:22)
Cits atbalsts!? (aktualizēts: 23.02.2010 15:33)

Sadarbības partneri un atbalstītāji (aktualizēts: 01.12.2017 14:48)

Vai Tev jau ir savs krēsls Mūzikas akadēmijas koncertzālē? (aktualizēts: 26.08.2014 14:48)

Vakances (aktualizēts: 02.01.2018 14:57)

Dokumenti (aktualizēts: 01.03.2010 14:18)

Iekšējie normatīvie akti (aktualizēts: 19.12.2017 16:35)
Veidlapas (aktualizēts: 29.11.2017 15:46)
Koncertdaļa (aktualizēts: 26.02.2016 15:21)
Saimniecības daļa (aktualizēts: 26.02.2016 15:20)

Fotogalerija (aktualizēts: 11.01.2010 19:12)

Mākslas dienu basketbola turnīrs (aktualizēts: 07.10.2014 10:00)
JVLMA un Swedbank Gada balvas laureāti (aktualizēts: 24.01.2012 13:38)
2017. gads (aktualizēts: 09.03.2017 15:52)
2016. gads (aktualizēts: 11.01.2016 09:42)
2015. gads (aktualizēts: 13.01.2015 11:40)
2014. gads (aktualizēts: 29.10.2014 14:45)
2013. gads (aktualizēts: 26.01.2013 12:30)
2012. gads (aktualizēts: 12.01.2012 12:23)
2011. gads (aktualizēts: 09.01.2012 11:47)
2010. gads (aktualizēts: 26.01.2011 14:35)
2009. gads (aktualizēts: 26.01.2011 14:35)
2008. gads (aktualizēts: 26.01.2011 14:33)
JVLMA 90 gadu jubilejas notikumi (aktualizēts: 08.01.2010 19:28)
SIA MERKS un NKMVA dāvinājums
"The Shin" meistaklases.
Sporta sacensības
Peldēšanas sacensības
Operstudijas Figaro izrādes

Noderīgas saites (aktualizēts: 14.12.2015 19:30)

Kontakti un darba laiks (aktualizēts: 11.11.2015 14:51)

Struktūrvienību kontaktinformācija (aktualizēts: 01.12.2017 14:49)
JVLMA rekvizīti (aktualizēts: 13.04.2016 16:49)