Attīstības projekti

JVLMA infrastruktūras modernizācija (Nr. 8.1.1.0/17/I/004)

Projekta "Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas īstenoto radošo industriju studiju programmu modernizācija" (Nr. 8.1.1.0/17/I/004) kopsavilkums

Projekta ietvaros plānots modernizēt radošo industriju studiju programmas: profesionālās bakalaura studiju programmas Diriģēšana, Instrumentālā mūzika, Kompozīcija, Horeogrāfija, Mūzikas vēsture un teorija, Vokālā mūzika, Mūzika un skatuves māksla; akadēmiskā maģistra studiju programmu Mūzika; profesionālā maģistra studiju programmu Mūzikas un skatuves māksla; akadēmiskā doktora studiju programmu Muzikoloģija.

Projekta aktivitātes:
1. radošo industriju studiju programmu aprīkojuma un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana (mūzikas instrumentu iegāde, zinātniskās pētniecības centra aprīkojuma iegāde, sistemātiskās muzikoloģijas un mūzikas psiholoģijas kabineta aprīkojuma iegāde, skaņu režijas telpas aprīkošana, datortehnikas un audiovizuālās tehnikas iegāde mācību telpu aprīkošanai, Lielās zāles aprīkojuma iegāde, pirmās pieturas punkta modernizācija, atjaunoto mācību telpu aprīkojuma iegāde);
2. mācību telpu atjaunošana un pielāgošana JVLMA īstenoto radošo industriju studiju programmām;
3. informācijas un publicitātes pasākumi;
4. projekta vadība un īstenošana. 
Plānotais projekta īstenošanas laiks 2017. gada līdz 2019. gada februāris.
Projekta kopējas finansējums 495 473,00 eur, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 421 152,05 eur un valsts budžeta finansējums - 74 320,95 eur.

Projekta aktualitātes:

Projekts noslēdzies 2019.gada 31.decembrī.  (02.01.2020.)

Projekta ietvaros atjaunota JVLMA Horeogrāfijas zāle: veikts remonts un nodrošināts aprīkojums horeogrāfijas un deju nodarbībām. (25.09.2019.)

 2019. gada jūlijā noslēgusies Sistemātiskās muzikoloģijas klases programmatūras neirofunkcionālo datu reģistrēšanai un apstrādei iegāde: NeuroGuide, Matlab, Simulink, MAX/MSP, PureData, BCI2000, WinEEG, OpenVibe). (25.07.2019.) 

2019. gada maijā pabeigtas projekta aktivitātes: Mūzikas instrumentu iegāde un Datortehnikas un audiovizuālās tehnikas iegāde mācību telpu aprīkošanai. Projekta ietvaros iegādātie mūzikas instrumenti un mūzikas instrumentu specializētie aksesuāri mūzikas radošo industriju studiju programmu īstenošanai: flīģeļi, trompete, pikolo trompete, flīgelhorns, alta flauta, picolo flautas, basa klarnete, saksofons, ēvele dubultmēlīšu taisīšanai (fagotiem - obojām), fagota mēlīšu biezuma mērītājs - mikrometrs, klaušņu - surdīnes, eifonijs, digitālas klavieres, akordeons, bungu komplekts, kontrabasa pastiprinātājs, ģitāras pastiprinātājs, taustiņinstrumenta pastiprinātājs, vibrofons. Savukārt IT aprīkojuma iegāžu ietvaros JVLMA aprīkoti: ZPC ar aprīkojumu zinātniskās darbības nodrošināšanai  (datortehnika, digitalizācijas tehnika, audio/ video ierakstu sistēmas, aprīkojums konferenču un semināru organizēšanai), Sistemātiskās muzikoloģijas klase ar aprīkojumu pētījumu veikšanai un interaktīvo nodarbību nodrošināšanai (mobilais elektroencefalogrāfs), papildināts skaņu studijas aprīkojums ar atbilstošu tehniku un programmatūru, mācību auditorijas aprīkotas ar atbilstošu datortehniku un prezentāciju tehniku. (24.05.2019.).

