Sveicināti JVLMA jaunajā mājaslapā! Līdz 1. septembrim vecā versija vēl pieejama šeit

Tālākizglītība

Līdzās akreditētām studiju programmām, JVLMA piedāvā arī citas studiju formas - tālākizglītības programmas pedagogu profesionālās kvalifikācijas celšanai un studiju kursu apmeklēšanu klausītāju statusā no citām augstskolām. 

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides B programmas

JVLMA aicina interesentus pieteikties profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmās "Profesionālās ievirzes un interešu izglītības mūzikas/dejas/mākslas skolotājs" (pedagoga tiesību ieguvei) un "Iegūtās kvalifikācijas cita mūzikas instrumenta skolotājs profesionālās, profesionālās ievirzes un interešu mūzikas izglītības iestādēs". Pēc programmu apguves kursu klausītājiem tiek izsniegti JVLMA Tālākizglītības sertifikāti.

Mērķauditorija

Programma "Profesionālās ievirzes un interešu izglītības mūzikas/dejas/mākslas skolotājs" 85 stundu (11 nodarbību dienu) apjomā:

  • interesentiem ar profesionālo vidējo izglītību mūzikas/dejas vai mākslas nozarē un iegūtu atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
  • interesentiem, kuri apguvuši profesionālās ievirzes mūzikas/dejas vai mākslas izglītības programmu līdztekus pamatizglītībai un vispārējai vidējai izglītībai.

Programma "Profesionālās un interešu izglītības mūzikas/horeogrāfijas/mākslas skolotājs" 76 stundu (10 nodarbību dienu) apjomā:

  • interesentiem ar profesionālo augstāko izglītību mūzikas/dejas vai mākslas nozarē un atbilstošu profesionālo kvalifikāciju.

Programma "Iegūtās kvalifikācijas cita mūzikas instrumenta skolotājs profesionālās, profesionālās ievirzes un interešu mūzikas izglītības iestādēs" 98 stundu (13 nodarbību dienu) apjomā:

  • interesentiem ar profesionālo augstāko izglītību mūzikas nozarē un apgūtu atbilstošu profesionālās kvalifikācijas B programmu pedagoģijā, vai augstāko izglītību mūzikas pedagoģijas nozarē un atbilstošu profesionālo kvalifikācija.

Maksa par B programmas apguvi

"Profesionālās ievirzes un interešu izglītības mūzikas/dejas/mākslas skolotājs" 85h apjomā:

1 klausītājam 5 cilvēku grupa* 10 cilvēku grupa* 15 cilvēku grupa*
EUR 794,91 EUR 328,53 EUR 283,87 EUR 268,99

"Profesionālās un interešu izglītības mūzikas/horeogrāfijas/mākslas skolotājs" 76h apjomā:

1 klausītājam 5 cilvēku grupa* 10 cilvēku grupa* 15 cilvēku grupa*
EUR 707,87 EUR 307,17 EUR 269,49 EUR 256,92

"Iegūtās kvalifikācijas cita mūzikas instrumenta skolotājs profesionālās, profesionālās ievirzes un interešu mūzikas izglītības iestādēs" 98h apjomā:

1 klausītājam 5 cilvēku grupa*
EUR 719,27 EUR 620,07

*Maksa vienam klausītājam

Programmas ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotas 2014. gada 22. oktobrī.
Kursu norises vieta: JVLMA telpas, Rīgā (Kr. Barona ielā 1) sestdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.
Kursu plānotais sākuma laiks: pēc individuālas vienošanās.
Pieteikšanās kursiem: pieteikuma forma.

B programmu apguve pa blokiem

JVLMA piedāvā iespējas apgūt atsevišķus Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides B programmu tematiskos blokus, atbilstoši IZM saskaņotajām programmām. Pēc tematisko bloku apguves kursu dalībniekiem tiek izsniegti JVLMA Tālākizglītības izziņas.

“Profesionālās ievirzes un interešu izglītības mūzikas/dejas/mākslas skolotājs” 85h:

Pedagoģijas un psiholoģijas bloks 30 stundu apjomā
Metodikas bloks 22 stundu apjomā
Izglītības vadības, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju bloks 14 stundu apjomā
Pedagoģiskās prakses bloks 19 stundu apjomā

“Profesionālās un interešu izglītības mūzikas/horeogrāfijas/mākslas skolotājs” 76h:

Pedagoģijas un psiholoģijas bloks 20 stundu apjomā
Metodikas bloks 20 stundu apjomā
Izglītības vadības, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju bloks 18 stundu apjomā
Pedagoģiskās prakses bloks 18 stundu apjomā

Maksa par tematisko bloku apguvi (EUR)

“Profesionālās ievirzes un interešu izglītības mūzikas/dejas/mākslas skolotājs” 85h apjomā:

Klausītāju skaits grupā 1 3* 5* 10* 15*
Pedagoģijas, psiholoģijas bloks 360,56 - 107,47 75,84 65,29
Metodikas bloks 211,90 102,77 - - -
Izglītības vadības bloks 174,40 - 70,24 57,22 52,88
Pedagoģiskās prakses bloks 159,65 - - - -

“Profesionālās un interešu izglītības mūzikas/horeogrāfijas/mākslas skolotājs” 76h apjomā:

Klausītāju skaits grupā 1 3* 5* 10* 15*
Pedagoģijas, psiholoģijas bloks 256,56 - 89,07 68,14 61,16
Metodikas bloks 196,00 96,80 - - -
Izglītības vadības bloks 213,71 - 79,70 62,95 57,37
Pedagoģiskās prakses bloks 153,20 - - - -

*Maksa vienam klausītājam

Kursu norises vieta: JVLMA telpas, Rīgā (Kr. Barona ielā 1) sestdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.
Kursu plānotais sākuma laiks: pēc individuālas vienošanās.
Pieteikšanās kursiem: pieteikuma forma.

Studiju kursu apmeklēšana klausītāju statusā no citām augstskolām

Saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti starp Latvijas Kultūras akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju, Latvijas Universitāti, Latvijas Tehnisko universitāti un Daugavpils universitāti, JVLMA uzņem klausītājus grupu nodarbībās. Klausītāji, pamatojoties uz iesniegumu noteiktā kārtībā reģistrējas konkrētu studiju kursu apguvei un pilda studiju kursu akadēmiskās saistības. 

Klausītāja pieteikuma veidlapa

Procedūras apraksts

Grupu nodarbību izvēle veicama, balstoties aktuālajos studiju plānos un lekciju sarakstos, kuri pieejami JVLMA mājas lapas sadaļā "Studijas". Lūdzam ņemt vērā, ka pieteikumus apmeklēt studiju kursus klausītāju statusā izskata un akceptē vai noraida attiecīgo katedru vadītāji. JVLMA pieņem iesniegumus, kurās kursu izvēli ar parakstu apstiprinājušas sadarbības augstskolu amatpersonas.