Par JVLMA

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā /JVLMA/ satiekas talantīgi studenti, erudīti pasniedzēji, ar zinātkāri apveltīti pētnieki un atsaucīgi darbinieki. Tā ir dinamiska vide, kurā jūtams liels jauneklīgums, radoša enerģija un eksperimentētāja gars. Katra sekunde signalizē mērķtiecīgu jauno mūzikas profesionāļu darbību, kas vērsta uz arvien kvalitatīvāka rezultāta sasniegšanu.

Šodien Mūzikas akadēmijas bakalaura, maģistra un doktorantūras programmās studē vairāk kā 600 studentu no Latvijas un ārzemēm. JVLMA galvenie darbības virzieni ir izpildītājmāksla, pedagoģija, skaņu režija, muzikoloģija un pētniecība. No vienas puses, augstskolas vērtības sakņojas priekšgājēju it sevišķi tās pirmā rektora Jāzepa Vītola iedibinātajās tradīcijās. No otras puses, skats vērsts uz attīstību nākotnē, jo akadēmijas galvenā misija ir ieraudzīt jaunos un aizrautīgos talantus, palīdzot viņiem izaugt un pilnveidoties. Studenti, kuri vēlāk kļūst par absolventiem un JVLMA mācībspēkiem, nes Latvijas vārdu pasaulē, piedaloties starptautiskos konkursos, sadarbojoties ar viesmāksliniekiem no dažādām valstīm un uzstājoties uz lielākajām mūzikas skatuvēm daudzviet pasaulē. JVLMA profesori un mācībspēki ir autoritātes un savas nozares profesionāļi, bez kuru nesavtīga ieguldījuma ikdienas pedagoģiskajā darbā JVLMA augstie kvalitātes uzstādījumi nebūtu sasniedzami. 


JVLMA logo lietošana jāsaskaņo ar sabiedrisko attiecību speciālisti Paulu Prauliņu,