2019. gada 22. februārī JVLMA tika piegādātas elektroencefalogrāfijas iekārtas un programmatūra, kā arī veiktas iesaistīto pētnieku apmācības aprīkojuma lietošanā. (25.02.2019.)

2019. gada 16. janvārī  ir noslēgts līgums ar ir Biomed Neurotechnologie Sp.z o.o. Sp.K  par elektroencefalogrāfijas iekārtas un programmatūras piegādi un uzstādīšanu, ko ir plānots piegādāt JVLMA līdz 2019. gada martam. (25.01.2019.)

2018./2019. akadēmiskajam gadam sākoties, projekta ietvaros ir iegādāti jauni mūzikas instrumenti: flīgelhorns, trompete, picolo trompete, eifonijs, iegādāta deju grīda horeogrāfijas studiju programmu īstenošanai, ka arī uzstādīts koncertsarīkojumu papilapgaismojums JVLMA Lielajā zālē. Procesā ir citu mūzikas instrumentu, mēbeļu un IT aprīkojumu piegādes, kas tiks piegādātas līdz 2018. gada beigām. (29.10.2018.)

2018. gada jūlija noslēgts līgums  par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielās zāles koncertsarīkojumu papildapgaismojuma piegādi un uzstādīšanu. Lielās zāles koncertsarīkojumu papildapgaismojumu plānots uzstādīt līdz 2018. gada  28. septembrim. (26.07.2018.)

8. maijā plkst. 18.00 JVLMA LMT kamerzālē notika Excelsior akordeonu prezentācijas koncerts Caur ērkšķiem uz zvaigznēm, kurā klausītājiem tika piedāvāti priekšnesumi ar jaunākajiem instrumentiem,t.sk. projekta "JVLMA īstenoto radošo industriju studiju programmu modernizācija" ietvaros iegādāto akordeonu. Iegādātais Excelsior akordeons ir augstas kvalitātes roku darbs speciāli piemērots JVLMA vajadzībām, ko atzīst un iegādājas mūzikas akadēmijas visā Eiropā. Materiāli, kurus izmanto instrumentu ražošanā ir augstākās kvalitātes, piedāvājot niansētu skanējumu, izcilu pieskāriena jūtību un tembrālo skanējumu. Instrumenti jaunajiem studentiem - izpildītājiem ļauj pilnvērtīgi realizēt savas muzikālās ieceres. (10.05.2018.)

2018. gada janvārī pabeigta Pirmās pieturas punkta uzstādīšana JVLMA vestibilā. Pirmās pieturas punkta modernizācija paredzēta studiju organizēšanas un administrēšanas procesu uzlabošanai, īpaši individuālo nodarbību grafika plānošanā. (02.02.2018.)

2017. gada 15. decembrī JVLMA piegādāts “Stenway & Sons” A-studio flīģelis. Instruments paredzēts izmantošanai izglītības iestādēs mācību procesā. Tā apstrādē izmantota īpaši noturīga metāla rāmju laka un matēta apdare. (15.12.2017.)

Pedagoģijas studiju programmu jaunveide (Nr.8.2.1.0/18/I/001)

Projekta “Mūzikas, mākslas, dejas un kultūras studiju skolotāju studiju programmu jaunveide” (Nr.8.2.1.0/18/I/001) kopsavilkums

Projekta mērķis ir pedagoģijas studiju programmu “41. Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” un “42.  Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs” jaunveide atbilstoši pedagoga profesijas standartam, nodrošinot augstākās izglītības Latvijā resursu efektīvu koplietošanu un mazinot pedagoģijas studiju programmu fragmentāciju.

JVLMA īstenos projektu sadarbībā ar sadarbības partneriem: Latvijas Universitāti, Latvijas Kultūras akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju, Daugavpils Universitāti un Liepājas Universitāti.

Projekta īstenošanas periods 01.06.2018. – 31.12.2022.

Projekta kopējie izdevumi 305 006,00 EUR, t.sk. ESF finansējums 259 255,10 EUR, valsts budžeta finansējums 45 750,90 EUR.

