Bibliotēka

Bibliotēkas fondu veido notis, grāmatas, skaņu ieraksti, videomateriāli, fotogrāfijas, rokraksti un studentu noslēguma darbi. Nozīmīga fonda daļa ir veltīta Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanai.

Bibliotēkas krājumu un sniegtos pakalpojumus izmanto JVLMA studenti un mācībspēki, JVLMA kolektīvi, kā arī citi kultūras darbinieki, mūzikas pedagogi un kolektīvu vadītāji. Uz vietas ar Bibliotēkas fondiem ir iespēja iepazīties ikvienam interesentam.

Fakti par bibliotēku

  • JVLMA bibliotēkas pamati likti gadu pēc Latvijas Konservatorijas dibināšanas. 1920. gada oktobrī nodibinājās Konservatorijas audzēkņu pulciņš, kas savu darbību atklāja 7. novembrī. Pulciņš izvirzīja mērķi izveidot Konservatorijas Bibliotēku.
  • JVLMA Bibliotēka ir senākā specializētā nošu un mūzikas literatūras krātuve Latvijā, kurā atrodami reti iespieddarbi, notis, grāmatas, skaņu ieraksti, video materiāli un periodika. Bibliotēkas krājumi nemitīgi tiek papildināti. Nozīmīga fonda daļa ir iegūta dāvinājumu ceļā - no Latvijas kultūras darbiniekiem, partneriem un draugiem ārzemēs.
  • Bibliotēkas struktūru veido trīs nodaļas: Nošu nodaļa, Grāmatu nodaļa un lasītava, Audiovizuālo ierakstu nodaļa.
Ar Bibliotēkas izmantošanas noteikumiem aicinam iepazīties šeit.