Andrejs Mūrnieks

Pieaicinātais docētājs, Vispārizglītojošo studiju kursu katedra