Projekta aktualitātes:

Projekta ietvaros 2019.gada 20.martā tika organizēts seminārs Pedagoģijas studiju programmu jaunveide, lai informētu un diskutētu par izstrādāto pedagoģijas studiju programmu “41. Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” un “42. Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs” standartu saturu. Š.g. aprīlī plānots piesaistīt neatkarīgos ekspertus studiju programmu izvērtēšanai, t.sk. salīdzinot studiju programmas ar citu starptautisku augstskolu programmām. (29.03.2019.)

29.05.2019. JVLMA Senāta sēdē tika apstiprinātas studiju virziena Izglītības un pedagoģija studiju programmu “Profesionālā bakalaura studiju programma Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs” kods 42141 un  studiju programmu “Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” kods 41141. (04.06.2019.)

JVLMA  ir iesniegusi saskaņošanai Izglītības un zinātnes ministrijas Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvai padomei (21.06.2019. un 01.07.2019.) pedagoģijas studiju pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “41. Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs”  un profesionālās bakalaura studiju programmas “42. Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs” standartus, lai varētu sagatavot dokumentāciju jaunveides programmu iesniegšanai licencēšanai. Tiek gaidīts saskaņojums. (15.08.2019.)

Izglītības un zinātnes ministrijas Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvā padome ir iesniegusi "Skola 2030" ekspertiem izvērtēšanai JVLMA jaunveides programmas. Tiek gaidīts atzinums. (30.01.2020.)

No Izglītības un zinātnes ministrijas Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvās padomes ir saņemti saskaņojumi jaunveides programmām. 28.04.2020. iesniegti pedagoģijas studiju pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “41. Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” dokumenti licencēšanai Akadēmiskās izglītības centrā (AIC). (28.04.2020.)

12.06.2020. iesniegti profesionālās bakalaura studiju programmas “42. Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs” dokumenti licencēšanai Akadēmiskās izglītības centrā (AIC). (12.06.2020.)

16.06.2020. plkst. 11.00 tiešsaistes preses konferencē JVLMA sadarbībā Latvijas Kultūras akadēmiju un Latvijas Mākslas akadēmiju informēja par uzsāktajiem projektiem un attīstības iecerēm, t.sk. par pedagoģijas studiju pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “41. Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” un profesionālās bakalaura studiju programmas “42. Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs” sagatavošanas un īstenošanas procesu. Preses konferences ieraksts pieejams: https://www.facebook.com/287448765179138/videos/2982198538522896 (17.06.2020.)

02.09.2020. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai (JVLMA) tika izsniegta licence par tiesībām īstenot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” skolotāja profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. Uzņemšana “Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” studiju programmā notiks 2021. gada jūlijā. Lai reflektanti varētu pilnvērtīgi sagatavoties iestājpārbaudījumiem, JVLMA organizēs konsultācijas. Studiju programmas mērķis ir sagatavot skolotājus darbam profesionālās ievirzes un interešu izglītības mūzikas, dejas un mākslas izglītības programmās. Tās realizācija tiks īstenota sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju. Licencētās studiju programmas absolventi varēs turpināt studijas jaunizveidotajā profesionālā bakalaura studiju programmā “Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs”, kura ir iesniegta licencēšanai.(04.09.2020.)

Profesionālās doktora studiju programmas Mākslās izveide (Nr.8.2.1.0/18/A/009)

Projekta “Profesionālās doktora studiju programmas Mākslās izveide” (Nr.8.2.1.0/18/A/009) kopsavilkums

Projekta mērķis ir kopīgās profesionālā doktora studiju programmas Mākslās izstrāde un ieviešana, stiprinot mākslu augstskolu resursu koplietošanu un mazinot studiju programmu fragmentāciju. Projektu īstenos Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju un Latvijas Mākslas akadēmiju.

