Arnis Zandmanis

Emeritētais profesors, Klavieru katedra

Arnis Zandmanis ar klavierspēli sācis nodarboties četru gadu vecumā. Septiņu gadu vecumā Arnis Zandmanis iestājas E. Dārziņa mūzikas skolā pedagoģes Jutas Daugules klavieru klasē. Pēc skolas beigšanas turpina mācības Maskavas Valsts konservatorijā / prof. Jakova Fliera kl./. Studiju laikā ar panākumiem piedalās L. van Bēthovena konkursā Vīnē, pēc kura sāk aktīvi koncertēt gan Latvijā, gan aiz tās robežām. Pēc asistentūras beigšanas Maskavas konservatorijā Arnis Zandmanis uzsāk pedagoģisko darbu Latvijas Valsts konservatorijā. Prof. Arņa Zandmaņa klasi absolvējuši vairāk kā 60 studentu, to skaitā starptautisko konkursu laureāti J. Kalnciems, D. Blumberga, S. Villeruša, I. Zandmane, J. Žvikovs, J. Zilbers. Arnis Zandmanis regulāri piedalās dažādu starptautisko konkursu žūriju darbā.