Informācijas izvietošana

JVLMA piedāvā iespēju izvietot afišas vitrīnās un informatīvajos stendos.

Maksas tarifi sarīkojumu afišu un informatīvo materiālu izvietošanai ir sekojoši:

Formāts Ārējā informatīvā vitrīna Kr.Barona ielā 1 Iekšējie informatīvie stendi Viena diena
  EUR ar PVN EUR ar PVN EUR ar PVN
A1 nedēļā 10.00 7.00 2.00
A2 nedēļā 7.00 5.00 1.00
A3 nedēļā 4.00 3.00 0.50
A4 nedēļā - 1.50 0.20

Reklāmas stāvstendi Raiņa bulvārī 23

  • 1, 5 kvadrātmetri mēnesī - EUR 70.00 + PVN
  • 1, 5 kvadrātmetri nedēļā - EUR 20.00 + PVN
  • 1, 5 kvadrātmetri diennaktī - EUR 4.00 + PVN

*Ja informatīvie materiāli tiek izvietoti atkārtoti, tiek piemērota atlaide 10-20% apjomā.
*Sadarbības iestāžu informatīvo materiālu izvietošanu regulē savstarpēji noslēgtie sadarbības līgumi.
*JVLMA nepraktizē politiska un reliģiska satura informatīvo materiālu izvietošanu.