Projekta ietvaros plānots īstenot sekojošas aktivitātes:
1) Studiju programmas „Profesionālās doktorantūra Mākslās” izstrāde un licencēšana;
2) Studiju programmas „Profesionālās doktorantūra Mākslās” aprobācija;
3) Studiju programmas „Profesionālās doktorantūra Mākslās” akreditācija;
4) Studiju programmas „Profesionālās doktorantūra Mākslās” starptautiskā publicitāte;
5) Projekta vadība un īstenošana;
6) Projekta informācijas un publicitātes pasākumi.

Projekts tiks īstenots laika posmā no 2019. gada aprīļa līdz 2022. gada 31. decembrim (noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu), sasniedzot sekojošus rezultātus: 1 kopīga doktorantūras studiju programma, kuras izstrādei un ieviešanai piešķirts ESF atbalsts un kura saņēmusi EQAR aģentūras akreditāciju.

Projekta kopējais budžets 100 000,00 EUR, t.sk. ESF finansējums 85 000,00 EUR un Valsts budžeta finansējums 15 000, 00 EUR.(10.04.2019.)

Projekta aktualitātes:

2020. gada 30. septembrī Akadēmiskās informācijas centrs piešķīra licenci JVLMA, LKA un LMA "Profesionālās doktora studiju programmas Mākslās"  īstenošanai. Studiju programmas uzņemšanas nosacījumi un uzņemšanas termiņi tiks izsludināti 2020. gada oktobrī. (30.09.2020.)

2020. gada 2.septembrī Akadēmiskās informācijas centra pārstāvji un eksperti veica JVLMA, LMA un LKA izstrādātās "Profesionālās doktora studiju programmas Mākslās" licencēšanas izvērtēšanu. Eksperti tikās gan ar augstskolu vadībām, programmas atbildīgajiem darbiniekiem, docētājiem, darba devēju pārstāvjiem, gan iepazinās ar visu trīs augstskolu materiāltehnisko bāzi. Ekspertu atzinumu plānots saņemt līdz 25. septembrim, savukārt galējo lēmumu par licences piešķiršanu programmas īstenošanai līdz 12.oktobrim. (03.09.2020.)

16. jūnijā plkst. 11.00 tiešsaistes preses konferencē JVLMA sadarbībā Latvijas Kultūras akadēmiju un Latvijas Mākslas akadēmiju informēja par uzsāktajiem projektiem un attīstības iecerēm, t.sk. par “Profesionālās doktora studiju programmas Mākslās" sagatavošanas un īstenošanas procesu.  Preses konferences ieraksts pieejams: https://www.facebook.com/287448765179138/videos/2982198538522896 (17.06.2020.)

11.jūnijā “Profesionālās doktora studiju programmas Mākslās” dokumentācija iesniegta Akadēmiskās informācijas centram studiju programmas licencēšanai. Detalizētāk par “Profesionālās doktora studiju programmu Mākslās” varēs uzzināt 16. jūnijā plkst. 11.00 tiešsaistes preses konferencē, kuru organizē JVLMA sadarbībā Latvijas Kultūras akadēmiju un Latvijas Mākslas akadēmiju. (11.06.2020.)

Studiju programmas izveides darba grupa studiju programmas direktores Līgas Pētersones vadībā ir sagatavojusi licences saņemšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas šobrīd tiek sakņota un tulkota angļu valodā. Dokumentāciju licencēšanai plānots iesniegt š.g. jūnijā. (30.04.2020.) 

Ir veikti neatkarīgo ekspertu izvērtējumi un saņemti pilnveides priekšlikumi katrai izstrādātās profesionālās doktorantūras “Mākslās” apakšprogrammai. Profesionālās doktorantūras “Mākslās” apakšprogrammas ir: “Mūzikas un skatuves māksla” ,  “Audiovizuālā māksla, teātris un laikmetīgā deja” , “Vizuālā māksla un dizains” . Turpinās darbs pie dokumentācijas apkopošanas un nepieciešamo tulkojumu nodrošināšanas programmas licencēšanai. (31.01.2020.)

2019. gada 28. oktobrī JVLMA Senāts apstiprināja studiju virziena “Mākslas” kopīgās studiju programmas “Profesionālā doktora studiju programma Mākslās” kods 51 21 1/2/3/4 dokumentāciju un pieņēma lēmumu par studiju programmas tālāku virzīšanu licencēšanai. (01.11.2019.).

