Andra Fenhane

Pieaicinātā docētāja, Mūzikas pedagoģijas katedra

Absolvējusi Rīgas 1. mūzikas skolu kā klavieru klases audzēkne, Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolu diriģēšanas specialitātē un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas mūzikas pedagoģijas nodaļu, iegūstot bakalaura grādu vispārizglītojošās skolas mūzikas skolotāja specialitātē un mākslas maģistra grādu mūzikas pedagoģijas specialitātē.

Strādā Rīgas 49. vidusskolā par sākumskolas mūzikas skolotāju un Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā, kur māca dziedāšanu un ir meiteņu kora “Vivace” mākslinieciskā vadītāja. 

Iesaistās mūzikas skolotāju tālākizglītības kursu vadīšanā un veido metodiskos materiālus mūzikas mācīšanai.