Studējošo pašpārvalde

JVLMA Studējošo pašpārvalde pārstāv Mūzikas akadēmijas studentu intereses, piedaloties studiju procesa īstenošanā un uzlabošanā.

Tās uzdevums ir piedalīties JVLMA struktūrvienību, tostarp Senāta, Satversmes, Stipendiju komisijas, Akadēmiskajā šķīrējtiesas, Revīzijas komisijas, Ētikas komisijas u.c. komisiju sastāvos, Latvijas Studentu apvienības un Latvijas Mākslu augstskolu asociācijas darbā, kā arī lemt par finansējuma piešķiršanu studentu radošajiem braucieniem un organizēt dažādus Mūzikas akadēmijas pasākumus. 

Studējošo pašpārvaldes nolikums: ŠEIT

Studējošo pašpārvaldes prezentācija Crash Course: ŠEIT

JVLMA Studējošo pašpārvaldes sastāvs

priekšsēdētāja Una Romāne (flautas spēles pedagogs, 1. kurss)
Beāte Riekstiņa (deju un kultūras studiju skolotājs, 3. kurss)
Anete Dane (klavierspēles pedagogs, 2. kurss)
Kira Maija Kirsanova (obojas spēle, 4. kurss)
Ieva Strauta (kordiriģēšana, 4. kurss)
Markuss Skraucis (čella spēle, 3. kurss)
Laima Ratniece-Miltiņa (klarnetes spēle, 2. kurss MA)
Jēkabs Bernāts (kordiriģēšana, 3. kurss)

E-pasts:

JVLMA Studējošo pašpārvaldes aktualitātes: Facebook un Instagram.

Adrese: Kr. Barona iela 1, 024. kabinets, Rīga, LV-1050

Studējošo pašpārvaldes struktūra

Studējošo pašpārvaldē darbojas deviņi studentu pārstāvji. Pirmajā Pašpārvaldes sēdē, atklāti balsojot, tiek ievēlēti šādi amati:

  • Priekšsēdētājs - organizē Pašpārvaldes darbu, kā arī reprezentē to JVLMA un citās organizācijās;
  • Priekšsēdētāja vietnieks - palīdz priekšsēdētājam organizēt Pašpārvaldes darbu un nepieciešamības gadījumā aizstāj priekšsēdētāju;
  • Iekšlietu koordinators - veic komunikāciju ar JVLMA studentiem, apzinot aktuālās problēmas un nepieciešamos uzlabojumus;
  • Ārlietu koordinators - veido sadarbību ar citu augstskolu pašpārvaldēm;
  • Pasākumu koordinators - nodrošina Pašpārvaldes pasākumu organizēšanu un norisi;
  • Sekretārs - nodrošina Pašpārvaldes lietvedību. 
Rīkotie pasākumi

JVLMA Studējošo pašpārvalde ikgadēji rīko 1. septembra, JVLMA dzimšanas dienas un JVLMA izlaiduma balli. Četras reizes akadēmiskajā gadā tās pārziņā ir arī finansējuma piešķiršanas izvērtēšana JVLMA studentu radošajiem braucieniem

Vairāku gadu garumā Studējošo pašpārvaldes Neatkarīgā žūrija piedalās arī JVLMA konkursa „Labākais studentu kameransamblis” vērtēšanā, pasniedzot savas balvas, kā arī regulāri pārstāv Mūzikas akadēmiju tās rīkotajos prezentāciju pasākumos Latvijas profesionālajās mūzikas vidusskolās.