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Kultūras akadēmija un Latvijas Mākslas akadēmija 2019. gada 23. septembrī ir noslēgušas sadarbības līgumu par sadarbību kopīgās profesionālās doktora studiju programmas Mākslās izstrādāšanā un īstenošanā projekta “Profesionālās doktora studiju programmas Mākslās izveide” (nr. 8.2.1.0/18/A/009) ietvaros. (24.09.2019.)

Ir izstrādāts studiju programmas apraksts. Norit studiju programmas izvērtēšanas process un studiju programmas studiju kursu izstrāde. (08.07.2019.)

JVLMA akadēmiskā personāla pilnveide (Nr. 8.2.2.0/18/I/001)

Projekta “JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai” (Nr.8.2.2.0/18/I/001) kopsavilkums
 
Projekta mērķis ir stiprināt Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un citu augstāko izglītības institūciju akadēmisko personālu kvalitatīvas pedagoģiskās izglītības nodrošināšanai mūzikā, mākslā, dejā, literatūrā un kultūras studijās.
Projekta finansējuma saņēmējs ir JVLMA, kas īstenos projektu laika posmā no 2018. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. septembrim.
Projekta kopējie izdevumi 326 189,41 EUR, t.sk. ESF finansējums 277 261,00 EUR, valsts budžeta finansējums 48 928,41 EUR.

Projekta aktualitātes:

ESF projekta “JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai” Nr. 8.2.2.0/18/I/001 ietvaros Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 2018./2019. akadēmiskajā gadā ir uzaicinājusi kā viesdocētāju Tallinas Mūzikas un teātra akadēmijas Mūzikas pedagoģijas nodaļas vadītāju, profesori Kristi Kiilu.
Profesores Kristi Kiilu lekcijās un nodarbībās mūzikas pedagogiem tiks piedāvāta iespēja uzzināt mūzikas apguves iespējas Igaunijā no pirmsskolas līdz mūžizglītībai, jauninājumus izglītības sistēmā, kā arī diskutēt par izaicinājumiem un iespējamiem risinājumiem mūzikas pedagoģijā.
Sadarbībā ar profesori Kristi Kiilu Mūzikas skolotāju katedras docētāji analizēs Tallinas Mūzikas un teātra akadēmijas mūzikas skolotāju studiju programmas, izsverot labās prakses piemērus izmantošanai jauno Latvijas mūzikas skolotāju studiju programmu izstrādē. (07.12.2018.)

Projekta ietvaros JVLMA akadēmiskajā darbā no 2019.gada 1.marta ir iesaistīta doktorante Kristīne Jozauska, kura docē studiju kursu “Skolotāju veselības psihohigiēna”. (18.03.2019.)

31.05.2019. projekta ietvaros tika izsludināta iepirkuma procedūra par Profesionālās angļu valodas apguvi akadēmiskajam personālam un latviešu valodas apguve ārvalstu akadēmiskajam personālam.” Plānots 3 vieslektoriem nodrošināt latviešu valodas mācību kursus un 14 akadēmiskā personāla pārstāvjiem profesionālās angļu valodas kursus. Angļu valodas apmācības plānotas no 2019.gada septembra līdz 2020.gada maijam/jūnijam. Iepirkuma komisija no sešiem pretendentiem par uzvarētāju atzina SIA “R&V izglītības centrs. (26.06.2019.)

2019.gada novembra beigās tika izsludināts atklāts konkurss uz docētāja amata vietu studiju kursu
“Augstākās izglītības vadība”, “Izglītības iestādes tiesiskais regulējums” un “Izglītības politika” docēšanai, kur pretendēt varēja akreditētās doktorantūras studiju programmas pēdējo kursu students vai zinātnisko grādu pretendents (kas līdztekus studijām doktorantūrā vai promocijas darba izstrādei, veiktu akadēmisko darbību JVLMA pedagoģijas studiju programmās), līdz norādītajam datumam netika atsūtīts neviens pieteikums. Tiek apkopota un aktualizēta informācija, lai varētu izsludināt nākamo konkursu uz docētāja amata vietu (10.12.2019.)

