Armands Lapiņš

Infrastruktūras departamenta direktors

Infrastruktūras prorektors Armands Lapiņš 1989. gadā absolvējis Latvijas Valsts konservatoriju, iegūstot Kultūrizglītības darbinieka specialitāti. 2006. gadā ieguvis maģistra grādu, studējot tālākizglītībā.
Pēc LVK absolvēšanas 1989. gadā uzsācis atjaunošanas darbus un pildījis vadītāja pienākumus Konservatorijas Studentu klubā.

Kopš 1996. gada ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas administratīvi saimnieciskā darba prorektors, vēlāk - infrastruktūras prorektors. Šajā amatā veicis un joprojām realizē vērienīgus infrastruktūras attīstības projektus, kā, piemēram, JVLMA ēku fasāžu restaurācijas, JVLMA ēku jumtu segumu nomaiņas, inženiertehnisko komunikāciju renovācijas, jaunā stāva izbūve, mūzikas instrumentāriju atjaunošana, augstskolas struktūrvienību darba vides un darba apstākļu uzlabošana. Armands Lapiņš aktīvi līdzdarbojas nepārtraukta ikdienas darba un studiju procesu kvalitatīvā nodrošināšanā.

Paralēli saviem ikdienas darba pienākumiem, Armands Lapiņš darbojas vairāku pasākumu, konkursu, festivālu un citu notikumu projektu darba grupās ar moto: “Lai ikviens mūsu Alma Mater justos silti, droši, komfortabli un gaidīti!”