Agnese Hermane

Docētāja, Vispārizglītojošo studiju kursu katedra