2019.gada decembrī tika noslēgti četrpusējie līgumi starp JVLMA, izglītības iestādēm, stažieriem un mentoriem, līdz ar to uzsākot projekta aktivitāti stažēšanās izglītības iestādēs. Projekta aktivitāte paredz 12 akadēmiskā personāla pārstāvju stažēšanos vismaz 200 stundu apmērā izglītības iestādēs Latvijā, galvenokārt izglītības iestādēs, kur tiek ieviests jaunais kompetencēs balstītais izglītības saturs, pilot skolas vai kurās strādājošie pedagogi piedalās kompetencēs balstītā izglītības satura izstrādē vai aprobācijā, kā arī augstskolās docētāja profesionālās pilnveides nodrošināšanai, piemēram, augstākās izglītības iestādēs. Stažēšanās notiks tādās izglītības iestādēs kā Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, Rīgas 4. pamatskola u.c. (06.01.2020.)

16.06.2020. plkst. 11.00 tiešsaistes preses konferencē JVLMA sadarbībā Latvijas Kultūras akadēmiju un Latvijas Mākslas akadēmiju informēja par uzsāktajiem projektiem un attīstības iecerēm. Preses konferences ieraksts pieejams: https://www.facebook.com/287448765179138/videos/2982198538522896 (17.06.2020.)

 

Labas pārvaldības nodrošināšana (Nr.8.2.3.0/18/A/013)

Projekta  "Labas pārvaldības nodrošināšana Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā" (Nr. 8.2.3.0/18/A/013) kopsavilkums


2018. gada 3. oktobrī ir parakstīta vienošanās starp  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju (turpmāk - JVLMA) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta "Labas pārvaldības nodrošināšana Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā" nr. 8.2.3.0/18/A/013 ieviešanu.
 
Projekta mērķis ir pilnveidot JVLMA studiju programmu tematiskajās jomās “Mākslas” un "Izglītība" satura kvalitāti, vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu un, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku JVLMA pārvaldību un JVLMA attīstības stratēģijas ieviešanu.
 
Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes:
1. Esošo studiju programmu satura pilnveide un salāgošana ar nozares attīstības vajadzībām;
2. JVLMA organizatoriskās un pārvaldības struktūras pilnveide;
3. JVLMA kvalitātes vadības pilnveide;
4. JVLMA visaptverošas pārvaldības informācijas sistēmas izveide;
5. JVLMA vadības personāla kompetenču pilnveide;
6. Projekta vadība un īstenošana;
7. Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.
Projekta finansējuma saņēmējas ir JVLMA, kas īstenos projektu laika posmā no 2018. gada oktobra - 2023. gada jūnijam.
Projekta kopējais finansējums ir 777 800,00 eur, t.sk. ESF 661 130,00 eur un valsts budžeta finansējums 116 670,00 eur. (04.10.2018.)

Projekta aktualitātes:

2020. gada 21. un 22. septembrī JVLMA 1. kursa studenti projekta aktivitātes "Akadēmiskās integritātes izpratnes nostiprināšana " ietvaros  tiks informēti par akadēmiskā godīguma principiem. Semināram var pieteikties līdz 18. septembrim JVLMA mājas lapā. (04.09.2020.)

2020. gada 16. jūnijā plkst. 11.00 tiešsaistes preses konferencē JVLMA sadarbībā Latvijas Kultūras akadēmiju un Latvijas Mākslas akadēmiju informēja par uzsāktajiem projektiem un attīstības iecerēm, t.sk. par projektu “Labas pārvaldības nodrošināšana Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā".  Preses konferences ieraksts pieejams: https://www.facebook.com/287448765179138/videos/2982198538522896 (17.06.2020.)

