Informācijas izvietošana

JVLMA piedāvā iespēju izvietot afišas vitrīnās un informatīvajos stendos.

Maksas tarifi sarīkojumu afišu un informatīvo materiālu izvietošanai ir sekojoši:

Reklāmas stāvstendi Raiņa bulvārī 23

  • 1, 5 kvadrātmetri mēnesī - EUR 70.00 + PVN
  • 1, 5 kvadrātmetri nedēļā - EUR 20.00 + PVN
  • 1, 5 kvadrātmetri diennaktī - EUR 4.00 + PVN

*Ja informatīvie materiāli tiek izvietoti atkārtoti, tiek piemērota atlaide 10-20% apjomā.
*Sadarbības iestāžu informatīvo materiālu izvietošanu regulē savstarpēji noslēgtie sadarbības līgumi.
*JVLMA nepraktizē politiska un reliģiska satura informatīvo materiālu izvietošanu.