Antra Leine

Pieaicinātā docētāja, Svešvalodu klase

Antra Leine - bakalaura grāds pedagoģijā un angļu valodas skolotāja kvalifikācija, maģistra grādi gan angļu filoloģijā, gan sabiedrības vadībā, doktora grāds angļu filoloģijā ar specializāciju salīdzināmajā literatūrzinātnē. Pētniecisko darbu tēmas saistītas ar anglofonās literatūras un vizuālās kultūras mijiedarbību, tās tiek regulāri prezentētas starptautiskās konferencēs un publikācijās.  Docētāja Latvijas Mūzikas akadēmijā kopš 2017. gada, Latvijas Universitātes mācībspēks kopš 2002. gada. Docēti kursi literatūras un drāmas vēsturē un dzejas analīzē, izstrādāti un docēti studiju kursi “Literatūra, filmas un vizuālā kultūra”, “Angļu valoda un vēstījuma attīstība filmās”, “Anglofonā literatūra un kultūra no renesanses līdz mūsdienām” un citi. Docēti kursi fonētikā vokālistiem, zināšanas papildinātas Bristoles Universitātē. Daudzgadīga projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ERAF eksperte, Valsts Izglītības satura centra semināra Rīgas reģiona skolām “Skolēnu ZPD vadīšana cittautu literatūrā angļu valodā” docētāja un Izglītības ministrijas rīkoto Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursa “ZPD tēmas un pētniecības metodes literatūrzinātnē” vadītāja. Valdes priekšsēdētaja Eiropas Anglistikas studiju apvienības Latvijas asociācijā “The European Society for the Study of English”. Bērnu dziesmu un mūziklu tekstu autore.