2020. gada 16. jūnijā plkst. 11.00 tiešsaistes preses konferencē, kuru organizē JVLMA sadarbībā Latvijas Kultūras akadēmiju un Latvijas Mākslas akadēmiju, JVLMA informēs par uzsāktajiem projektiem un attīstības iecerēm, t.sk. par projektu “Labas pārvaldības nodrošināšana Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā".  (11.06.2020.)

2020. gada 31.martā ir noslēgts līgums ar SIA "CSE COE" Par kvalitātes vadības sistēmas pilnveides pakalpojuma sniegšanu JVLMA.(03.04.2020.)

2020. gada  28. janvārī JVLMA ir izsludinājusi iepirkumu  "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide JVLMA". Informācija par iepirkumu: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/31932. (29.01.2020.)

2019. gada 13. novembrī JVLMA tika prezentēti “Pētījuma par JVLMA studiju virziena “Mākslas” studiju programmu atbilstību nepieciešamo cilvēkresursu attīstības prognozēm un profesiju standartos noteiktajām prasībām” rezultāti. Pētījumu izstrādāja SIA “Dynamic University” laika posmā no 2019. gada maija līdz 2019. gada oktobrim atbilstoši JVLMA darba uzdevumam.  (13.11.2019.)

Pētījums: http://www.jvlma.lv/uploads/pages/lv/203/files/jvlma-petijums.pdf

Pētījuma rezultāti: http://www.jvlma.lv/uploads/pages/lv/203/files/jvlma-petijuma-rezultati-ppt.pdf

16.08.2019. JVLMA ESF fondu iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par līguma slēgšanu ar   starptautisku izvērtēšanas kompāniju MusiQuE   “Mākslas” studiju programmu un to īstenošanai nepieciešamās pārvaldības, organizatoriskās struktūras un kvalitātes sistēmas izvērtēšanai un efektivitātes uzlabošanas priekšlikumu izstrādei. Šobrīd norit vienošanās par līguma nosacījumiem. Plānots, ka izvērtēšanas process uzsāksies 2019. gada oktobrī (29.08.2019.)

2019. gada 27. maijā uzsākta sarunu procedūra ar starptautisku izvērtēšanas kompāniju MusiQuE, lai nodrošinātu starptautisko ekspertu piesaisti “Mākslas” studiju programmu un to īstenošanai nepieciešamās pārvaldības, organizatoriskās struktūras un kvalitātes sistēmas izvērtēšanai un efektivitātes uzlabošanas priekšlikumu izstrādei. Studiju programmu izvērtēšanu plānots īstenot laika posma no 2019. gada rudens – 2022. gada decembrim. MusiQuE darbojas saskaņā ar Eiropas Augstākās izglītības telpas (ESG) kvalitātes nodrošināšanas standartiem un pamatnostādnēm, ir vadošā dalībniece augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā mūzikā, ka arī iekļauta Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā (EQAR) un tās sastāvā darbojas starptautiski atzīti un mūzikas izglītībā kvalificēti eksperti. (29.05.2019.)

2019. gada 29. aprīlī ir noslēgts līgums ar SIA "Dynamic University" par pētījumu "JVLMA studiju virziena "Mākslas" studiju programmu atbilstība nepieciešamo cilvēkresursu attīstības prognozēm un profesiju standartos noteiktajām prasībām". Pētījumu plānots veikt līdz 2019. gada oktobra beigām. (29.04.2019.)

2019.gada 16.janvārī JVLMA Senāta sēdē tika apstiprināts Attīstības projektu uzraudzības padomes nolikums, kuras darbības mērķis ir veicināt JVLMA attīstību atbilstoši JVLMA Attīstības stratēģijā 2016. - 2020. gadam noteiktajam. Attīstības projektu uzraudzības padomes galvenie uzdevumi ir sniegt priekšlikumus JVLMA attīstības stratēģijas ieviešanas procesam kopumā un JVLMA attīstības projektu veiksmīgai ieviešanai. Attīstības projektu uzraudzības padomes sastāvā būs JVLMA vadības, studējošo un akadēmiskā personāla pārstāvji, kā arī mūzikas jomas atzīti profesionāļi un nozares profesionālo organizāciju pārstāvji. (18.01.2019.)