Uzņemšana

Uzņemšanas grafiks 2019.2020.akadēmiskajam gadam

UZŅEMŠANAS REZULTĀTI : reflektantu, kuri uzņemti studijām valsts finansētajās studiju vietās, saraksts - ŠEIT

IZSLUDINĀM PAPILDU UZŅEMŠANU:

 • Studijām par studiju maksu visās uzņemšanas noteikumos noteiktajās studiju programmās,
 • Studijām valsts budžeta finansētajās studiju vietās:
  • profesionālajās bakalaura studiju programmās:
   • Mūzikas vēsture un teorija:
    • Mūzikas vēsture, teorija un žurnālistika,
    • Etnomuzikoloģija.
   • Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs,
   • Deju un ritmikas skolotājs,
   • Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs:
    • Instrumenta spēles skolotājs,
    • Populārās un džeza mūzikas skolotājs,
    • Vokālais pedagogs.
  • akadēmiskajā doktora studiju programmā Muzikoloģija.

26.08. no plkst.12.00 līdz 14.00 reflektantu reģistrācija (dokumentu iesniegšana);
27.08.-29.08. papildu prasību pārbaudes un iestājpārbaudījumi;
30.08. rezultātu izziņošana un no plkst. 14.00 līdz 15.00 studiju līgumu slēgšana.

 • Pilna informācija par uzņemšanas procesu JVLMA atrodama zemāk, dokumentā "JVLMA Uzņemšanas noteikumi studiju programmās". 
 • Ja nepieciešams, JVLMA iestājpārbaudījumos nodrošina koncertmeistaru. Lai izmantotu JVLMA koncertmeistara pakalpojumus, sazinieties ar Koncertmeistaru katedras vadītāju asoc. profesori Daci Kļavu: e-pastā jāpievieno noskenētas notis koncertmeistaram. Jānorāda vārds, uzvārds, specialitāte un izpildāmā programma. Pieteikumus pieņemsim līdz 31.jūlijam. Vēlāk iesūtītie pieteikumi netiks nodrošināti ar koncertmeistariem.
 • No 2011. gada pavasara ārvalstu studentu, pētnieku, mācībspēku uzņemšanai pieejamas Valsts Izglītības attīstības aģentūras stipendijas. Informācija par pieteikšanās kārtību un citiem jautājumiem atrodama šeit.
 • Dienesta viesnīcu JVLMA nenodrošina. Ir sadarbība ar Rīgas Stradiņa Universitātes dienesta viesnīcu Hipokrāta ielā 3, Rīgā - pieteikšanās personiski dienesta viesnīcā.