Alla Andaburska

Koncertmeistare, Koncertmeistaru katedra

Alla Andaburska pianiste, mūzikas maģistre. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas mūzikas un dejas pedagoģijas katedras profesionālas bakalaura studiju programmas „Deju un ritmikas skolotājs” koncertmeistare.

Regulāri apmeklē JVLMA organizētās meistarklases un darba seminārus ritmikā un laikmetīgajā dejā, papildinot profesionālās zināšanas un darba pieredzi mūzikas un dejas mākslas jomā.

Aktīvi piedalās Latvijas Dziesmu un deju svētku kustībā. Ilggadēja deju ansambļu koncertmeistare. Veido muzikālo pavadījumu Tautas deju ansambļa „Rīdzenieks” repertuāram un piedalās deju skatēs un koncertos.